Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2015-08-27
Posėdžio data 2015-08-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO (Nr. TSP-263-(1.15)) Artūras Visockas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ZOKNIŲ GYVENAMOJO RAJONO ŠIAULIUOSE DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-232-(1.15)) 3934_TSP-232 3935_TSP-232aisk 3936_TSP-232antik 3937_TSP-232p1 3938_Tsp-232alt--2. Alternatyva_Zokniu detaliojo plano patvirtinimo 3939_TSP-232p5_1 3940_TSP-232p5_2 3941_TSP-232p5_3 3942_TSP-232p6 Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL SIGNATARŲ ALĖJOS PAVADINIMO SUTEIKIMO LIEPORIŲ PARKE (Nr. TSP-233-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 10, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-234-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-392 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-235-(1.15)) Dovilė Žukauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-374 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-260-(1.15)) Vida Lašinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL SUTIKIMO PERIMTI DALININKO TEISES (Nr. TSP-236-(1.15)) Vida Lašinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL TERMINUOTO VARDINIO ELEKTRONINIO BILIETO SU NUOLAIDA, SKIRTO SOCIALINĖS RIZIKOS IR NEPASITURINČIŲ ŠEIMŲ VAIKAMS, LANKANTIEMS VAIKŲ DIENOS CENTRUS, VAŽIUOTI VIETINIO ( MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS, ĮSIGIJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-237-(1.15)) Vida Lašinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO IR ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-238-(1.15)) Vida Lašinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL GARANTIJŲ PASKOLOMS IMTI SUTEIKIMO (Nr. TSP-264-(1.15)) Vida Lašinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-349 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ŠIAULIŲ MIESTE KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-265-(1.15)) Vida Lašinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-239-(1.15)) Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2015 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-240-(1.15)) Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BALANDŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-695 „DĖL VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ DARBO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-241-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-242-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLOS ,,KLEVAS“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLŲ ,,ATŽALYNAS“, ,,DUBYSA“ IR ,,KLEVAS“, ŠIAULIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS IR SVEIKATINGUMO CENTRO, ŠIAULIŲ PLAUKIMO MOKYKLOS ,,DELFINAS“, ŠIAULIŲ FUTBOLO AKADEMIJOS BEI ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-243-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOS UNIVERSALIOS SPORTO SALĖS STATYBA IR AIKŠTYNŲ MODERNIZAVIMAS“ (Nr. TSP-244-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-245-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T-272 „DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-261-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2015–2016 MOKSLO METAIS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-246-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2015–2016 MOKSLO METAIS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-246-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2015–2016 MOKSLO METAIS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-246-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2015–2016 MOKSLO METAIS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-246-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-250-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO DAINŲ G. 74-29, ŠIAULIUOSE, PARDAVIMO (Nr. TSP-251-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO VILNIAUS G. 297A, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IR PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-252-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL SUTIKIMO PERIMTI STATINIUS KAUNO G. 6, ŠIAULIUOSE (Nr. TSP-253-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL INŽINERINIŲ STATINIŲ  ŠALIGATVIŲ KVIEČIŲ G. 9, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-254-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ ORO UOSTUI (Nr. TSP-256-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ ORO UOSTUI (Nr. TSP-256-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS IR SVEIKATINGUMO CENTRUI (Nr. TSP-257-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-136 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-153 „DĖL TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUDOJIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO“ IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-448 „DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUDOJIMO KOMISIJOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. TSP-258-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA DANGOS VIRŠUTINIO SLUOKSNIO PAGERINIMO, KAI DALIS DARBŲ VERTĖS FINANSUOJAMA PARAMOS TEIKĖJO LĖŠOMIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-266-(1.15)) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ PROJEKTŲ RENGIMUI (Nr. TSP-262-(1.15)) Martynas Šiurkus
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL DOMO GRIŠKEVIČIAUS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO PAREIGŲ (Nr. TSP-259-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 Kiti klausimai.

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.