Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2020-05-21 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-185-(1.15)) Vitalis Balsevičius, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-205-(1.15)) Vytautas Kantauskas, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-166-(1.15)) Rimas Budraitis, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LIEPORIŲ GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-206-(1.15)) Sigita Malinauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-187-(1.15)) Vytautas Giedraitis, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-207-(1.15)) Ingrida Kuolienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „SAULĖTEKIO“ GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-208-(1.15)) Jūratė Kaščiuškienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-210-(1.15)) Irma Abromaitienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-188-(1.15)) Loreta Tamulaitienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-165-(1.15)) Asta Vaičiūnienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-163-(1.15)) Silvija Baranauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ GYTARIŲ PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-162-(1.15)) Rimtautas Pečeliūnas, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ JOVARO PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-179-(1.15)) Arvydas Kukanauza, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ ,,JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-161-(1.15)) l. e. direktoriaus pareigas Dinara Vitkuvienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAGAINĖS PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-180-(1.15)) Dinara Vitkuvienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-178-(1.15)) Ingrida Mazrimienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ ,,RASOS“ PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-181-(1.15)) Diana Tamutienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-182-(1.15)) Romas Senkus, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ ,,ROMUVOS“ PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-186-(1.15)) Stanislava Prazauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SALDUVĖS PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-160-(1.15)) Natalija Kaunickienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-184-(1.15)) Kęstutis Šaltis, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-183-(1.15)) Juozas Varkulevičius, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ ZOKNIŲ PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-164-(1.15)) Erika Burneckienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-157-(1.15)) Edmundas Valuckas, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ ,,SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-159-(1.15)) Regina Miežienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-167-(1.15)) Rūta Lanauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-168-(1.15)) Nerijus Kundrotas, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „RINGUVOS“ MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-169-(1.15)) Lijana Giedraitienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SANATORINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-170-(1.15)) Lijana Giedraitienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO UGDYMO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-263-(1.15)) Audrė Urbienė, papildomas pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-264-(1.15)) Janina Urnikienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. T-72 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ĮGYVENDINAMŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 2020–2021 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-262-(1.15)) Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PERKAMOS (PARDUODAMOS) AR FINANSUOJAMOS SOCIALINĖS GLOBOS, SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR SĄRAŠO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-213-(1.15)) Ramutė Pilypienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-217-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 16 D. PRIIMTO SPRENDIMO NR. T-100 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 5 D. SPRENDIMO NR. T-263 „DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-281-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 5 D. SPRENDIMO NR. T-263 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-283-(1.13 E)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-395 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-272-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ (Nr. TSP-280-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
39 KITI KLAUSIMAI. 14365_TR5-36 14366_TR5-37

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.