Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2019-09-05 11:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO (Nr. TSP-386-(1.15)) Artūras Visockas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-342-(1.15)) Danutė Kuprienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-359-(1.15)) Feliksas Alius Valys, papildoma pranešėja - Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-387-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-388-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL 2018 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-377-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-324 „DĖL AKCIJŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JOMIS PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO (Nr. TSP-372-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-80 „DĖL SPECIALIŲJŲ AVIACIJOS SAUGUMO UŽTIKRINIMO ĮSIPAREIGOJIMŲ FUNKCIJOS, KURIĄ VYKDO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ ŠIAULIŲ ORO UOSTAS, FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-392-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO (Nr. TSP-395-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRAŠYMO PERDUOTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ PAVASARIO G. 34, ŠIAULIUOSE, VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-349-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-350-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO GARDINO G. 14, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO ŠIAULIŲ REGBIO IR ŽOLĖS RIEDULIO AKADEMIJAI (Nr. TSP-355-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO 12160_NUASMENINTAS_1_del_bust_pard_spr_pr_nuasm 12161_NUASMENINTAS_2_aisk_rast_del_bust_pard_nuasm Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO (Nr. TSP-351-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-393 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-354-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL.48, ŠIAULIUOSE, PANAUDOS (Nr. TSP-353-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 64, ŠIAULIUOSE, PANAUDOS (Nr. TSP-352-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-137 „DĖL SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-364-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,PABALIŲ TURGUS“ AKCIJŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ (Nr. TSP-348-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS ŠIAULIŲ MIESTE“ (Nr. TSP-381-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL BUTŲ PIRKIMO PAGAL PROJEKTĄ „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ KOMISIJOS SPRENDIMO PATVIRTINIMO 12292_1sprprojdelbutupirkimopagalprojektakomisijossprendimopatvirtinimonesuasmenintas 12293_2aiskrastdelpritarimobutupirkimokomisijospagalprojektasprendimopatvirtinimuiprojektas Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-405 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-379-(1.15)) Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-37 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2019–2020 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-383-(1.15)) Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-158 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ĮGYVENDINAMŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 2019–2020 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-362-(1.15)) Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 19 D. SPRENDIMO NR. T- 276 „DĖL STUDIJŲ ŠIAULIŲ MIESTE PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-368-(1.15)) Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-124 „DĖL UŽSIENIEČIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, ATVYKUSIŲ AR GRĮŽUSIŲ GYVENTI IR DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE BEI NEMOKANČIŲ LIETUVIŲ KALBOS, UGDYMO IŠLYGINAMOSIOSE KLASĖSE IR IŠLYGINAMOSIOSE MOBILIOSIOSE GRUPĖSE“ PAKEITIMO (Nr. TSP-370-(1.15)) Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-382-(1.15)) Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 7 D. SPRENDIMO NR. T-71 „DĖL SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-389-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 7 D. SPRENDIMO NR. T-72 „DĖL STASIO ŠALKAUSKIO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-378-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PREMIJOS UŽ GERIAUSIĄ KULTŪRINĖS EDUKACIJOS PROJEKTĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-343-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-204 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-344-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-54 „DĖL ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-345-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-55 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-346-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-347-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 12196_1_spr_proj_del_Siauliu_turizmo_informacijos_centro_nuostatu_patvirtinimo 12197_2_spr_proj_1pried_del_Siauliu_turizmo_informacijos_centro_nuostatu_patvirtinimo 12198_3_spr_proj_lygin_var_del_Siauliu_turizmo_informacijos_centro_nuostatu_patvirtinimo 12199_4_aiskinamasis_rastas_del_Siauliu_turizmo_informacijos_centro_nuostatu_patvirtinimo Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-343 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-360-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-380-(1.15)) Živilė Jagutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „ŠALTINIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-371-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMUS IR ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUS „ŠALTINIS“ (Nr. TSP-391-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS PIRKTI AUTOMOBILĮ (Nr. TSP-361-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-365-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI SOCIALINEI GLOBAI ASMENIMS SU SUNKIA NEGALIA, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS (Nr. TSP-366-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-369-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI GYVENIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE LAIKOTARPĮ (Nr. TSP-390-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO (Nr. TSP-363-(1.15)) Neringa Vilčinskaitė - Zavackienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-373-(1.15)) Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO PROJEKTĄ (Nr. TSP-357-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOS PROJEKTĄ (Nr. TSP-374-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PROJEKTĄ (Nr. TSP-375-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 5 D. SPRENDIMO NR. T-277 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-358-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-385-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. TSP-376-(1.15)) Virginija Mickavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
53 KITI KLAUSIMAI 12160_Reikalavimas

Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA SENOSIOSE MIESTO KAPINĖSE PALAIDOTI POETĘ JANINĄ JOVAIŠAITĘ (OBUCHAVIČIENĘ) 12334_1_spr_dėl_Janinos_Jovaišaitės_palaidojimo 12335_2_aisk_rast_dėl_Janinos_Jovaišaitės_palaidojimo 12336_Pastabos 12337_Jovaisaitei-1 12338_Dėl Janinos Jovaišaitės_LJ 12339_dėl+palaidojimo+Šiaulių+senos+kap.docx Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019–2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-396-(1.15)) Denis Michalenko
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.