Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2016-03-31
Posėdžio data 2016-03-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-98-(1.15)) Artūras Visockas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ (Nr. TSP-99-(1.15)) Eduardas Bivainis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-170-(1.15)) Arvydas Ušeckas
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-100-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-101-(1.15)) Faina Andrejevienė, papildoma pranešėja – Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-102-(1.15)) Regina Jonikaitė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELI-DARŽELIO „BANGELĖ“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-103-(1.15)) Dalia Dambrauskienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-104-(1.15)) Nijolė Marcišauskienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „COLIUKĖ“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-105-(1.15)) Eugenija Vaičaitytė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DAINELĖ“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-106-(1.15)) Daiva Jankuvienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-107-(1.15)) Silva Taralienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EŽERĖLIS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-108-(1.15)) Rita Daubarienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-109-(1.15)) Lina Tumėnienė, papildoma pranešja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-110-(1.15)) Rasa Plienienė, papildoma pranešėja Violeta - Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-111-(1.15)) Adelija Motejūnienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-112-(1.15)) Nijolė Gudžiūnienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-113-(1.15)) Regina Jonikaitė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOGOPEDINIO LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-114-(1.15)) Ilona Kazlauskienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-115-(1.15)) Ineta Labanauskienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUPŲ PĖDAS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-116-(1.15)) Regina Kačkienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-117-(1.15)) Florina Varkalienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGIAGĖLĖ“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-118-(1.15)) Galina Stepanovienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-119-(1.15)) Nijolė Korsakienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-120-(1.15)) Nijolė Ubavičienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-121-(1.15)) Renata Jonaitienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „TRYS NYKŠTUKAI“ DIREKTORIAUS (Nr. TSP-122-(1.15)) Danguolė Dargienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-123-(1.15)) Dalija - Beruta Ulinskienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VOVERAITĖ“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-124-(1.15)) Laimutė Laurutytė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-125-(1.15)) Olimpija Krincienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-126-(1.15)) Audronė Karulaitienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-127-(1.15)) Rima Naudžiuvienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-128-(1.15)) Sigita Saviščevienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIRNIUKAS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-129-(1.15)) Irena Urbutytė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. TSP-130-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL UGDYMO LĖŠŲ NEFORMALIAJAM ŠVIETIMUI DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-131-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL UŽSIENIEČIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, ATVYKUSIŲ AR GRĮŽUSIŲ GYVENTI IR DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE BEI NEMOKANČIŲ LIETUVIŲ KALBOS, UGDYMO IŠLYGINAMOSIOSE KLASĖSE IR IŠLYGINAMOSIOSE MOBILIOSIOSE GRUPĖSE (Nr. TSP-132-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-133-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŠIAULIŲ TĖVO BENEDIKTO ANDRUŠKOS PRADINĖS MOKYKLOS LIKVIDAVIMO (Nr. TSP-134-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLOS ,,ATŽALYNAS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-135-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ PLAUKIMO MOKYKLOS ,,DELFINAS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-136-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLOS ,,DUBYSA“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-137-(1.15)) Aivaras Strockis, papildomas pranešėjas - Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SPORTO MOKYKLOS ,,KLEVAS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-138-(1.15)) Svajūnas Mikalčius, papildomas pranešėjas - Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS IR SVEIKATINGUMO CENTRO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-139-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-140-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-67 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO, BIUDŽETO VYKDYMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-141-(1.15)) Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-339 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-142-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-233 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ BEI ĮMONIŲ, KURIŲ DALYVĖ YRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ RENGIMO, TVIRTINIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-143-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL UAB „AGROSPELTA“ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO (Nr. TSP-144-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-358 "DĖL PRITARIMO 2014–2020 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO INTEGRUOTOSIOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTUI" PAKEITIMO (Nr. TSP-145-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ MIESTO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS INVENTORIZAVIMAS, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS REKONSTRAVIMAS IR PLĖTRA“ (Nr. TSP-146-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ MODERNIZAVIMAS“ (Nr. TSP-147-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMAS“ (Nr. TSP-148-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL BALSAVIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO DALININKŲ SUSIRINKIME (Nr. TSP-149-(1.15)) Romualdas Šemeta
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-150-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-151-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO (Nr. TSP-152-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ PADALINIO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „GODA“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-153-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-154-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
59 DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO FUNKCIJOS PERĖMIMO IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS (Nr. TSP-155-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
60 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS KIEKYBINIŲ IR KOKYBINIŲ RODIKLIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. TSP-173-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
61 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T-123 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-167-(1.15)) Algirdas Lapinskas
Įtrauktas į darbotvarkę
62 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T-266 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-172-(1.15)) Algirdas Lapinskas
Įtrauktas į darbotvarkę
63 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-367 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TRIŠALĖS TARYBOS NUOSTATŲ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-168-(1.15)) Kamilė Sakalauskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
64 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. TSP-156-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
65 DĖL PATALPŲ VYTAUTO G. 152, ŠIAULIUOSE, PANAUDOS (Nr. TSP-157-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
66 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO TRAKŲ G. 14, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO (Nr. TSP-158-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
67 DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-159-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
68 DĖL NUOMOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO (Nr. TSP-160-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
69 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-186 „DĖL PARDUODAMŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ SARAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-161-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
70 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-162-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
71 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-393 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-163-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
72 DĖL PASTATO ELNIO G. 25, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO (Nr. TSP-169-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
73 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SPECIALIOJO PLANO TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO (Nr. TSP-164-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
74 DĖL ŽEMĖS SKLYPO MAŽOSIOS LIETUVOS G. 31A, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-165-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
75 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO DEMONSTRACINIO KVARTALO - DUBIJOS, P. VIŠINSKIO, VYTAUTO GATVIŲ IR DRAUGYSTĖS PROSPEKTO, APIMANČIO ABIEJŲ JO PUSIŲ DAUGIABUČIUS GYVENAMUOSIUS NAMUS, ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-166-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
76 KITI KLAUSIMAI 5181_Kiti-1-Reikalavimas 1 5182_Kiti-2-Reikalavimas 2 5183_Etikos komisijos 2015 metu ataskaita

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.