Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2015-01-29
Posėdžio data 2015-01-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-30-(1.15)) Irmina Volskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2015 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-1-(1.15)) Irmina Volskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-393 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-2-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO (Nr. TSP-3-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T-254 „DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDŲ IR ŠIŲ PATALPŲ KAIP NUOSAVYBĖS TEISĖS OBJEKTO VALDYMO MĖNESINIO TARIFO NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-4-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL SKOLŲ NURAŠYMO (Nr. TSP-5-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO SUTARTIMI (Nr. TSP-6-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-7-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. TSP-8-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŽALIŪKIŲ G. 76, ŠIAULIUOSE, PANAUDOS SUTARTIES ATNAUJINIMO (Nr. TSP-9-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUKILĖLIŲ G. 41, ŠIAULIUOSE, PANAUDOS SUTARTIES (Nr. TSP-10-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO (Nr. TSP-11-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO (Nr. TSP-12-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. 458 „DĖL SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR FONDO TARYBOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-28-(1.15)) Evaldas Vaičeliūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO CENTRINĖS – PRISIKĖLIMO AIKŠTĖS SU PRIEIGOMIS SUTVARKYMO IDĖJOS KONKURSUI IR TECHNINIAM PROJEKTUI PARENGTI PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO (Nr. TSP-34-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŽEMĖS SKLYPO MAŽOSIOS LIETUVOS G. 1, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-29-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŽEMĖS SKLYPO MAŽOSIOS LIETUVOS G. 1E, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-13-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŽEMĖS SKLYPO KARALIAUČIAUS G. 6, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-14-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-58 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO LAIKINOSIOS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ĮRANGOS (LAIKINŲJŲ KIOSKŲ IR PAVILJONŲ) VIETŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-15-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŽEMĖS SKLYPO DALIES PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS (Nr. TSP-16-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T-280 „DĖL TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KITŲ SAVIVALDYBIŲ GYVENTOJAMS KAINOS NUSTATYMO IR BENDRADARBIAVIMO TEIKIANT UGDYMO PASLAUGAS PAVYZDINĖS SUTARTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-39-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T- 94 „DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-17-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SPORTO SALIŲ NAUDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ REIKMĖMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-18-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-19-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ 2015-2018 METŲ PERSPEKTYVINĖS KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-20-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-21-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-140 „DĖL VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-22-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE (Nr. TSP-23-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE (Nr. TSP-24-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-223 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-31-(1.15)) Vitalis Lebedis
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-32-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS ARVYDO UŠECKO VALSTYBĖS TARNYBOS PRATĘSIMO (Nr. TSP-25-(1.15)) Domas Griškevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. TSP-33-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO AUTOBUSAIS VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS ŠIAULIUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-35-(1.15)) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO 3129_Tsp-60--Sprendimo projektas 3130_Tsp-60p1--pAiskinamasis rashtas01_16 Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (Nr. TSP-26-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 2015 METŲ INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO (Nr. TSP-36-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 2015–2020 METŲ ILGALAIKIO INVESTICIJŲ Į ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRUKCIJĄ IR PLĖTRĄ, PLANUOJAMŲ VYKDYTI SU EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMA, PLANO SUDERINIMO 3131_Tsp-37--AB_Siauliu_energija_investiciju_planas_2015_2020 3132_Tsp-37p1--Kopija SE_ilgalaikis_investiciju_planas_2015_2020 3133_Tsp-37p2--AB_Siauliu_energija_investiciju_planas_2015_2020_aiskinamasis

Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO SUMAŽINIMO (Nr. TSP-27-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. 241 „DĖL LIETAUS NUOTEKŲ TARIFO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-38-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ASOCIACIJOS ŠIAULIŲ MIESTO VVG VEIKLOJE (Nr. TSP-40-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO INTEGRUOTŲJŲ TERITORIJŲ RIBŲ PATVIRTINIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMŲ RENGIMO (Nr. TSP-41-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ, TEIKIAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOS FINANSAVIMUI GAUTI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-42-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 KITI KLAUSIMAI 3134_Teikimas1 3135_Teikimas2 3136_Teikimas 3 3137_Teikimas 4 3138_Teikimas 5 3139_Teikimas 6 3140_Teikimas 7

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.