Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.


 

 

 

 

Leidimų patekti į Šiaulių miesto savivaldybę išdavimo, naudojimo ir galiojimo tvarkos aprašas

LEIDIMŲ PATEKTI Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĘ IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR GALIOJIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. A- 1059

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Leidimų patekti į Šiaulių miesto savivaldybę išdavimo, naudojimo ir galiojimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato:
1.1. Šiaulių miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) darbuotojų ir kitų asmenų patekimo į Savivaldybės patalpas, esančias Vasario 16-osios g. 62 / Trakų g. 40, bendrąją tvarką;
1.2. leidimų patekti į Savivaldybės patalpas išdavimo, grąžinimo ir galiojimo tvarką.
2. Šio Aprašo tikslas - užtikrinti kuo geresnę asmenų aptarnavimo Savivaldybėje kokybę ir sudaryti sąlygas asmenims gauti visą reikiamą aptarnavimą Savivaldybės priimamajame.
3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. Savivaldybės vadovai - Savivaldybės meras ir jo pavaduotojai, Savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojai;
3.2. Savivaldybės darbuotojai - Savivaldybės tarybos sekretoriato (toliau - Sekretoriatas), Kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės administracijos darbuotojai;
3.3. leidimas - elektroninė kortelė, suteikianti galimybę patekti į Savivaldybės patalpas;
3.4. leidimų skaitytuvas - elektroninis įrenginys, skirtas elektroninei kortelei nuskaityti bekontakčiu būdu.

II. ASMENŲ PATEKIMO Į SAVIVALDYBĖS PATALPAS TVARKA

4. Į Savivaldybės priimamąjį visi asmenys gali patekti laisvai, be leidimų.
5. Įeiti į Savivaldybės patalpas ir išeiti iš jų pro duris, prie kurių yra įrengti leidimų skaitytuvai, galima tik su leidimais.
6. Be leidimų į Savivaldybės patalpas, prie kurių yra įrengti leidimų skaitytuvai, įleidžiami:
6.1. Lietuvos Respublikos Prezidentas ir jį lydintys asmenys;
6.2. Seimo Pirmininkas ir jį lydintys asmenys;
6.3. Ministras Pirmininkas ir jį lydintys asmenys;
6.4. ministrai ir juos lydintys asmenys.
7. Už Aprašo 6 punkte nurodytų aukštų valstybės pareigūnų patekimą į Savivaldybės patalpas atsako juos pasitinkantys Savivaldybės darbuotojai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kanceliarija (toliau - Kanceliarija).
8. Be leidimų ypatingais atvejais į Savivaldybės patalpas įleidžiami policijos, greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės apsaugos, gelbėjimo, STT ir kitų specialiųjų tarnybų darbuotojai.

III. LEIDIMŲ RŪŠYS IR JŲ GALIOJIMAS

9. Savivaldybėje galioja penkių rūšių leidimai: nuolatiniai, vardiniai nuolatiniai, vardiniai terminuotieji, laikinieji ir vienkartiniai.
10. Nuolatinai leidimai išduodami, bet ne daugiau kaip po du vienetus, Vyriausybės atstovo tarnybai Šiaulių apskrityje, savivaldybės įmonėms, bendrovėms, biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms, žiniasklaidos priemonėms. Minėtų įstaigų vadovai yra atsakingi už nuolatinių leidimų tikslingą naudojimą.
11. Vardiniai nuolatiniai leidimai išduodami Savivaldybės vadovams, darbuotojams, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau - Savivaldybės taryba) nariams, Seimo nariams bei Šiaulių miesto garbės piliečiams. Vardiniai nuolatiniai leidimai galioja Seimo nario įgaliojimų, Savivaldybės tarybos nario įgaliojimų, Savivaldybės darbuotojo darbo Savivaldybėje laikotarpiu. Šiaulių miesto garbės piliečiams išduoti leidimai galioja neterminuotai.
12. Vardiniai terminuotieji leidimai išduodami studentams, atliekantiems praktiką Savivaldybėje, Savivaldybės sudarytų nuolatinių komisijų, darbo grupių nariams ir galioja ne ilgiau nei 6 mėnesius.
13. Laikinieji leidimai išduodami Savivaldybės vadovams, darbuotojams, Savivaldybės tarybos nariams, Seimo nariams bei Šiaulių miesto garbės piliečiams, kol jiems gaminami vardiniai nuolatiniai leidimai.
14. Vienkartiniai leidimai išduodami asmenims, kurie turi susitikti su Savivaldybės vadovais ar darbuotojais jų darbo vietoje. Vienkartiniai leidimai galioja vieną darbo dieną.
15. Už nuolatinių, vardinių nuolatinių, vardinių terminuotųjų, vienkartinių ir laikinųjų leidimų išdavimą bei administravimą yra atsakingi Kanceliarija ir Savivaldybės administracijos Informatikos skyrius (toliau - Informatikos skyrius).
16. Draudžiama vardinį nuolatinį, vardinį terminuotąjį, vienkartinį ar laikinąjį leidimą perduoti kitam asmeniui.

IV. LEIDIMŲ IŠDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS

17. Nuolatinių leidimų išdavimą organizuoja Informatikos skyrius pagal Vyriausybės atstovo tarnybos Šiaulių apskrityje, savivaldybės įmonių, bendrovių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, žiniasklaidos priemonių vadovų Savivaldybės administracijos direktoriui pateiktą prašymą. Įstaigų vadovai, atvykę pasiimti nuolatinio leidimo į Informatikos skyrių, supažindinami su nuolatinių leidimų išdavimo bei grąžinimo tvarka ir pasirašo Nuolatinių leidimų registre.
18. Vardiniai nuolatiniai leidimai išduodami tokia tvarka:
18.1. Savivaldybės vadovams, Savivaldybės darbuotojams vardiniai nuolatiniai leidimai išduodami per 3 darbo dienas nuo priėmimo į darbą (išrinkimo / skyrimo į pareigas). Vardinių leidimų išdavimą organizuoja Informatikos skyrius.
18.2. Savivaldybės tarybos nariams, Šiaulių miesto garbės piliečiams, Seimo nariams vardinių nuolatinių leidimų išdavimą organizuoja Sekretoriatas. Vardiniai nuolatiniai leidimai išduodami per 3 darbo dienas nuo Sekretoriato pateikto užsakymo Informatikos skyriui dienos.
18.3. Informatikos skyrius, pagaminęs vardinį nuolatinį leidimą, praneša apie tai Savivaldybės darbuotojui, kuriam tas leidimas buvo užsakytas, arba Sekretoriatui, kurio užsakymu buvo pagamintas leidimas.
18.4. Savivaldybės darbuotojas, atvykęs pasiimti vardinio nuolatinio leidimo į Informatikos skyrių, supažindinamas su vardinių nuolatinių leidimų išdavimo ir grąžinimo tvarka ir pasirašo Vardinių nuolatinių leidimų registre. Savivaldybės tarybos nariai, Šiaulių miesto garbės piliečiai, Seimo nariai vardininį nuolatinį leidimą atsiima Sekretoriate.
19. Vardiniai terminuotieji leidimai studentams, atliekantiems praktiką Savivaldybėje, Savivaldybės nuolatinių komisijų, darbo grupių nariams išduodami per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo Informatikos skyriui dienos tokia tvarka:
19.1. Savivaldybės darbuotojas, atsakingas už vardinių terminuotųjų leidimų užsakymą, Informatikos skyriui pateikia užsakymą pagaminti vardinį terminuotąjį leidimą.
19.2. Informatikos skyrius gautą užsakymą užregistruoja ir pagamina leidimą.
19.3. Informatikos skyrius, pagaminęs leidimą, informuoja apie tai asmenį, kuriam tas leidimas buvo užsakytas.
19.4. Studentas, atliekantis praktiką, Savivaldybės komisijos ar darbo grupės narys, atvykęs pasiimti vardinio terminuotojo leidimo į Informatikos skyrių, supažindinamas su vardinio terminuoto leidimo išdavimo ir grąžinimo tvarka ir pasirašo vardinių terminuotojų leidimų registre.
20. Laikinųjų leidimų išdavimą organizuoja Informatikos skyrius. Laikinasis leidimas išduodamas pirmąją priėmimo į darbą (išrinkimo / skyrimo į pareigas) dieną. Asmuo, supažindintas su laikinųjų leidimų išdavimo ir grąžinimo tvarka, pasirašo Laikinųjų leidimų registravimo žurnale.
21. Vienkartinių leidimų išdavimą organizuoja ir kontroliuoja Kanceliarija tokia tvarka:
21.1. Siekiant greičiau ir efektyviau aptarnauti asmenis, jų pageidavimu Savivaldybės darbuotojai kviečiami į priimamąjį. Prireikus susitikti su Savivaldybės darbuotoju darbo vietoje, nurodžius apsilankymo tikslą, asmenims išduodami vienkartiniai leidimai.
21.2. Vienkartinius leidimus registruoja ir išduoda priimamojo darbuotojai pagal savo aptarnaujamąją sritį. Vienkartinių leidimų registravimo žurnale nurodoma: vienkartinio leidimo išdavimo data, asmens, kuriam išduodamas vienkartinis leidimas, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, apsilankymo Savivaldybėje tikslas. Asmuo, supažindintas su vienkartinių leidimų išdavimo ir grąžinimo tvarka, pasirašo Vienkartinių leidimų registravimo žurnale.
21.3. Vienkartinius leidimus susitikti su Savivaldybės vadovais iš anksto susitarusiems asmenims išduoda priimamojo informacijos darbuotojas pagal Savivaldybės vadovų referentų pateiktą informaciją apie numatytus susitikimus.
21.4. Žiniasklaidos atstovams vienkartiniai leidimai išduodami pagal Savivaldybės atstovo spaudai elektroniniu paštu ar telefonu pateiktą užsakymą.
21.5. Asmenims, atvykusiems į darbo grupes, komisijas, komitetus, renginius, organizuojamus Savivaldybės patalpose, į kurias patekti reikalingas leidimas, vienkartiniai leidimai išduodami prieš renginį pagal darbo grupių, komisijų sekretorių, komitetų, renginių organizatorių pateiktą priimamojo informacijos darbuotojui informaciją.
22. Leidimai grąžinami tokia tvarka:
22.1. Nuolatinis leidimas turi būti grąžinamas Informatikos skyriui, kai likviduojamas juridinis asmuo, kurio vadovui leidimas buvo išduotas.
22.2. Vardinis nuolatinis leidimas pasibaigus ar nutrūkus darbo santykiams Savivaldybėje grąžinamas Informatikos skyriui. Pasibaigus Seimo, Savivaldybės tarybos nario įgaliojimams, vardinis nuolatinis leidimas grąžinamas Sekretoriatui.
22.3. Vardinis terminuotasis leidimas, pasibaigus jo galiojimui, grąžinamas Informatikos skyriui, jeigu nepateikiamas prašymas pratęsti jo galiojimą.
22.4. Laikinasis leidimas grąžinamas Informatikos skyriui, gavus vardinį nuolatinį leidimą.
22.5. Vienkartinis leidimas, išeinant iš Savivaldybės patalpų, grąžinamas priimamojo darbuotojui, išdavusiam šį leidimą, arba darbo grupių, komisijų sekretoriams, komitetų, renginių organizatoriams. Darbo grupių, komisijų sekretoriai, komitetų, renginių organizatoriai privalo perduoti surinktus leidimus priimamojo informacijos darbuotojui.
23. Praradus nuolatinį, vardinį nuolatinį, vardinį terminuotąjį, laikinąjį leidimą ar juos sugadinus, būtina apie tai nedelsiant pranešti Informatikos skyriui, užpildyti prašymą dėl naujo nuolatinio, vardinio nuolatinio, vardinio terminuotojo, laikinojo leidimo išdavimo, nurodyti leidimo praradimo priežastis ir padengti naujo leidimo gamybos išlaidas, nustatytas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Vietoje prarasto ar sugadinto leidimo išduodamas laikinasis leidimas tam laikotarpiui, kol bus pagamintas naujas nuolatinis, vardinis nuolatinis ar vardinis terminuotasis leidimas.
24. Praradus vienkartinį leidimą ar jį sugadinus, būtina apie tai nedelsiant pranešti priimamojo darbuotojui, išdavusiam leidimą, užpildyti prašymą dėl naujo vienkartinio leidimo išdavimo, nurodyti leidimo praradimo priežastis ir padengti naujo leidimo gamybos išlaidas.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Šiame Apraše nustatytos tvarkos turi laikytis visi asmenys, norintys patekti į Savivaldybės patalpas.
26. Savivaldybės darbuotojai turi bendradarbiauti su Informatikos skyriumi ir Kanceliarija dėl leidimų užsakymo ir keistis reikalinga informacija.
27. Sprendimą dėl leidimo išdavimo šiame Apraše neaptartais atvejais priima Kanceliarijos vedėjas.
28. Kanceliarijos ir Informatikos skyriaus vedėjai privalo informuoti apie šiame Apraše nustatytos tvarkos pažeidimus Savivaldybės administracijos direktorių.
Paskutinis atnaujinimas: 2013-08-20 11:54:30 Grįžti


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Rugsėjis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: