Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2020-03-05 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-97-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 2020 METŲ INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO (Nr. TSP-74-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-137 „DĖL SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-66-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-82-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO VALSTYBINIAM ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRUI (Nr. TSP-68-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-69-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL KELTUVŲ PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-70-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-78-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PATALPŲ AUŠROS AL. 31, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO (Nr. TSP-79-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS Al. 31 PERDAVIMO ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLAI PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-80-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO PAKEISTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AUKSTATA“ 2019 M. VASARIO 12 D. INVESTICIJŲ SUTARTĮ NR. SŽ-133 (Nr. TSP-85-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (Nr. TSP-90-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-72-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 13291_1_spr_proj_del_Siauliu_m_sav_vardu_sudaromu_sutarciu_pasirasymo_tvarkos_apr_patvirt 13292_2_spr_proj_pried_1_Siauliu_m_sav_vardu_sudaromu_sutarciu_pasirasymo_tvarkos_aprš 13293_3_aisk_rast_del_Siauliu_m_sav_vardu_sudaromu_sutarciu_pasirasymo_tvarkos_apr_patvirt Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIETINIAIS (MIESTO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR OPERATORIAUS VEIKLOS SUTARČIŲ PATVIRTINIMO, ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO IR SPRENDIMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-98-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-454 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-174 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-88-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T-289 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-89-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-174 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-75-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-244 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-87-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL KRIVIŲ GATVĖS PAVADINIMO ŠIAULIUOSE PANAIKINIMO (Nr. TSP-93-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ IR ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ REORGANIZAVIMO (Nr. TSP-73-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRITARIMO PETVARKYTI VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ ŠIAULIŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJA (Nr. TSP-77-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYMO LĖŠŲ MOKINIŲ PAŽINTINEI VEIKLAI IR PROFESINIAM ORIENTAVIMUI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-46-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL MOKYMO LĖŠŲ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMOMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-60-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T- 438 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-61-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-327 „DĖL STEAM, STEAM JUNIOR IR INOSTART PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-62-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ĮGYVENDINAMŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 2020–2021 MOKSLO METAIS NUSTATYMO (Nr. TSP-63-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ „RINGUVOS“ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-64-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-86-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-91-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2020–2021 MOKSLO METAIS NUSTATYMO (Nr. TSP-65-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-84-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-94-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL GYVENAMOSIOS PATALPOS IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ APSKAITOS (Nr. TSP-71-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-186 „DĖL PARDUODAMŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-76-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-83-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-400 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAITIJŲ SUDARYMO“ IR 2008 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-387 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. TSP-67-(1.15)) Neringa Vilčinskaitė - Zavackienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS INGOS ŠIMKŪNAITĖS PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO (Nr. TSP-92-(1.15)) Virginija Mickavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 5 D. SPRENDIMO NR. T-315 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-96-(1.15)) Virginija Mickavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 KITI KLAUSIMAI. 13297_Teikimas del Administracijos dir 2019 m. gruodzio 11 d. isakymo Nr. A-1779 13305_Teikimas del Tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-263

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
41 PROJEKTO „ŠIAULIŲ GARBĖS CV“ PRISTATYMAS Kristina Nesovienė, Lina Tamutienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.