Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2018-12-06 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL NIJOLĖS KORSAKIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-448-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL RIMUTĖS NAUDŽIUVIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-449-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO MARIJAUS VELIČKOS ATLEIDIMO 10589_1_spr_proj_del_siauliu_miesto_sav_adm_direk_pavad_Marijaus_Velickos_atleidimo 10590_2_aisk_rast_del_siauliu_miesto_sav_adm_direk_pavad_Marijaus_Velickos_atleidimo 10591_MP-112 Artūras Visockas
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2024 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2015–2017 METAIS ATASKAITAI (Nr. TSP-422-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-476-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-2 ,,DĖLŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-477-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LIETMETA“ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTĮ IR PAPILDOMĄ SUSITARIMĄ PRIE INVESTICIJŲ SUTARTIES (Nr. TSP-491-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROL LITHUANIA“ (BUVĘS PAVADINIMAS UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „STATGA“) VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTĮ IR PAPILDOMĄ SUSITARIMĄ PRIE INVESTICIJŲ SUTARTIES IR ŽEMĖS NUOMOS TEISĖS ĮKEITIMO 10575_1_spr_proj_del_zemes_nuomos_ir_investiciju_sutartciu_su_ROL_Lithuania 10576_2_reikalingos_ikeisti_sklypo_dalies_planas 10577_3_zemes_nuomos_sutartis 10578_4_lyginamasis_zemes_nuomos_sutarties_variantas 10579_5_papildomas_susitarimas_prie_investiciju_sutarties 10580_6_spr_proj_aiskinamasis_rastas_del_sutarciu_pakeitimo_ROL_Lithuania 10581_7_ROL_Lithuania_prasymas 10582_8_ROL_Lithuania_patikslintas_prasymas 10583_9_Zemes_nuomos_sutartis_Nr_SZ_162 10584_10_Investiciju_sutartis_Nr_SZ_161 10585_11_Registru_centro_duomenys 10586_12_Zemes_nuomos_sutartis_Nr_SZ_163 10587_13_direktoriaus_isakymas_Nr_A-1477 10588_14_sklypu_apjungimo_planas 10589_15_T-180_del_zemes_nuomos_teises_ikeitimo.docx 10590_16_T-180p_priedas 10591_17_rastas_del_nuomos_teises_ikeitimo 10592_18_pranesimas_del_imones_pavadinimo_pasikeitimo Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-241 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-486-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS TIKSLŲ NUSTATYMO IR JŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-492-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. T- 297 ,,DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ J. BASANAVIČIAUS G. 11, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO“ PAKEITIMO“ (Nr. TSP-460-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 48, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-467-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 64, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-468-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS G. 297, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO ŠIAULIŲ ŠIRDININKŲ KLUBUI PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-469-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS G. 297, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJAI PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-455-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL TRUMPALAIKIO TURTO PERDAVIMO FUTBOLO AKADEMIJAI „ŠIAULIAI“ (Nr. TSP-452-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJAI (Nr. TSP-453-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRUI (Nr. TSP-454-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO AUŠROS Al. 84, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTUI PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS (Nr. TSP-494-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTUI PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS (Nr. TSP-495-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Nr. TSP-496-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO 10410_1_del_ bust_pard_spr_pr_nuasm 10411_2_aisk_ rast_del_bust_pard_nuasm Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-19 „DĖL VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VIDAUS STRUKTŪRŲ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-493-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS IR PAŠALPŲ NEPASITURINTIEMS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS IR IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-479-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI GYVENIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE LAIKOTARPĮ (Nr. TSP-459-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-461-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO SOCIALINIO BŪSTO NUOMININKAMS 10479_1_spr_proj_del_busto_nuomos_salygu_pakeitimo_socialinio_busto_nuomininkams_NUASMENINTAS 10480_2_aisk_r_del_busto_nuomos_salygu_pakeitimo_socialinio_busto_nuomininkams Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
28 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-381 "DĖL LAIDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTO KAPINĖSE, KAPINIŲ TVARKYMO IR LANKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-488-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-403 „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „SOCIALIAI REMTINŲ ŽMONIŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE NUOTEKŲ SURINKIMO INFRASTRUKTŪROS ŠIAULIŲ MIESTE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-462-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-478-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL NENAUDOJAMŲ, NAUDOJAMŲ NE PAGAL PASKIRTĮ ARBA NEPRIŽIŪRIMŲ STATINIŲ IR PATALPŲ 2018 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-474-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO IR KOLIZIJOS PANAIKINIMO ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIME (Nr. TSP-471-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-331 ,,DĖL KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO SKATINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-490-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ UGDYMO CENTRŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-470-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-475-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-480-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖLŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T-272 „DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-481-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-223 „DĖL KULTŪROS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-450-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-458-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-142 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-451-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-343 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-457-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-55 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-463-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-54 „DĖL ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-464-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-465-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-334 „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „EISMO SAUGUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS ŠIAULIŲ MIESTE“ PAKEITIMO (Nr. TSP-472-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL BUTŲ PIRKIMO PAGAL PROJEKTĄ „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ KOMISIJOS SPRENDIMO PATVIRTINIMO 10481_1_spr_proj_del_butų_pirkimo_pagal_projektą_komisijos_sprendimo_patvirtinimo+_nesuasmenintas 10482_2_aisk_rast_del_pritarimo_butu_pirkimo_komisijos__pagal_projektą_sprendimo_patvirtinimui_projektas Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL PROJEKTO „ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJŲ, SLAUGANČIŲ ARTIMUOSIUS, SOCIALINĖS ATSKIRITES MAŽINIMAS“ BENDRO FINANSAVIMO (Nr. TSP-483-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL PROJEKTO „SENJORŲ AGAPĖ“ BENDRO FINANSAVIMO (Nr. TSP-484-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „VIADUKO VIRŠ GELEŽINKELIO ŠIAULIŲ MIESTO ZOKNIŲ GYVENAMAJAME RAJONE STATYBA“ (Nr. TSP-482-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-233 „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „PAKRUOJO GATVĖS REKONSTRUKCIJA“ PAKEITIMO (Nr. TSP-487-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 KITI KLAUSIMAI 10592_Teikimas del igaliojimu netekimo proceduros pradejimo ir atleidimo netekus pasitikejimo 10593_Kreipimasis del mero, vicemero ir adm direk interpeliacijos 10616_Kreipimasis Medelyno progimnazijos 10617_Kreipimasis Visuomenines iniciatyvos 10618_LPKTS Siauliu filialo kreipimasis 10619_Vairo klubas del interpeliacijos 10634_Kreipimasis Rasos progimnazija

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
52 PAPILDOMAS (NEĮTRAUKTAS Į TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ) KLAUSIMAS. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 5 D. SPRENDIMO NR. T-252 „DĖL PRITARIMO INVESTUOTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTĄ IR DIDINTI NEPINIGINIU ĮNAŠU UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-497-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.