Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2016-02-25
Posėdžio data 2016-02-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-94-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-93-(1.15)) Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL TERMINUOTO VARDINIO KARTINIO ELEKTRONINIO BILIETO SU NUOLAIDA, SKIRTO ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS VAŽIUOTI ŠIAULIŲ MIESTO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS, ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-81-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-95-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-33-(1.15)) Romualdas Šemeta
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-33-(1.15)) Romualdas Šemeta
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-142 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-82-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2016 METŲ PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-35-(1.15)) Andrius Androsovas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DIRITA“ INVESTICIJŲ SUTARTĮ (Nr. TSP-84-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ ,,APLINKOS ORO KOKYBĖS GERINIMAS ŠIAULIŲ MIESTE“ (Nr. TSP-85-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO 2014–2020 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO INTEGRUOTOSIOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTUI (Nr. TSP-86-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO MAKSIMALAUS DYDŽIO (Nr. TSP-36-(1.15)) Aušra Gailiūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-37-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-52-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOS VYRIAUSIOJO GYDYTOJO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-53-(1.15)) Mindaugas Maželis
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-54-(1.15)) Andrius Andruškevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-55-(1.15)) Irina- Jazdauskaitė- Uščiauskienė, Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2014 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-56-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-57-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-79-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-79-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (Nr. TSP-38-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBINIO ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (Nr. TSP-39-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (Nr. TSP-40-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR KONCERTINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VALSTYBINIO KAMERINIO CHORO „POLIFONIJA“ BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (Nr. TSP-41-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-42-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-273 „DĖL NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-43-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-44-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-45-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-46-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-47-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DIREKTORIAUS ATLEIDIMO (Nr. TSP-48-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2016–2017 MOKSLO METAIS (Nr. TSP-87-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-49-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-50-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL 2016 METAIS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ 6 PROCENTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ MOKYMO REIKMĖMS TENKINTI PASKIRSTYMO (Nr. TSP-51-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-67-(1.15)) Viktoras Varanavičius
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-68-(1.15)) Silvija Baranauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ GYTARIŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-69-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ JOVARO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-70-(1.15)) Arvydas Kukanauza
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-92-(1.15)) Vytautas Girčius
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-71-(1.15)) Juozas Varkulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-72-(1.15)) Ingrida Mazrimienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAGAINĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-73-(1.15)) Dinara Vitkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-74-(1.15)) Audronė Ispiryan
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-46-(1.15)) Stanislava Prazauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-76-(1.15)) Romas Senkus
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SALDUVĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-77-(1.15)) Natalija Kaunickienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-78-(1.15)) Kęstutis Šaltis
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ ZOKNIŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-83-(1.15)) Svetlana Giniotienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Nr. TSP-80-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. TSP-58-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL NUOMOS IR PANAUDOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO (Nr. TSP-59-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTĮ ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ (Nr. TSP-60-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ŠIAULIUOSE (Nr. TSP-61-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL PATALPŲ DAINŲ G. 35, ŠIAULIUOSE, PANAUDOS (Nr. TSP-91-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (Nr. TSP-88-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-304 ,, DĖL ŠIAULIŲ MIESTO IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-62-(1.15)) Vitalija Pelenienė
Įtrauktas į darbotvarkę
59 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO LIEPORIŲ PARKO DETALAUS IŠPLANAVIMO PROJEKTO PANAIKINIMO (Nr. TSP-63-(1.15)) Vitalija Pelenienė
Įtrauktas į darbotvarkę
60 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KALNIUKO DETALAUS IŠPLANAVIMO PROJEKTO KOREGAVIMO PANAIKINIMO (Nr. TSP-64-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
61 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-120 „DĖL ŠVENTUPIO GYVENAMOJO RAJONO TERITORIJOS ŠIAULIUOSE SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-65-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
62 DĖL M. MARGYTĖS GATVĖS PAVADINIMO PAKEITIMO IR PELIKSO BUGAILIŠKIO VARDO JAI SUTEIKIMO (Nr. TSP-89-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
63 DĖL V. ČKALOVO GATVĖS PAVADINIMO PAKEITIMO (Nr. TSP-96-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
64 DĖL FELIKSO VAITKAUS GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (Nr. TSP-97-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
65 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28D. SPRENDIMO NR. T-32 ,,DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ŠIAULIŲ MIESTE KAINŲ NUSTATYMO‘‘ PAKEITIMO (Nr. TSP-66-(1.15)) Gedeminas Vyšniauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
66 KITI KLAUSIMAI 4928_Del reikalavimo pateikimo

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.