Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2019-12-12 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAIKINOJO APNAKVINDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO G. 6, ŠIAULIUOSE (Nr. TSP-510-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-450-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-451-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EŽERĖLIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-452-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRO DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-453-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠIAULIŲ SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-462-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ (Nr. TSP-456-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ DAINŲ MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-474-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-498-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VSARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-497-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. T-286 „DĖL PRITARIMO PAKEISTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ATC BALTIC“ 2015 M. LIEPOS 20 D. INVESTICIJŲ SUTARTĮ NR. SŽ-908“ PAKEITIMO (Nr. TSP-490-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO ABIPUSIU ŠALIŲ SUSITARIMU NUTRAUKTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NOSTRADA“ IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. RUGPJŪČIO 1 D. INVESTICIJŲ SUTARTĮ NR. SŽ-900 IR 2018 M. RUGPJŪČIO 1 D. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTĮ NR. SŽ-901 (Nr. TSP-478-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ ŠIAULIŲ MIESTE SĄRAŠO SUDERINIMO (Nr. TSP-491-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ INVESTICIJŲ PROJEKTĄ „SAULĖS FOTOVOLTINĖS JĖGAINĖS ĮRENGIMAS TILVYČIO G. KATILINĖJE“ (Nr. TSP-504-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŽEMĖS SAVININKŲ, KURIŲ SKLYPUOSE NEĮRENGTA BŪTINA INFRASTRUKTŪRA, ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO 12694_1_sprendimo_projektas_del_atleidimo_nuo_zemes_mokescio_Medelynas 12695_2_aiskinamas_rastas_del_atleidimo_nuo_zemės_mokescio_Medelynas 12696_3_sprendimo_del_atleidimo_nuo_zemes_mokescio_Medelynas_priedas_nuasmeninta Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS, RĖMUSIEMS KULTŪROS IR (AR) SPORTO PROJEKTUS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE, SUTEIKIMO (Nr. TSP-488-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL E. D. ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO 12697_1_sprendimo_projektas_del_E_D_atleidimo_zm_nuasmeninta 12698_2_aiskinamasis_rastas_del_E_D_atleidimo_zm_nuasmeninta Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-137 „DĖL SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-463-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS DRAUDIMO NUSTATYMO 12797_1_NR_del prek alk ger draudimo nustatymo 12798_2_aiskinamasis_rastas_del_Ausros_al_48_NR 12799_3_aiskinamojo_rasto_priedas1_paraiska_del_licencijos_verstis_mazmenine_prekyba_alkoholiniais_gerimais_patikslinimo_NR 12800_4_aiskinamojo_rasto_priedas2_VsI_Angelo_muziejus_rastas_2019_10_21_Nr_38_NR 12801_5_aiskinamojo_rasto_priedas3_VsI_Telefonijos_musiejus_rastas_2019_10_29_NR 12802_6_aiskinamojo_rasto_priedas4_Siaulių_miesto_sav_Svietimo_centro_rastas_2019_10_18_Nr_425_NR 12803_7_aiskinamojo_rasto_priedas5_Siauliu_apskr_VPK_Siauliu_m_ir_r_PK_rastas_2019_11_21_NR 12804_8_aiskinamojo_rasto_priedas6_bendruomenes_nuomones_rastas_2019_11_22_NR 12805_9_aiskinamojo_rasto_priedas7__protokolo_VAK_563_israsas_2019_10_31_NR Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR. T-370 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO„ PAKEITIMO (Nr. TSP-448-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-393 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-449-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-07-27 SPRENDIMO NR. T-291 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-468-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS PANAUDOS TEISE (Nr. TSP-458-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PATALPŲ AUŠROS ALĖJA 29, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IR PERDAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS (Nr. TSP-464-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS G. 88, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO (Nr. TSP-459-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VYTAUTO G. 101, ŠIAULIUOSE, NUOMOS KONKURSO (Nr. TSP-461-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PATALPŲ VYTAUTO G. 103A, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IR PERDAVIMO ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLAI (Nr. TSP-465-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJAI (Nr. TSP-466-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJAI (Nr. TSP-467-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-460-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T-289 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-502-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-174 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-508-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL DZIDIŠKIŲ GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO IR BERŽYNĖS GATVĖS GEOGRAFINIŲ KOORDINAČIŲ PAKEITIMO (Nr. TSP-509-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS 2020–2022 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-472-(1.15)) Linas Gadliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-500-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO IR MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-499-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-495-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-457-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 4 D. SPRENDIMO NR. T- 350 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-496-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-484-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGOSE TEIKIAMAS UGDYMO PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-476-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO IR ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-494-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. TSP-471-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-22 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SPORTO SALIŲ NAUDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ REIKMĖMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-475-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ UGDYMO CENTRŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-483-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR.T-157 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ IR 2018 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. T-44 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. TSP-455-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL PRITARIMO PERIMTI TURTĄ (Nr. TSP-507-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURIZMO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-477-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 12815_1_NR_del didz leis skaic pakeitimo_T-363 12816_2_priedas_didziausias_skaicius_socialines_paslaugas_teikiancios_istaigos 12817_3_aiskinamasis_rastas_del_didziaus_leisin_skaic_socialines_pasl_istaigose 12818_4_lyginamasis_variantas_didziausias_skaicius_socialines_paslaugas_teikiancios_istaigos 12819_SPG_.2117_del_papildomu_etatu_SPC_docx 12820_SPG_2126_del_pareigybiu_skaiciaus_SGN Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-409 „DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-469-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PERKAMOS (PARDUODAMOS) AR FINANSUOJAMOS SOCIALINĖS GLOBOS, SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR SĄRAŠO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-481-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS IR PAŠALPŲ NEPASITURINTIEMS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS IR IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-482-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-440 „DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMO (Nr. TSP-486-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL GYVENAMOSIOS PATALPOS IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ APSKAITOS (Nr. TSP-479-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-480-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL ATSTOVŲ SKYRIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RESPUBLIKINĖS ŠIAULIŲ LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBĄ (Nr. TSP-505-(1.15)) Virginija Mickavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
57 KITI KLAUSIMAI 12566_Reikalavimas_Del LR_VSI_33 straipsnio 3 d vykdymo 12770_Reikalavimas Del zeldynu ist 10 str 1d 1 p ir 18 str 5 d vykdymo 12783_Teikimas Del SMS adm direkt 2016 m. spalio 25 isak A-1450 12788_Reikalavimas Del zeldynu ist 10 str 1d 1d 5 punkto vykdymo

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
58 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PABALIŲ TURGAUS AKCIJŲ IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMU TVIRTINAMŲ PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO 12771_1_Po+V.Mickavicienes+derinimo_1_sprendimo_projektas_Pabaliu_turgus 12772_2_aisk_rastas_del Pabaliu turgaus 12773_3_11-25_Derinimo+ir+vizavimo+isvada Danguolė Martinkienė, Marijus Velička
Įtrauktas į darbotvarkę
59 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA (II ETAPAS)“ (Nr. TSP-511-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
60 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,BODESA“ PROJEKTO PRIPAŽINIMO REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTU (Nr. TSP-513-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
61 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-380 „DĖL PRITARIMO INVESTUOTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTĄ IR DIDINTI NEPINIGINIU ĮNAŠU UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-512-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.