Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2015-03-26
Posėdžio data 2015-03-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO, ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ (Nr. TSP-67-(1.15)) Justinas Sartauskas, Algimantas Beinoravičius, Arvydas Ušeckas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-93-(1.15)) Irmina Volskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO 3325_Tsp-68--1_sprendimo_ projektas_del_ilgalaikes_paskolos_emimo 3326_Tsp-68p1--2_aiskinamasis_rastas_dėl _ilgalaikes_paskolos_emimo 3327_Tsp-68p2-3_antikorupcinio_vertinimo_pazyma 3328_Tsp-68p3--Protokolas Irmina Volskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL NUOMOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO (Nr. TSP-78-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-21 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-79-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Nr. TSP-80-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PASTATŲ-ANGARŲ AVIACIJOS G. 5, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO (Nr. TSP-84-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PASTATO-GARAŽO BAČIŪNŲ G. 27A, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO (Nr. TSP-90-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ RADVILIŠKIO G. 118A, ŠIAULIUOSE IR KAIRIŲ K. ŠIAULIŲ RAJ. , PANAUDOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO (Nr. TSP-82-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ TILŽĖS G. 148, ŠIAULIUOSE, NUOMOS SUTARTIES ATNAUJINIMO (Nr. TSP-83-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-26 „DĖL ŠEIMŲ IR ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SAVIVALDYBĖS SOCIALINĮ BŪSTĄ, SĄRAŠŲ PRIORITETŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-69-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-92-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDYNĖLIŲ GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. TSP-86-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŽEMĖS SKLYPO L. RĖZOS G. 48, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-70-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŽEMĖS SKLYPO EŽERO G. 11, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-71-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Zoknių gyvenamojo rajono, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŽEMĖS SKLYPO VASARIO 16-OSIOS G. 39, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-91-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo. 3329_Tts-61--Nauja redakcija isorines reklamos 3330_Tsp-61p1--2_sprendimo_projekto_del_siauliu_miesto_isorines_vaizdines_reklamos_specialiojo_plano_patvirtinimo_aiskinamasis_ rastas 3331_Tsp-61p2--5_isorines_vaizdines_reklamos_o_brezinys 3332_Tsp-61p4--3_sprendimo_projekto_del_siauliu_miesto_isorines_vaizdines_reklamos_specialiojo_plano_patvirtinimo_antikorupcinio_vertinimo_pazyma Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL TRANSPORTO ORGANIZAVIMO ŠIAULIUOSE SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-58-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-97-(1.15)) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-390 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2015 M. PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-87-(1.15)) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-46 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-72-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ KREPŠINIO AKADEMIJA „SAULĖ“ ĮKAINIAMS (Nr. TSP-88-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-85-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ PADALINIO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „GODA“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-73-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO (Nr. TSP-74-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-75-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-349 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO NUOSTATŲ IR FINANSAVIMO PRIORITETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-81-(1.15)) Domas Griškevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ĮGALIOJIMŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI SUTEIKIMO (Nr. TSP-76-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO INVESTICIJŲ SUTARTĮ TARP ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LIETMETA“ (Nr. TSP-104-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO INVESTICIJŲ SUTARTĮ TARP ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „BODESA“ (Nr. TSP-105-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO INVESTICIJŲ IR ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS TARP ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VENTA“ (Nr. TSP-106-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO NUTRAUKTI ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO INVESTICIJŲ IR ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS TARP ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „B. P. TECHNOLOGY“ IR ĮGALIOJIMUI PASIRAŠYTI KETINIMŲ PROTOKOLĄ (Nr. TSP-107-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PANAIKINIMO (Nr. TSP-95-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ, TEIKIAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOS FINANSAVIMUI GAUTI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-89-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-381 „DĖL 2015 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETŲ LĖŠŲ, PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-77-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL PRITARIMO PROJEKTAVIMO UŽDUOČIAI ŠIAULIŲ MIESTO CENTRINĖS DALIES – PRISIKĖLIMO AIKŠTĖS SU PRIEIGOMIS SUTVARKYMO IDĖJOS KONKURSUI IR TECHNINIAM PROJEKTUI PARENGTI“ PAKEITIMO (Nr. TSP-94-(1.15)) Aurimas Nausėda
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-98-(1.15)) Dovilė Žukauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 KITI KLAUSIMAI 3375_Kiti-1-Teikimas 1 3376_Kiti-2-Teikimas2

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
40 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-349 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ŠIAULIŲ MIESTE KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-96-(1.15)) Artūras Visockas
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGPJŪČIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-258 ,,DĖL PRITARIMO PAPILDOMAM SUSITARIMUI PRIE ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO (IŠSKYRUS ŠALINIMĄ) SISTEMOS ADMINISTRAVIMO SUTARTIES NR. SŽ-1718“ IR 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-345 ,,DĖL PRITARIMO PAKEISTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO SUTARČIŲ PROJEKTUS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. TSP-99-(1.15)) Romaldas Šemeta
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-54 „DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ASOCIACIJOS ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLOJE“ PANAIKINIMO (Nr. TSP-100-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ASOCIACIJOS ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLOJE (Nr. TSP-101-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-54 „DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ASOCIACIJOS ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLOJE“ PANAIKINIMO (Nr. TSP-100-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ASOCIACIJOS ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLOJE (Nr. TSP-101-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO IR REKONSTRUKCIJOS PROJEKTĄ (Nr. TSP-108-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. TSP-109-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL ENERGIJOS RŪŠIES PARINKIMO IR PANAUDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTE SPECIALIOJO PLANO IR REGLAMENTO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-57-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2015 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-103-(1.15)) Irmina Volskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BALANDŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-686 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SEKRETORIATO STEIGIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-102-(1.15)) Dovilė Žukauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.