Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2016-04-28
Posėdžio data 2016-04-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL SERVITUTŲ SUTARČIŲ (Nr. TSP-208-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 D,, DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-240 ,, DĖL SUTIKIMO PERIMTI STATINIUS KAUNO G. 6, ŠIAULIUOSE“ PAKEITIMO (Nr. TSP-181-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PASTATO ELNIO G. 25, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO (Nr. TSP-169-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-182-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DDĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS GARDINO G. 16, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-183-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL KELTUVŲ PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-209-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE (Nr. TSP-184-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO (Nr. TSP-185-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL TURTO PANAUDOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO (Nr. TSP-174-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. TSP-210-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL SKOLOS MOKĖJIMO (Nr. TSP-211-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PASTATŲ LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO (Nr. TSP-232-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖS APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJOS VEDĖJO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-186-(1.15)) Robertas Klimas, papildomas pranešėjas - Romaldas Šemeta
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-212-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-213-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „RINGUVOS“ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-187-(1.15)) Vytautas Jokubaitis, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-229-(1.15)) Rūta Lanauskienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-188-(1.15)) Eglė Jankauskienė,papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SUTRIKUSIOS KLAUSOS VAIKŲ UGDYMO CENTRO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-189-(1.15)) Aurelija Čepukienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SANATORINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-190-(1.15)) Lijana Giedraitienė,papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-151-(1.15)) Regina Miežienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DAINŲ MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-192-(1.15)) Algirdas Navickas, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ 1 – OSIOS MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-193-(1.15)) Vygintas Ališauskas, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „DAGILĖLIO“ DAINAVIMO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-194-(1.15)) Remigijus Adomaitis, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MOKSLEIVIŲ NAMŲ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-215-(1.15)) Virginija Daugėlienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-195-(1.15)) Irena Šliužienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-196-(1.15)) Gintaras Oliškevičius, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TECHNIKŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-197-(1.15)) Jonas Vaičaitis, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-198-(1.15)) Romualdas Pelenis, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-199-(1.15)) Janina Urnikienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-200-(1.15)) Arūnas Šarkus, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ ZOKNIŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-201-(1.15)) Svetlana Giniotienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-202-(1.15)) Edmundas Valuckas, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELI-DARŽELIO „BANGELĖ“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-216-(1.15)) Dalia Dambrauskienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ TĖVO BENEDIKTO ANDRUŠKOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS ATLEIDIMO (Nr. TSP-175-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-126 „DĖL ŠIAULIŲ TĖVO BENEDIKTO ANDRUŠKOS PRADINĖS MOKYKLOS LIKVIDAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-203-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ VADOVO 2015 VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-176-(1.15)) Saulius Kauneckas, papildoma pranešėja - Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-177-(1.15)) Diana Martinaitienė, papildoma pranešėja - Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-178-(1.15)) Romualda Atkočiūnienė, papildoma pranešėja - Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-179-(1.15)) Janina Ališauskienė, papildoma pranešėja - Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-180-(1.15)) Irena Žilinskienė, papildoma pranešėja - Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIAUS PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-220-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAGOS ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2016 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-221-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAGOS DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2016 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-222-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2016 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-223-(1.15)) Inga Tamosinaitė, papildoma pranešėja - Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAGOS ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2015 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2016 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-224-(1.15)) Eugenija Kukaitienė, papildoma pranešėja - Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2016 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-225-(1.15)) Irena Jazdauskaitė-Uščiauskienė, papildoma pranešėja - Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2015 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-233-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-204-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-205-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ŠIAULIŲ MIESTE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-206-(1.15)) Vitalija Pelenienė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-141 " DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO BEI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-217-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO KOMITETO SUDARYMO (Nr. TSP-234-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATUOSE (Nr. TSP-228-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „BEŠEIMININKIŲ APLEISTŲ PASTATŲ LIKVIDAVIMAS ŠIAULIŲ MIESTE“ (Nr. TSP-207-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL AB „NEAUSTINIŲ MEDŽIAGŲ FABRIKAS“ PROJEKTO PRIPAŽINIMO REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTU (Nr. TSP-218-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-58 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO LAIKINOSIOS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ĮRANGOS (LAIKINŲJŲ KIOSKŲ IR PAVILJONŲ) VIETŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. (Nr. TSP-231-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ALTERNATYVIOS ENERGIJOS PANAUDOJIMAS MODERNIZUOJANT ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖS MOKYKLOS PASTATĄ IR ENERGETINĮ ŪKĮ“ (Nr. TSP-235-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
59 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMO (Nr. TSP-219-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
60 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ŠIAULIŲ MIESTE KAINŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-214-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
61 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS AGENTŪRA“ DALININKO TEISES IR KAPITALĄ (Nr. TSP-226-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
62 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. TSP-236-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
63 KITI KLAUSIMAI 5452_Kiti-1-LRV teikimas del neformaliojo svietimo

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.