Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2019-06-06 11:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-142-(1.15)) Ingrida Kuolienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-232-(1.15)) Asta Vaičiūnienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-239-(1.15)) Diana Tamutienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-233-(1.15)) Janina Urnikienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-221-(1.15)) Audronė Urbienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „RINGUVOS“ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-241-(1.15)) Lijana Giedraitienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-205-(1.15)) Roma Butkienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-209-(1.15)) Regina Usienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-208-(1.15)) Dalia Dambrauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-227-(1.15)) Onutė Raščiuvienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „COLIUKĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-195-(1.15)) Eugenija Vaičaitytė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DAINELĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-194-(1.15)) Daiva Jankuvienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-228-(1.15)) Dalia Dambrauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-201-(1.15)) Silva Taralienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EŽERĖLIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-202-(1.15)) Rita Daubarienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-203-(1.15)) Laimutė Garbačauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-229-(1.15)) Danguolė Dargienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-220-(1.15)) Adelija Motejūnienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-204-(1.15)) Nijolė Gudžiūnienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-206-(1.15)) Reda Ponelienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOGOPEDINIO LOPŠELIO-DARŽELIO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-199-(1.15)) Ilona Kazlauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-200-(1.15)) Neringa Baršauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUPŲ PĖDAS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-210-(1.15)) Dalia Zorienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SANATORINIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-211-(1.15)) Florina Varkalienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGIAGĖLĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-196-(1.15)) Roma Jarulienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-197-(1.15)) Aida Striaukaitė - Gumuliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-198-(1.15)) Eimutė Kripienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-214-(1.15)) Renata Jonaitienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „TRYS NYKŠTUKAI“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-207-(1.15)) Danguolė Dargienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-216-(1.15)) Eimutė Kripienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VOVERAITĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-217-(1.15)) Laimutė Laurutytė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-218-(1.15)) Olimpija Krincienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-213-(1.15)) Audronė Karulaitienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-215-(1.15)) Eglė Ivanauskaitė - Rimšė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-212-(1.15)) Sigita Saviščevienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIRNIUKAS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-219-(1.15)) Laima Tiepelienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „DAGILĖLIO“ DAINAVIMO MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-224-(1.15)) Remigijus Adomaitis, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-222-(1.15)) Gintaras Oliškevičius, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TECHNIKŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-225-(1.15)) Romualdas Pelenis, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-226-(1.15)) Romualdas Pelenis, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MOKSLEIVIŲ NAMŲ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-234-(1.15)) Kęstutis Šaltis, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ 1-OSIOS MUZIKOS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-223-(1.15)) Vygintas Ališauskas, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DAINŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 11757_1_spr_proj_del_pritarimo_Dainu_muzikos_mokyklos_veiklos_2018_ataskaitai 11758_2_spr_proj_priedas_1_Dainu_muzikos_mokyklos_veiklos_ataskaita_2018 11759_3_spr_proj_priedas_2_Dainu_muzikos_mokyklos_veiklos_ataskaitos_ivertinimas 11760_4_aisk_rast_del_pritarimo_Dainu_muzikos_mokyklos_2018_metu_veiklos_ataskaitai Valerija Dovydaitienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-240-(1.15)) Arūnas Šarkus, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 11761_1_spr_proj_del_pritarimo_AB+Siauliu+energija_2018_m_veiklos_ataskaitai 11762_2_spr_proj_pried_del_pritarimo_AB+Siauliu+energija_2018_m_veiklos_ataskaitai 11763_3_aisk_rast_del_pritarimo_AB+Siauliu+energija_2018_m_veiklos_ataskaitai Virgilijus Pavlavičius, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-254-(1.15)) Jonas Matkevičius, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BUSTURAS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-250-(1.15)) Vaidas Seirackas, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-248-(1.15)) Tomas Petreikis, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PABALIŲ TURGAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-249-(1.15)) Žydrūnas Augustinas, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SAULĖS DOMINIJA“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-252-(1.15)) Gediminas Kutelis, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ŠIAULIŲ ORO UOSTO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-247-(1.15)) Aurelija Kuezada, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-282-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-280-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-67 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO, BIUDŽETO VYKDYMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-288-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINĖS PLĖTROS TARYBOS (Nr. TSP-276-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-279-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-29 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RIBOJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-271-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO RĖKYVOS UGNIAGESIŲ SAVANORIŲ DRAUGIJAI (Nr. TSP-243-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
59 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS 11753_1_spr_proj_del_mat_turto_perdavimo_siauliu_miesto_svietimo_istaigoms 11754_2_spr_proj_priedas_del_turto_perdav_administr+–+kopija 11755_3_aiskin_rastas_del_mat_turto_perdavimo_siauliu_m_svietimo_istaigoms 11756_4_pap_del_mat_turto_perdavimo_siauliu_m_svietimo_istaigoms Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
60 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ STOTIES G. 9C, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO LABDAROS IR PARAMOS FONDUI „LAISVĖS VARTAI“ (Nr. TSP-245-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
61 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMAS (Nr. TSP-257-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
62 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS G. 213, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „VERSLI LIETUVA“ (Nr. TSP-259-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
63 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS G. 213, ŠIAULIUOSE PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI VŠĮ "INVESTUOK LIETUVOJE" (Nr. TSP-260-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
64 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LYROS G. 13, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI VŠĮ ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOČIAI (Nr. TSP-261-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
65 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 15, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO LABDAROS IR PARAMOS FONDUI ,,TAVO PARAMA“ (Nr. TSP-263-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
66 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 15, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO ASOCIACIJAI „DRAUGYSTĖS ŠVIESA“ (Nr. TSP-266-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
67 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARDINO G. 8, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO (Nr. TSP-265-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
68 DĖL STATINIŲ S. LUKAUSKIO G. 7, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO 11825_1_spr_proj_del_negyv_patalpu_lukauskio7_vieso_nuomos_+konkurso 11826_2_spr_proj_aiskin_r_del_negyv_patalpu_lukauskio7_+vieso_nuomos_konkurso 11827_3_pap_m1_del_negyv_patalpu_lukauskio7_+vieso_nuomos_konkurso 11828_4_pap_m2_del_negyv_patalpu_lukauskio7_+vieso_nuomos_konkurso Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
69 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-329 ,,DĖL AUKŠTABALIO MULTIFUNKCINIO KOMPLEKSO EKSPLOATAVIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO SUTARTIES VYKDYMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-264-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
70 DĖL STATINIŲ BAČIŪNŲ G. 27A, ŠIAULIUOSE, NUOMOS SUTARTIES PRATĘSIMO (Nr. TSP-284-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
71 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PANAIKINIMO (Nr. TSP-237-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
72 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO 11825_1_sprendimo_projektas_del_technines_klaidos_istaisymo_Siauliu_m_bendrajame_plane 11826_2_s_projekto_priedas1_del_technines_klaidos_istaisymo_Siauliu_m_bendrajame_plane 11827_3_s_projekto_priedas2_del_technines_klaidos_istaisymo_Siauliu_m_bendrajame_plane 11828_4_s_projekto_priedas3_del_technines_klaidos_istaisymo_Siauliu_m_bendrajame_plane 11829_5_sprendimo_projekto_del_technines_klaidos_istaisymo_Siauliu_m_bendrajame_plane_aiskinamasis_rastas Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
73 DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ŠIAULIŲ MIESTE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-262-(1.15)) Linas Gadliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
74 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-110 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,HAMPIDJAN BALTIC“ PROJEKTO PRIPAŽINIMO REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTU“ PAKEITIMO (Nr. TSP-278-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
75 DĖL BUTŲ PIRKIMO PAGAL PROJEKTĄ „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ KOMISIJOS SPRENDIMO PATVIRTINIMO 11884_Nuasmenintas1_spr_proj_del_butų_pirkimo_pagal_projektą_komisijos_sprendimo_patvirtinimo_nesuasmenintas 11885_2_aisk_rast_del_pritarimo_butu_pirkimo_komisijos__pagal_projektą_sprendimo_patvirtinimui_projektas 11886_T-308 11887_VAK-248 Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
76 DĖL ŠIAULIŲ MOKSLEIVIŲ NAMŲ PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-273-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
77 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-37 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO 2019–2020 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-281-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
78 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-161 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11879_1_spr_proj_del_komisijos_pakeitimo_k 11880_2_aisk_rast_del_komisijos_pakeitimo Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
79 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 7 D SPRENDIMO NR. T-237 „ DĖL NEPANAUDOTŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI, PANAUDOJIMO KITOMS SOCIALINĖS APSAUGOS SRITIMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-235-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
80 DĖL ŠIAULIŲ „RINGUVOS“ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS IR ŠIAULIŲ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO MOKINIŲ, TURINČIŲ LABAI DIDELIŲ IR DIDELIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PRIEŽIŪROS VASAROS LAIKOTARPIU, ĮKAINIO PATVIRTINIMO 11857_1_spr_proj_del_Ringuvos_spec_mok_Spec_ugd_mok_prieziur_vasar_ikainio_patvirtinimo 11858_2_aisk_rast_del_Ringuvos_spec_mok_Spec_ugd_mok_prieziur_vasar_ikainio_patvirtinimo 11859_3_antik_vert_del_Ringuvos_spec_mok_Spec_ugd_mok_prieziur_vasar_ikainio_patvirtinimo 11916_Nauja _redakcija2_1_sprend_del_Ringuvos_mok_ir_special_ugdym_centro_ikainio_patvirt 11917_Nauja _redakcija2_2_ai6k_rast_del_Ringuvos_mok_ir_special_ugdym_centro_ikainio_patvirt Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
81 DĖL SUTIKIMO PERIMTI ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „ŠALTINIS“ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS BEI TURTĄ (Nr. TSP-290-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
82 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-323 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS SUDARYMO “ PAKEITIMO (Nr. TSP-256-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
83 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ UGDYMO CENTRŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11876_1_sprend_projektas_del_paslaugu_ikainiu_patvirtinimo+pakeitimo_2 11877_2_aiskinamasis_rastas_del_paslaugu_ikainiu+pakeitimo 11878_3+sprend_projekto_priedas_Atzalyno_sarasao+lyginamasis+variantas 11888_4_sprend_projekto_priedas_+Delfino_saraso+lyginamasis+variantas 11889_5_sprend_projekto_priedas_+Regbio_žolės+_riedulio_sarašo+lyginamasis+variantas Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
84 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-238-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
85 DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI AUTOMOBILĮ (Nr. TSP-268-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
86 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-255 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017−2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-230-(1.15)) Neringa Vilčinskaitė - Zavackienė
Įtrauktas į darbotvarkę
87 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-231-(1.15)) Neringa Vilčinskaitė - Zavackienė
Įtrauktas į darbotvarkę
88 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ Į BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-269-(1.15)) Neringa Vilčinskaitė – Zavackienė
Įtrauktas į darbotvarkę
89 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ (Nr. TSP-258-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
90 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO KOMISIJOS RINKIMUS (Nr. TSP-270-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
91 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-272-(1.15)) Antanas Bartulis
Įtrauktas į darbotvarkę
92 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-246-(1.15)) Arnas Ilgauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
93 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO. (Nr. TSP-285-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
94 DĖL TARNYBINĖS NUOBAUDOS SKYRIMO 11907_Nuasmenintas1_Sprend_proj_del_tarnyb_nuob_nuasm 11908_Nuasmenintas2_aiskinamasis_rastas_Tarnyb_nuobaud_nuasmen 11909_4_Nuasmen_isvada Virginija Mickavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
95 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO BEI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-277-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.