Svarbu. Dėl koronaviruso - gyventojams

 

Savivaldybės tarybos ir administracijos priimamasis

Savivaldybės priimamajame gyventojai aptarnaujami nuotoliniu būdu. Prašome susisiekti žemiau nurodytais telefonais:

-        Miesto infrastruktūra, gatvių remontas,  transporto leidimai, eismo organizavimas, žemės ūkis, keleivių vežimas, želdinių tvarkymas, aplinkos apsauga – 8 41 500 513;
-        Socialinis būstas,  lengvatiniai būsto kreditai,  žemės mokesčių deklaracijos – 8 41 500 514;
-        Licencijos ir leidimai prekybai, atleidimai nuo žemės, žemės nuomos, nekilnojamo turto, paveldėto turto mokesčių,
-        Savivaldybės turtas, daugiabučių namų savininkų bendrijos, statyba ir statinių priežiūra, viešoji tvarka, sanitarija, civilinė sauga, biudžetas – 8 41 500 517;
-         Detalieji planai, statinių sąlygų sąvadas, projektai, adresų suteikimas, statybos leidimai, žemės grąžinimas, reklama -  8 4 1 500 518;
-        Kultūra, fizinių asmenų prašymai Savivaldybės vadovams, šeimos sudėties pažymos  - 8 41 500 519;
-        Gyvenamosios vietos deklaravimas - 841 383 438 arba 841 383 439.

Prie Priimamojo durų įrengtoje dokumentų dėžutėje galite  saugiai palikti iš anksto užpildytus dokumentus.
Visus  raginame naudotis elektroninėmis paslaugomis www.epaslaugos.lt, pasitelkti konsultavimąsi nuotoliniais būdais:
Skambinti telefonu (to call, звонить) 841  50 05 10;
elektroniniu paštu konsultacija@siauliai.lt;
ar užduoti klausimus svetainėje   www.siauliai.lt E.konsultavimas. 

 

DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KORONAVIRUSO (COVID-19) PANDEMIJOS METU(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijų įgyvendinimas)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino metu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriuje klientai nebus priimami.  Prašymus prašome teikti elektroniniu būdu www.spis.lt.

Nesant galimybei, centrinės miesto dalies gyventojams Skyriuje adresu Tilžės g. 170, Šiauliai, viduje (1-o aukšto foje) yra padėti prašymai socialinėms išmokoms ir kompensacijoms gauti, laidojimo pašalpai gauti. Užpildę prašymus, prašome įdėti juos į tam skirtą pašto dėžutę. 

Pietinės miesto dalies gyventojams Skyriuje adresu Tilžės g. 22, Šiauliai, prašymai padėti prie įėjimo į  liftą. Užpildytus prašymus prašome įdėti į šalia esančią Skyriaus pašto dėžutę.

Pažymas apie gaunamas pajamas galima užsisakyti elektroniniu paštu arba telefonu: centrinės miesto dalies gyventojai – tel. (8 41) 370 443, (8 41) 386 488, el. paštu vida.tupyte@siauliai.lt, matilde.mikuleniene@siauliai.lt, pietinės miesto dalies gyventojai – tel. (8 41) 370 444, el. paštu paulius.gerulskis@siauliai.lt.

Visais klausimais informacija teikiama telefonais: centrinės miesto dalies gyventojams (8 41)370 443, pietinės miesto dalies gyventojams  (8 41) 370 444.

 

DĖL SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMO

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojus dėl socialinių paslaugų gavimo Socialinių paslaugų skyrius nuo 2020 m. spalio 30 d. iki kol Lietuvoje bus paskelbtas karantinas aptarnauja tik nuotoliniu būdu – el. būdu, el. paštu arba telefonu.

Skyriaus patalpose adresu: Tilžės g. 170, Šiauliai, 3 a. laiptinėje yra paruošta vieta dokumentams pildyti ir padėti prašymai gauti socialines paslaugas. Užpildę prašymus, klientai įdeda juos į tam skirtą dėžę.

Prašymus dėl integralios pagalbos dienos socialinės globos asmens namuose ar apgyvendinimo globos namuose galima pateikti ir el. paštu socialines.paslaugos@siauliai.lt arba siųsti paštu Socialinių paslaugų skyriui adresu: Tilžės g. 170, Šiauliai.

Prašymų dėl Europos pagalbos paramos maisto produktais gavimo 2021 metams teikti nereikia, nes visų prašymų, kurie priimti 2019-12-01 - 2020-12-01 laikotarpiu, terminas bus pratęstas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Nauji klientai prašymus dėl Europos pagalbos paramos maisto produktais gali pateikti tel. ( 8 41) 38 64 81;

Konsultacijos socialinių paslaugų klausimais teikiamos tel. (8 41) 38 64 84.

Konsultacijos dėl dienos socialinės globos asmens namuose teikiamos tel. (8 41) 38 64 83.

Konsultacijos dėl apgyvendinimo globos namuose teikiamos tel. (8 41) 38 64 85.

Konsultacijos dėl asmenų norinčių tapti globėjais (rūpintojais), dėl laikinosios globos tėvu prašymu nustatyto, dėl laikinosios globos tėvų prašymu panaikinimo ir laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia teikimo, teikiamos telef. (8 41) 38 64 64;

Socialinės paslaugos Šiaulių miesto savivaldybėje teikiamos taip:

- draudžiamas lankymas stacionariose socialinės globos įstaigose, skirtose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, įskaitant vaikų globos namus, teikiančius stacionarias ilgalaikes (trumpalaikes) socialinės globos paslaugas, šeimynas, grupinio gyvenimo namus (išimtis taikoma tuo atveju, kai asmuo yra terminalinės būklės, kurių lankymas įstaigoje yra susijęs su pareigų atlikimu, laikantis visų saugumo priemonių);

- asmenys į Šiaulių globos namus priimami tik iš stacionarios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, ir tik tuomet, kai prieš perkėlimą iš nosiaryklės ir ryklės paimtame tepinėlyje nerandama SARS-CoV-2 viruso;

- nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas, nesusijusias su apgyvendinimu, darbas organizuojamas laikantis visų saugumo priemonių, numatytų Operacijų vadovo sprendime;

- žmonių su negalia priežiūrai dienos ir užimtumo centre prioritetas turi būti skiriamas individualaus darbo su paslaugų gavėjais organizavimui. Jei turi būti organizuojami grupiniai užsiėmimai, grupėje negali būti daugiau kaip 5 paslaugų gavėjai, vienam paslaugų gavėjui turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 10 kv. m patalpos plotas;

 - asmenims, gaunantiems integralią pagalbą, socialinę globą asmens namuose, pagalbos į namus paslaugas, užtikrinamas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas tokiu dažnumu, kad būtų patenkinti asmens gyvybiniai poreikiai: suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, aprūpinama maistu, medikamentais;

- Dienos centrų veikla vykdoma taikant individualų darbą su paslaugos gavėju iš anksto suderintu laiku pagal paslaugos teikimo grafiką laikantis nustatytų reikalavimų;

- užtikrinama vaikų ir asmenų su negalia priežiūra, tuo atveju, jei nėra artimųjų ar kitų asmenų, kurie galėtų padėti šeimai pasirūpinti vaiku/asmeniu su negalia, kai prižiūrintis asmuo turės gultis į ligoninę:

1. tuo atveju, jei nėra artimųjų ar kitų asmenų, kurie galėtų padėti šeimai pasirūpinti vaiku, vaiko priežiūra, išimtiniais atvejais institucijose, užtikrinama tokia tvarka:

1.1. jei vienintelis suaugęs asmuo (mama ar tėvas, ar kitas vaiko atstovas pagal įstatymą), auginantis vaiką (us) arba prižiūrintis vaiką (us), turės gultis į ligoninę, vaikas laikinai apgyvendinamas Vaikų globos namų Krizių centre bet kuriuo paros metu. Vaikui turi būti užtikrinta visa reikalinga specialistų pagalba, tinkama priežiūra, saugi aplinka, siekiant išvengti papildomo vaiko traumavimo, aprūpinimas vaistais, jeigu yra toks poreikis;

informacija teikiama tel. 869634185

1.2. jei vienintelis suaugęs asmuo (mama ar tėvas, ar kitas vaiko atstovas pagal įstatymą), auginantis vaiką (us) su sunkia negalia arba prižiūrintis tokį vaiką (us), turės gultis į ligoninę, vaikas laikinai apgyvendinamas Kompleksinių paslaugų namuose ,,Alka“ bet kuriuo paros metu. Vaikui turi būti užtikrinta visa reikalinga specialistų pagalba, tinkama priežiūra, saugi aplinka, siekiant išvengti papildomo vaiko traumavimo, aprūpinimas vaistais, jeigu yra toks poreikis;

informacija teikiama tel. 866359434

2. tuo atveju, jei suaugęs asmuo, prižiūrintis suaugusį šeimos narį su sunkia negalia (toliau – asmuo su sunkia negalia), turės gultis į ligoninę, tuo atveju, jei nėra artimųjų ar kitų asmenų, kurie galėtų padėti pasirūpinti asmeniu su sunkia negalia, jo priežiūrą dienos metu vykdys integralią pagalbą, socialinę globą asmens namuose, pagalbos į namus paslaugas teikiančios įstaigos;

informacija teikiama tel. 8 41 38 64 83.

Informacija apie Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų teikiamas paslaugas skelbiama interneto svetainėse:

Šiaulių miesto savivaldybės globos namaiwww.siauliuglobosnamai.lt;

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras www.siauliuspc.lt;

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai www.svgn.lt/;

Kompleksinių paslaugų namai ,,Alka“ www.kpnalka.lt.

Išsami informaciją dėl socialinių paslaugų teikimo: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-18 įsakyme Nr. A- A-1593 ,,Dėl socialinių paslaugų teikimo“.

Informuojame, kad asmenys, iki 2020 m. spalio 29 d. (imtinai) pateikę Prašymą gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą, maisto paketus gali atsiimti nuo 2020 m. lapkričio 18 d. žemiau nurodytose vietose nurodytu laiku.

Dalijimo punkto adresas

Dalijimo laikas

Dalijimo data

ZOKNIUOSE, Radviliškio g. 66, Zoknių progimnazijoje

13–17 val.

Lapkričio 18 d.

RĖKYVOJE, Energetikų g. 6, Rėkyvos seniūnijoje

13–17 val.

Lapkričio 19 d.

PIETINIAME MIKRORAJONE, Lyros g. 5A, naujojoje „Lyros“ turgavietėje

13–16 val.

Lapkričio 24–27 d.

CENTRE, Pramonės g. 26, „Maisto banko“ sandėlyje, prieš „Kubo“ bazes

13–17 val.

Lapkričio 30 d. – gruodžio 7 d.

Asmenys, kurie nespės atsiimti maisto paketų nurodytuose dalijimo punktuose, turės galimybę juos atsiimti gruodžio 8–9 d. 10–16 val. Pramonės g. 26 („Maisto banko“ sandėlyje, prieš „Kubo“ bazes).

Informacija teikiama tel. 8 68466536, Aurelija Paulauskienė arba tel. (841) 386 481 (8 41) 386484, Socialinių paslaugų skyrius.

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLA

Nuo 2020 m. lapkričio 7 d., užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas:

ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomas kasdienio ugdymo organizavimo forma;

– ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu;

– ugdymas specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse vykdomas kasdienio ugdymo organizavimo forma;

– profesinis mokymas (ar jo dalis), išskyrus pirminį profesinį mokymą vykdomą kartu su socialinių įgūdžių programa ir aukštojo mokslo studijos (ar jų dalį) vykdomos nuotoliniu būdu.

– neformalusis vaikų švietimas, neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus programas, kurios:

  • įgyvendinamos mokyklose, kuriose ugdymas vykdomas kasdieniu būdu arba derinantnuotolinį būdą su kasdieniu, vykdant tos mokyklos ugdymo planą, pailgintos dienos grupių ar visos dienos mokyklos veiklą;
  • organizuojamos atvirose erdvėse (lauke) ir tik vienai grupei mokinių vienu metu;
  • vykdomos individualaus mokymo / ugdymo forma;
  • vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe ir tik vienoje įstaigoje, patalpose, užtikrinant 10 m² plotą vienam besimokančiajam.

 

Nuo 2020 m. lapkričio 16 d. gimnazijos turi teisę priimti sprendimą dėl 12 klasių mokinių ugdymo organizavimo derinant nuotolinį būdą su kasdieniu.

 Nemokamas maitinimas bendrojo ugdymo mokyklose nuotoliniu būdu ugdomiems mokiniams organizuojamas kartą per savaitę išduodant maisto davinius.

Švietimo pagalba teikiama tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų arba nuotoliniu būdu.

Pailginto darbo laiko grupių veiklą ikimokyklinio ugdymo įstaigos organizuoja atskirose, tik toms grupėms skirtose patalpose. Pailginto darbo laiko grupių vaikų sąrašai yra sudaromi vieneriems mokslo metams ir per mokslo metus nėra keičiami. Vaikų sąrašai tvirtinami įstaigos vadovo įsakymu.

 

 

SPORTO ĮSTAIGŲ VEIKLA

 

Nuo 2020 m. lapkričio 7 d. savivaldybės sporto įstaigose  - SC „Delfinas“, SC „Atžalynas, SC „Dubysa“, Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, Regbio ir žolės riedulio akademija, Teniso akademija, Šiaulių futbolo akademija, Krepšinio akademija „Saulė“ sportininkų pradinio rengimo ir neformalaus ugdymo  procesas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus programas, kurias vykdant užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos ir:

1. organizuojamos atvirose erdvėse (lauke), kai vienoje sporto infrastruktūros erdvėje (futbolo / regbio /žolės riedulio ir kt. stadione, aikštelėje) sportuoja tik viena grupė asmenų;

2. vykdomos individualaus mokymo / ugdymo forma;

3. vykdomos trenerio, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 sportininkų grupe vienoje įstaigos patalpoje, užtikrinant 10 m2 plotą vienam sportuojančiajam.

  Aukšto sportinio meitriškumo ugdymo procesas vyksta yprastai.

 Platesnė informacija apie sportininkų ugdymą nuotoliniu būdu teikiama įstaigų internetinėse svetainėse ir socialiniuose tinkluose.

 Informacija dėl sporto įstaigų veiklos teikiama darbo dienomis telef. 8 41 596 212, el.p. sss@siauliai.lt

 

Karantino laikotarpiu tėvai, kurių vaikams sportinio ugdymo procesas vyksta nuotoliniu būdu, yra atleisti nuo tėvų atlyginimo už sporto ugdymo paslaugas mokėjimo.

 

 

KULTŪROS ĮSTAIGŲ IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO VEIKLA

Nuo 2020 m. lapkričio 7 d.  neorganizuojami viešųjų vietų uždarose ir atvirose erdvėse komerciniai ir nekomerciniai kultūros renginiai, pramogų, švenčių, mugių, festivalių ar kitų tam tikrą laiką trunkančių organizuotų žmonių susibūrimai iš anksto nustatytu laiku.

Šiaulių miesto kultūros įstaigos ir Šiaulių turizmo informacijos centras darbą organizuoja nuotoliniu būdu arba daliniu nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje. Įstaigų, kuriose veikia būreliai, klubai, studijos, meno kolektyvai, užsiėmimai, meninis ugdymas organizuojamas pagal įstaigų parengtas programas nuotoliniu būdu.

Viešoji biblioteka  neteikia skaityklų (periodinių leidinių, kompiuterių, interneto ir kt.), atvirųjų fondų, vaikų bibliotekų (išskyrus knygų išdavimą) paslaugų. Knygos užsisakomos iš anksto nuotoliniu būdu ir grąžinamos bibliotekai bekontakčiu būdu.

Platesnė informacija apie įstaigų veiklą, teikiamas paslaugas, meninio kūrybiškumo ugdymą ir skatinimą nuotoliniu būdu teikiama įstaigų internetinėse svetainėse ir socialiniuose tinkluose.

Informacija dėl kultūros įstaigų veiklos teikiama darbo dienomis tel. (8 41) 50 05 31, el.p. kultura@siauliai.lt

 

Aktualu tėvams!!!

Paskelbus karantiną ir (ar) ekstremaliąją situaciją Lietuvos Respublikoje:

– ir privalomai sustabdžius vaikų ugdymo ir (ar) priežiūros procesą švietimo įstaigose, mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose yra nemokamas;

– ir einamąjį mėnesį privalomai sustabdžius ugdymo procesą švietimo ir sporto įstaigose daugiau nei 15 kalendorinių dienų, atlyginimas už švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir sporto įstaigose teikiamas sportinio ugdymo paslaugas nemokamas.

 

DĖL EKSTREMALIOS SITUACIJOS!

PRAŠYMAI CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS PASLAUGOMS GAUTI  PRIIMAMI NUOTOLINIU BŪDU:  ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS (MEPIS, EL. PAŠTAS), PER KURJERĮ, REGISTRUOTU PAŠTU.

Metrikacijos paslaugų informacine sistema MEPIS (https://mepis.registrucentras.lt), telefonais ir el. p. cms@siauliai.lt.

Užsakius paslaugą per MEPIS (https://mepis.registrucentras.lt), dokumento originalą bus galima atsiimti Civilinės metrikacijos skyriuje pasibaigus karantinui.

Informacija teikiama telefonais: 

DĖL SANTUOKŲ REGISTRAVIMO  TEL. (8 41) 59 62 52, (8 41) 59 62 50

DĖL GIMIMO REGISTRAVIMO  TEL. (8 41) 59 62 49

DĖL SANTUOKOS NUTRAUKIMO IR MIRTIES REGISTRAVIMO  TEL. (8 41) 59 62 53

DĖL CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS ARCHYVO
(civilinės būklės akto įrašo, nuorašo, kopijos pažymos išdavimo) 
  TEL. (8 41) 59 62 54

DĖL CIVILINĖS BŪKLĖS AKTO ĮRAŠO TAISYMO, KEITIMO, PAPILDYMO:
VARDO IR / AR PAVARDĖS PAKEITIMO
  TEL. (8 41) 59 62 51

Santuokos registravimo ceremonijų dalyvių skaičius ribojamas iki penkių asmenų, (neįskaičiuojant civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojo).

Į laukiamą salę prie Santuokų registravimo salės įleidžiama po vieną porą.

Sutuoktinių pasirinktoje vietoje santuokos neregistruojamos.

PIRMADIENIAIS civilinės metrikacijos skyriuje interesantų prašymai priimami tik per Metrikacijos  paslaugų  informacinę  sistemą  MEPIS  https://mepis.registrucentras.lt. Informacija teikiama: tel.  (8 41) 59 62 51, 59 62 52 ir el. p. cms@siauliai.lt

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ PASLAUGAS EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU, KONTAKTAI:

1. Moterų veiklos inovacijų centras – teikia teisinę, psichologinę, konsultavimo, informavimo pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims Šiaulių miesto, Šiaulių, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio rajonų gyventojams.

Pagalba teikiama nuotoliniu būdu – telefonu – darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 20.00 val. Tel. 8 652 24232, el. p. mvic@splius.lt.

2.  VšĮ Sielos harmonija – teikia jogos mankštų užsiėmimus tiesioginės transliacijos FB paskyroje būdu. Registracija: sp4339@gmail.com.

3. VšĮ Motinos Teresės šeimų namai – paslaugos krizėse esančioms mamoms (tėvams) su kūdikiais ir / arba vaikais arba nėščioms moterims. Vaikų dienos užimtumas, labdara, atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė. Direktorė 8 650 26956, socialinių darbuotojų padėjėjai 8 604 861 58, vadybininkas 8 668 61825.

 

Dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas

AB „Šiaulių energija“ ir UAB „Šiaulių vandenys“ informuoja,kad karantino laikotarpiu klientus aptarnauja tik nuotoliniu būdu, todėl skatina pasirinkti apmokėti sąskaitas už suteiktas paslaugas patogesnėmis ir saugesnėmis elektroninėmis priemonėmis. Neturint galimybių apmokėti sąskaitų elektroniniu būdu, atsiskaityti už suteiktas paslaugas grynaisiais galima prekybos centro Maxima kasose, kioskuose „Lietuvos spauda“, AB „Lietuvos paštas“ šiuo metu veikiančiuose skyriuose Šiaulių mieste (Centriniame pašte, PC Akropolis ir PC Saulės miestas), Narvesen parduotuvėse ir kioskuose bei kai kuriuose Perlo terminaluose.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-10 16:27:58 Grįžti


Oficialūs Savivaldybės puslapiai


 

      


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Kovas
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.