Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-06-04 DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2020-06-04 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BUSTURAS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-276-(1.15)) Vaidas Seirackas, papildomas pranešėjas - Egidijus Urba
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-284-(1.15)) Virgilijus Pavlavičius, papildomas pranešėjas - Egidijus Urba
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ŠIAULIŲ ORO UOSTO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-282-(1.15)) Aurelija Kuezada, papildomas pranešėjas - Egidijus Urba
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-277-(1.15)) Tomas Petreikis, papildomas pranešėjas - Egidijus Urba
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SAULĖS DOMINIJA“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-279-(1.15)) Gediminas Kutelis, papildomas pranešėjas - Egidijus Urba
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-278-(1.15)) Jonas Matkevičius, papildomas pranešėjas - Egidijus Urba
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PABALIŲ TURGAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-302-(1.15)) Žydrūnas Augustinas, papildomas pranešėjas - Egidijus Urba
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „DAGILĖLIO“ DAINAVIMO MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-232-(1.15)) Remigijus Adomaitis, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ 1-OSIOS MUZIKOS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-223-(1.15)) Vygintas Ališauskas, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DAINŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-222-(1.15)) Florina Varkalienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-225-(1.15)) l.e. direktoriaus pareigas Irena Šliuželienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-226-(1.15)) Kęstutis Šaltis, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-233-(1.15)) Gintaras Oliškevičius, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TECHNIKŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-234-(1.15)) l.e. direktoriaus pareigas Romualdas Pelenis, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-235-(1.15)) Romualdas Pelenis, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO ,,ATŽALYNAS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-267-(1.15)) Giedrius Snudaitis, papildomas pranešėjas - Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRO „DELFINAS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-270-(1.15)) Paulius Viktoravičius, papildomas pranešėjas - Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS IR SVEIKATINGUMO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-269-(1.15)) Tolvydas Skalikas, papildomas pranešėjas - Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO ,,DUBYSA“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-274-(1.15)) Aivaras Strockis, papildomas pranešėjas – Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ REGBIO IR ŽOLĖS RIEDULIO AKADEMIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-271-(1.15)) l.e. direktoriaus pareigas Aivaras Strockis, papildomas pranešėjas – Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ TENISO AKADEMIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-268-(1.15)) Mindaugas Šerepka, papildomas pranešėjas - Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-309-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T- 2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-291-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ŽEMĖS IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ SUTEIKIMO (Nr. TSP-310-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-67 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO, BIUDŽETO VYKDYMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-300-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-98 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-292-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-273-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (Nr. TSP-265-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJAI PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-123-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO ŠIAULIŲ PARKINSONO DRAUGIJAI PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-124-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-286-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-297-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO25 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-306-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-142 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-307-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 7 D. SPRENDIMO NR. T-72 „DĖL STASIO ŠALKAUSKIO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-290-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KITŲ SAVIVALDYBIŲ GYVENTOJAMS KAINOS NUSTATYMO IR BENDRADARBIAVIMO TEIKIANT UGDYMO PASLAUGAS PAVYZDINĖS SUTARTIES PATVIRTINIMO (Nr. TSP-305-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJOS „ŠIAULIŲ METŲ ABITURIENTAS“ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-295-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2020–2024 METŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-287-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-275-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-331 ,,DĖL ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO SKATINIMO“ DALINIO SUSTABDYMO (Nr. TSP-288-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTE“ (Nr. TSP-296-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
42 KITI KLAUSIMAI 14458_Teikimas del 2009 m_sprendimo T-2

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.