Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12-2
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2016-12-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO Nr. T-423 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ATLEIDIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-486-(1.15)) Artūras Visockas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL GIEDRĖS MENDOZOS HERREROS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGŲ (Nr. TSP-474-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL MARTYNO ŠIURKAUS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGŲ (Nr. TSP-475-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 6444_1_NR_spr_proj_del_2016m_biudzeto_pakeitimo 6445_2_NR_spr_proj_p1_pajamos_asignavimai 6446_3_spr_proj_p2_pajamos_asignavimai_is_apyv_lesu_likucio 6447_4_spr_proj_p3_MMA 6448_5_spr_proj_p4_biudzetiniu_įstaigu_pajamu_imokos 6449_6_spr_proj_p5_asignavimai_ pagal_ valstybės_ funkcijas 6450_7_NR_aisk_rastas 6451_Kopija 8_NR_aisk_r_priedas 6452_9_a_vert_pazyma Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-67 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO, BIUDŽETO VYKDYMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-478-(1.15)) Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-42 „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „APLINKOS ORO KOKYBĖS GERINIMAS ŠIAULIŲ MIESTE““ PAKEITIMO (Nr. TSP-452-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-453-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,TOKSIKA“ AKCIJŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠĄ (Nr. TSP-454-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl E. D. žemės mokesčio sumažinimo. 6333_1_sprendimo_projektas_del_zm_atleidimo_E_D_nuasmeninta 6334_2_aiskinamasis_rastas_del_zm_atleidimo_E_D_nuasmeninta Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl G. M. neatleidimo nuo žemės mokesčio. 6335_1_sprendimo_projektas_del_M_neatleidimo_nuo_zemes_mokescio_nuasmeninta 6336_2_aiskinamasis_rastas_del_G.M._neatleidimo_nuo_zemes_mokescio Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Z. S.neatleidimo nuo žemės mokesčio. 6337_1_sprendimo_projektas_del_Z_S_neatleidimo_nuo_zm_nuasmeninta 6338_2_aiskinamasis_rastas_del_Z_S_neatleidimo_nuo_zm Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-235 „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ PADALINIO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „GODA“ ESAMO PASTATO (ŽALGIRIO G. 3) ATNAUJINIMAS IR PRIESTATO STATYBA“ PAKEITIMO (Nr. TSP-457-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Šiaulių mieste“. 6462_1_spr_del_elektromobiliu_ikrovimo_prieigu-tinklo_ kurimo 6463_2_aisk_rast_del_elektromobiliu_ikrovimo_prieigu-tinklo_ kurimo 6464_Nauja_redakcija_elektromobiliu_ikrovimo_prieigu_plano Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Darnus judumas ir kasdienių kelionių modeliavimas Baltijos jūros miestuose“. 6460_1_spr_proj_del_pritarimo_igyvendinti_projekt 6461_Nauja_redakcija_aiskin_rast_darnaus_judumo_projekto Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-209 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų“ pakeitimo. 6453_1_spr_pr_del_vietines_rinkliavos_uz_komunalines_atliekas 6454_Alternatyvus_sprend_proj_del_vietines_rinkliavos_uz_komunalines 6455_2_aisk_prrast_del_vietines_rinkliavos_uz_komunalines_atliekas 6456_3_priedas_del_rinkliavos_ 2017_skaiciavimai_pdf 6457_4_antikorupcinio_vertinimo_pazyma_del_vietines rinkliavos Eglė Bružienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-318 „DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PRIE DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ REMONTO, REKONSTRAVIMO IR (AR) STATYBOS, DALYVAUJANT FIZINIAMS IR (AR) JURIDINIAMS ASMENIMS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-459-(1.15)) Eglė Bružienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS 2017-2019 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-460-(1.15)) Vitalija Pelenienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-121 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) LAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-461-(1.15)) Vitalija Pelenienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-121 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) LAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-462-(1.15)) Vitalija Pelenienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-463-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2017 METŲ VEIKSMŲ PLANO IR KOORDINATORIAUS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-464-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-465-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO VŠĮ ŠIAULIŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJA (Nr. TSP-482-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Vienkartinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 6341_1_spr_del_vienkartines_pasalpos_skyrimo_tvarkos_apraso 6342_nauja_redakcija_del_ Vienkartines_pasalpos skyrimo 6343_3_aisk_r_del_vienkartines_pasalpos_skyrimo_tvarkos_apraso_patvirtinimo Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-467-(1.15)) Aušra Gailiūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 6351_1_nauja_redakcija_ del_socialinio_busto_naujos_tvarkos_ 6352_2_nauja_redakcija_aisk_rast_del_socialinio_busto_naujos_tvarkos 6353_3_nauja_redakcija_lyg_variant_del_socialinio_busto_naujos_tvarkos Aušra Gailiūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 6354_1_nauja_redakcija_del_nuomos_isperkamosios_busto_nuomos 6355_2_nauja_redakcija_aisk_rast_del_nuomos_isperkamosios_busto_nuomos 6356_3_nauja_redakcija_lyg_variantas_del_nuomos_isperkamosios_busto_nuomos Aušra Gailiūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO (Nr. TSP-476-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO KOMITETO SUDARYMO PAKEITIMO (Nr. TSP-470-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-390 „DĖL SAULĖS LAIKRODŽIO AIKŠTĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-483-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-471-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TECHNIKŲ CENTRO DIREKTORIAUS ATLEIDIMO IR SKYRIMO LAIKINAI EITI DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. TSP-472-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-473-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
34 Kiti klausimai.

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
35 Papildomas klausimas 1. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO (Nr. TSP-485-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.