Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2014-11-06
Posėdžio data 2014-11-06 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-344-(1.15)) Regina Janušauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-67 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO, BIUDŽETO VYKDYMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-345-(1.15)) Regina Janušauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-116 „DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ NUSTATYMO, ADMINISTRAVIMO IR MOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-346-(1.15)) Regina Janušauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2014 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-347-(1.15)) Regina Janušauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL NENAUDOJAMŲ, NAUDOJAMŲ NE PAGAL PASKIRTĮ ARBA NEPRIŽIŪRIMŲ STATINIŲ IR PATALPŲ 2014 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-348-(1.15)) Rima Jankienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-381 „DĖL LAIDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTO KAPINĖSE, KAPINIŲ TVARKYMO IR LANKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-349-(1.15)) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-310 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2014 M. PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-378-(1.15)) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-121 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) LAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-350-(1.15)) Vitalija Pelenienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ APLINKOS PROJEKTŲ RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-367-(1.15)) Romaldas Šemeta
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO IR UGDYMO PROJEKTŲ RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-368-(1.15)) Romaldas Šemeta
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI BENDRDADARBIAVIMO SUTARTĮ DĖL UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO (Nr. TSP-366-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖSTARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-346 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-351-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-204 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-352-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-233 „DĖL KULTŪROS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-353-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-346 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO IR KAINOS NUSTATYMO APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-354-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO T-24 “DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-364-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL MALKŲ VIDUTINĖS KAINOS NUSTATYMO SKAIČIUOJANT BŪSTO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJAS (Nr. TSP-365-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T-98 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ MIESTO NAKVYNĖS NAMŲ REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-377-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KOLUMBARIUMO PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO (Nr. TSP-376-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOS GYVENAMOSIOS PATALPOS DAINŲ G. 50-45, ŠIAULIUOSE, PRIVATIZAVIMO (Nr. TSP-356-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALŲ AUŠROS AL.64, ŠIAULIUOSE, PANAUDOS SUTARTIES ATNAUJINIMO (Nr. TSP-357-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMO (Nr. TSP-358-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARDINO G. 8, ŠIAULIUOSE, NUOMOS SUTARTIES ATNAUJINIMO (Nr. TSP-359-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ TILŽĖS G. 126A, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS TEISE (Nr. TSP-379-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PREM IJŲ SKYRIMO PERSPEKTYVIAUSIEMS SPORTININKAMS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-360-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖLSPORTININKŲ IR JŲ TRENERIŲ MATERIALINIO SKATINIMO (Nr. TSP-361-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRITARIMO RENGTI SPORTO KOMPLEKSO (FUTBOLO, REGBIO IR ŽOLĖS RIEDULIO MANIEŽO) DAINŲ PARKE TECHNINĮ PROJEKTĄ (Nr. TSP-371-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-362-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-58 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO LAIKINOSIOS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ĮRANGOS (LAIKINŲJŲ KIOSKŲ IR PAVILJONŲ) VIETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-363-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-380-(1.15)) Domas Griškevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-367 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TRIŠALĖS TARYBOS NUOSTATŲ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-372-(1.15)) Dovilė Žukauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-305 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-375-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINĖS PLĖTROS TARYBOS (Nr. TSP-382-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-116 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-369-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-29 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RIBOJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-370-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-381-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-124 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-373-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2015 M. VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO (Nr. TSP-374-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ,KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ŠIAULIŲ MIESTE KAINŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-384-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-103 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO VERSLO TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-383-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 KITI KLAUSIMAI 2733_Del reikalavimo pateikimo 2734_Kiti-2--Del savivaldybes turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
42 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO (Nr. TSP-385-(1.15)) Juras Andriukaitis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.