Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris TP-9
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2017-06-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖS APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJOS VEDĖJO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-298-(1.15)) Robertas Klimas, papildoma pranešėja - Eglė Bružienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ GENERALINIO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-251-(1.15)) Česlovas Kasputis, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė.
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BUSTURAS“ GENERALINIO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-249-(1.15)) Vaidas Seirackas, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė.
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ GENERALINIO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-250-(1.15)) Jonas Matkevičius, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė.
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BENDRABUTIS“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-246-(1.15)) Gediminas Kutelis, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė.
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO UAB PABALIŲ TURGAUS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-247-(1.15)) Žydrūnas Augustinas, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė.
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŽIBURIO KNYGYNAS“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-248-(1.15)) Žydrūnas Augustinas, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė.
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ŠIAULIŲ ORO UOSTO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-245-(1.15)) Andrius Daujotas, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė.
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-252-(1.15)) Alius Valys, papildoma pranešėja - Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-253-(1.15)) Tomas Petreikis, papildoma pranešėja - Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-299-(1.15)) Rūta Stankuvienė, papildoma pranešėja - Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-242-(1.15)) Pranešėja – Danutė Akaveckienė, papildoma pranešėja – Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-243-(1.15)) Pranešėja – Vida Šalnienė, papildoma pranešėja – Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-244-(1.15)) Pranešėjas –Rimantas Žąsinas, papildoma pranešėja – Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-293-(1.15)) Nerijus Kundrotas, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOGOPEDINIO LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-286-(1.15)) Ilona Kazlauskienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-267-(1.15)) Renata Jonaitienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-268-(1.15)) Nijolė Korsakienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGIAGĖLĖ“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-269-(1.15)) Galina Stepanovienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-270-(1.15)) Florina Varkalienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-271-(1.15)) Neringa Baršauskienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-272-(1.15)) Regina Usienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-273-(1.15)) Dalia Dambrauskienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-274-(1.15)) Regina Jonikaitė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-275-(1.15)) Nijolė Gudžiūnienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-276-(1.15)) Nijolė Marcišauskienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-278-(1.15)) Adelija Motejūnienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EŽERĖLIS“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-279-(1.15)) Rita Daubarienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-280-(1.15)) Silva Taralienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DAINELĖ“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-281-(1.15)) Daiva Jankuvienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-282-(1.15)) Faina Andrejevienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUPŲ PĖDAS“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-283-(1.15)) Regina Kačkienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-284-(1.15)) Rasa Plienienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-285-(1.15)) Laimutė Garbačiauskienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-259-(1.15)) Rimutė Naudžiuvienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VOVERAITĖ“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-264-(1.15)) Laimutė Laurutytė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-265-(1.15)) Dalija Beruta Ulinskienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-260-(1.15)) Sigita Saviščevienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIRNIUKAS“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-261-(1.15)) Irena Urbutytė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-262-(1.15)) Audronė Karulaitienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖLPRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-263-(1.15)) Olimpija Krincienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-287-(1.15)) Audrė Urbienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ FUTBOLO AKADEMIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-295-(1.15)) Saulius Lesnickas, papildomas praenšėjas - Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŽYGIMANTO KULĖŠIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-328-(1.15)) Antanas Bartulis
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-323 ,, DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS SUDARYMO “ PAKEITIMO (Nr. TSP-294-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-223 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. 7513_1_spr_proj_del_siaul_miest_jaun_reik_taryb_sudėt_pakeitimo 7514_2_aisk_ras_del_siaul_miest_jaun_reik_tar_sudet_pakeitimo 7515_3_lyg_var_del_siaul_miest_jaun_reik_tar_sudet_pakeitimo Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-314-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ FUTBOLO AKADEMIJOS STEIGIMO (Nr. TSP-321-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL ŠIAULIŲ FUTBOLO AKADEMIJOS LIKVIDAVIMO (Nr. TSP-320-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL ŠIAULIŲ FUTBOLO AKADEMIJOS BENDRADARBIAVIMO SU LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJA IR ŠIAULIŲ APSKRITIES FUTBOLO FEDERACIJA (Nr. TSP-331-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS "REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE" ĮGYVENDINIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-301-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-325-(1.15)) Eglė Bružienė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-317-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-5 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-309-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL PRITARIMO INVESTUOTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTĄ IR DIDINTI NEPINIGINIU IR PINIGINIU ĮNAŠU UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ (Nr. TSP-329-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 2017–2020 METŲ ILGALAIKIO INVESTICIJŲ Į ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRUKCIJĄ, PLANUOJAMŲ VYKDYTI SU EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMA, PLANO SUDERINIMO (Nr. TSP-316-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO PERTVARKYMO Į BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ ŠIUALIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRĄ. (Nr. TSP-330-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T-132 „DĖL PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-254-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
59 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSTOVAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLOJE (Nr. TSP-289-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
60 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-142 „DĖL SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-300-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
61 DĖL PRITARIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIUI DALYVAUTI LATLIT PROGRAMOS PROJEKTE „KŪRYBIŠKŲ IT PASLAUGŲ IR NUOTOLINIŲ PROFESIONALIŲ VERSLO PASLAUGŲ STIPRINIMAS PLEČIANT NAUJAS VERSLO PASLAUGAS“ IR SKOLINTIS (Nr. TSP-315-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
62 DĖL ELEKTRONINIO BILIETO SU NUOLAIDA, SKIRTO ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS VAŽIUOTI ŠIAULIŲ MIESTO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS, ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA. (Nr. TSP-318-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
63 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-395 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-319-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
64 DĖL NUOMOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO (Nr. TSP-302-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
65 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VIEŠŲ NUOMOS KONKURSŲ SKELBIMO (Nr. TSP-304-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
66 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-296-(1.15)) Henrieta Garbenienė, papildoma pranešėja - Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
67 DĖL DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-307-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
68 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ (Nr. TSP-324-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
69 DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS IR ŠIOS PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-255-(1.15)) Aušra Gailiūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
70 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-290-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
71 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS 7509_1_spr_proj_del_savivaldybes_busto_nuomos_NUASMENINTAS.doc 7510_2_aisk_r_del_savivaldybes_busto_nuomos_NUASMENINTAS.doc Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
72 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-310-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
73 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-323-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
74 DĖL AITVARŲ GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. TSP-297-(1.15)) Rasa Budytė
Įtrauktas į darbotvarkę
75 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-213 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-313-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
76 DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-256-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
77 DĖL PRETENDENTŲ Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGAS ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO 7753_1_sprproj_del_pretend_i_siauliu_miest_sav_kontrol_pareig_atrank_komsudarymo. 7754_2_aisk_del_pretend_i_siaul_miest_sav_kontrol_pareig_atrank_kom_sudarymo 7755_1_alternat_sp_proj_del 7756__2_alternatyvus aiskinamasis rastas Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
78 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-192 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 7511_1_NR_spr_proj_del-didziaus_leist_skaic_nustatymodoc 7512_2_NR_aisk_rast_del_didziaus_leist_sk_nustatymo Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
79 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-103 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO 7654_1_spr_proj_Del_kom_pakeitimo_nauja redakcija 7655_2_aisk_rastas_kom_pakeitimui_nauja_redakcija 7656_3_lyg_var_komitetu_pakeitimui_nauja_redakcija Arnas Ilgauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
80 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M.BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-164 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO BEI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-327-(1.15)) Arnas Ilgauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
81 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-305-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
82 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-141 " DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO BEI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-306-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
83 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-142 „DĖL ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-308-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
84 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 10 D. SPRENDIMO NR. T-33 “DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĘ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-311-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
85 Papildoma informacija 7682_7681_Teikimas 7683_7682_Sprendimas S. Lesnicko byla 7684_7683_lrv atstovÄ—s ats 7685_7684_GriÅkeviĨius[2017-02-15][nutartis byloje][I-837-621-2017] 7686_7685_2017-05-16sprendimas-bylojeI-769-394-2017_Bivainis (1) 7687_7686_2016-05-26 mero potvarkis nr. mp-56 7687_Pranesimas del pasiskelbimo opozicine frakcija

Įtrauktas į darbotvarkę
86 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDOMI KLAUSIMAI:

Įtrauktas į darbotvarkę
87 DĖL SPECIALIŲJŲ AVIACIJOS SAUGUMO UŽTIKRINIMO ĮSIPAREIGOJIMŲ FUNKCIJOS, KURIĄ VYKDO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ ŠIAULIŲ ORO UOSTAS, FINANSAVIMO (Nr. TSP-332-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
88 SPRENDIMAS DĖL LAIKINOSIOS KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIETINIAIS (MIESTO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMO SUTARTIES TVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO (Nr. TSP-333-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.