Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris TP-9
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2018-10-04 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VIKTORO VARANAVIČIAUS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-378-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-379-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-382-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL IRENOS URBUTYTĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲLOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIRNIUKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-364-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIRNIUKAS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-365-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL AUDRONĖS ISPIRYAN ATŠAUKIMO IŠ ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-394-(1.15)) Marijus Velička
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-362 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-304 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-384-(1.15)) Antanas Bartulis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,TERMICOM“ 2018 M. GEGUŽĖS 7 D. INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SŽ-515 PAKEITIMO (Nr. TSP-386-(1.15)) Antanas Bartulis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO PAKEISTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,PRAMOGŲ SALA“ AUKŠTABALIO MULTIFUNKCINIO KOMPLEKSO EKSPLOATAVIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO 2006 M. BIRŽELIO 8 D. SUTARTĮ NR. SŽ-988 (Nr. TSP-390-(1.15)) Antanas Bartulis
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL KARINĖS TERITORIJOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE (Nr. TSP-392-(1.15)) Marijus Velička
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10077_1_spr_proj_del_2018_2020_SVP_patvirt_pakeitimo 10078_3_aisk_rast_del 2018_2020_SVP_patvirt_pakeitimo 10079_2_spr_proj_pried_01_programa_1c 10080_2_spr_proj_pried_01_programa_1c_lyg_var 10081_2_spr_proj_pried_02_programa_1c 10082_2_spr_proj_pried_02_programa_1c_lyg_var 10083_2_spr_proj_pried_04_programa_1c 10084_2_spr_proj_pried_04_programa_1c_lyg_var 10085_2_spr_proj_pried_05_programa_1c 10086_2_spr_proj_pried_05_programa_1c_lyg_var 10087_2_spr_proj_pried_07_programa_1c 10088_2_spr_proj_pried_07_programa_1c_lyg_var_1 10089_2_spr_proj_pried_08_programa_1c 10090_2_spr_proj_pried_08_programa_1c_lyg_var 10091_2_spr_proj_pried_10_programa_1c 10092_2_spr_proj_pried_10_programa_1c_lyg_var 10093_2_spr_proj_pried_11_programa_1c 10094_2_spr_proj_pried_11_programa_1c_lyg_var Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-2 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-374-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL 2017 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-372-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2019 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO (Nr. TSP-375-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL NEMOKAMO VAŽIAVIMO REGULIARIAISIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ŠIAULIŲ MIESTE (Nr. TSP-383-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO INVESTUOTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTĄ IR DIDINTI NEPINIGINIU ĮNAŠU UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ (Nr. TSP-373-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ŽIBURIO KNYGYNAS" LIKVIDAVIMO (Nr. TSP-371-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-366-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJAI (Nr. TSP-367-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ TILŽĖS G. 148, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO (Nr. TSP-368-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DARBININKŲ G. 30, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO (Nr. TSP-370-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PRIE PASTATO AIDO G. 12, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO (Nr. TSP-369-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VYTAUTO G. 101, ŠIAULIUOSE, NUOMOS 10258_1_spr_proj_del_negyv_patalpu_Vytauto+101_nuomos_docx 10259_2_sprend_aisk_rast_dėl_negyv_pastatų_Vytauto+101_nuomos 10260_3_sprend._priedas_protokolas_Vytauto++101_.docx 10261_4_Priedas_Vytauto+101_konkurencijos_raštas 10262_1_alter_DG ir AL_del negyvenamuju patalpu Vytauto 101 nuomos 10263_2_alter_DG ir AL_aisk_rastas_del negyvenamuju patalpu Vytauto 101 nuomos 10204_1_Alternatyva1_frakcijos+UZ+SIAULIUS_sprend+proj+del+Vytauto+101 10205_2_Alternatyva1_frakcijos+UZ+SIAULIUS_aisk+rastas+del+Vytauto+101 10206_1_Alternatyva2_frakcijos+UZ+SIAULIUS_sprend+proj+del+Vytauto+101 10207_2_Alternatyva2_frakcijos+UZ+SIAULIUS_aisk+rastas+del+Vytauto+101 Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 ŠIAULIŲ MIESTO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR PRIPAŽINIMO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SUDEDAMĄJA DALIMI (Nr. TSP-363-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 7 D. SPRENDIMO Nr. T-424 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-377-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ELNIO GATVĖS PAVADINIMO PAKEITIMO (Nr. TSP-387-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ĮSROS GATVĖS ŠIAULIUOSE PANAIKINIMO (Nr. TSP-389-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-380-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL MOKYMO LĖŠŲ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMOMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-381-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 19 D. SPRENDIMO NR. T- 276 „DĖL STUDIJŲ ŠIAULIŲ MIESTE PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-393-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL VIEŠŲ KONKURSŲ Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-388-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
32 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDOMAS KLAUSIMAS (Nr. TSP-385-(1.15)) Denis Michalenko
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.