Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris TP-6
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2018-07-05 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BUSTURAS“ GENERALINIO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-277-(1.15)) Vaidas Seirackas, papildoma pranešėja - Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-218-(1.15)) Rasa Plienienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL NEPRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI ALTERNATYVA DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 9749_1_spr_proj_del_nepritarimo_siauliu_lopselio_darzelio_Berzelis_direktoriaus__2017_veiklos_ataskaitai 9750_2_alternatyvus_spr_proj_del_pritarimo_siauliu_lopselio_darzelio_Berzelis_direktoriaus__2017_veiklos_ataskaitai 9751_3_spr_proj_pried_1_siauliu_lopselio_darzelio_Berzelis_direktoriaus_2017_m_veiklos_ataskaita_ 9752_4_alternatyvus_spr_proj_pried_1_siauliu_lopselio_darzelio_Berzelis_direktoriaus_2017_m_veiklos_ataskaita_ 9753_5_aisk_rast_del_nepritarimo_siauliu_lopselio_darzelio_Berzelis_direktoriaus_2017_metu_veiklos_ataskaitai 9754_6_alternatyvus _aisk_rast_del_pritarimo_siauliu_lopselio_darzelio_Berzelis_direktoriaus_2017_metu_veiklos_ataskaitai Nijolė Marcišauskienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL N. M. ATŠAUKIMO IŠ ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORIAUS PAREIGŲ 9778_1_Del lop darz Berzelis atsaukimo is pareigu_nuasm 9779_2_aisk rastas Del lop darz Berzelis atsaukimo is pareigu_nuasm Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL NEPRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI ALTERNATYVA DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-287-(1.15)) Regina Jonikaitė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL R. J. ATŠAUKIMO IŠ ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGŲ 9806_1_Del lop darz Kulverstukas atsaukimo is pareigu_nuasm 9807_2_aisk rastas Del lop darz Kulverstukas atsaukimo is pareigu_nuasm Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ĮGYVENDINAMŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 2018–2019 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 9783_1 _spr_proj_del_PUG_skaiciaus_ ir_modelių_nustatymo_pakeitimo 9784_2_spr_proj_pried_1_del_priešmokykl_gr_skaiciaus_nustatymo 9785_3_spr_proj_pried_lyginamasis_variantas 9786_4_aisk_rast_del_PUG_skaiciaus_ir_ modelių_nustatymo_pakeitimo Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL REPREZENTACINIO ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO RENGINIO STATUSO SUTEIKIMO IR JO DALINIO FINANSAVIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-285-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL 2018 METAIS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ 6 PROCENTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ MOKYMO REIKMĖMS TENKINTI PASKIRSTYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-278-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-386 "DĖL MASINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-279-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS ŠIAULIŲ MIESTE SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE IR KITOSE NESUFORMUOTOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO (Nr. TSP-280-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLŲ ,,ATŽALYNAS“, ,,DUBYSA“ IR ,,KLEVAS“, ŠIAULIŲ PLAUKIMO MOKYKLOS ,,DELFINAS“ IR ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLOS PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR ŠIAULIŲ SPORTO CENTRŲ ,,ATŽALYNAS“, ,,DUBYSA“, ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRO ,,DELFINAS“, ŠIAULIŲ REGBIO IR ŽOLĖS RIEDULIO AKADEMIJOS, ŠIAULIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS IR SVEIKATINGUMO CENTRO IR ŠIAULIŲ TENISO AKADEMIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-275-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-282-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ "GAMTOS DARŽELIS" (Nr. TSP-297-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9763_1_NR_spr_proj_del_2018_2020_SVP_patvirt_pakeitimo 9764_3_NR_aisk_rast_del 2018_2020_SVP_patvirt_pakeitimo 9765_2_spr_proj_pried_01_programa_1c_NR 9766_2_spr_proj_pried_01_programa_1c_lyg_var_NR 9767_2_spr_proj_pried_02_programa_1c _NR 9768_2_spr_proj_pried_02_programa_1c _lyg_var_NR 9769_2_spr_proj_pried_04_programa_1c_NR 9770_2_spr_proj_pried_04_programa_1c_lyg_var_NR 9771_2_spr_proj_pried_06_programa_1c_NR 9772_2_spr_proj_pried_06_programa_1c_lyg_var_NR 9773_2_spr_proj_pried_08_programa_1c_NR 9774_2_spr_proj_pried_08_programa_1c_lyg_var_NR 9775_2_spr_proj_pried_09_programa_1c 9776_2_spr_proj_pried_09_programa_1c_lyg_var 9777_2_spr_proj_pried_10_programa_1c_NR 9778_2_spr_proj_pried_10_programa_1c_lyg_var_NR 9779_2_spr_proj_pried_11_programa_1c_NR 9780_2_spr_proj_pried_11_programa_1c_lyg_var_NR Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-295-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO INVESTUOTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTĄ IR DIDINTI NEPINIGINIU ĮNAŠU UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ (Nr. TSP-276-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2018–2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-272-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO (Nr. TSP-263-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PAKALNĖS G. 6A, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-265-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJAI 9717_1_ spr_proj_del_nekilnojamojo_turto_perdavimo_siauliu_sporto_gimnazijai 9718_2_aisk_r_del_nekilnojamojo_turto_perdavimo_siauliu_sporto_gimnazijai Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-273-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AB ŠIAULIŲ BANKO AKCIJŲ PARDAVIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO 9711_1_spr_del_savivald_nuosavyb_teise_priklaus_AB_Siaulu_banko_akciju_pardav_sąsl_patvirtinimo 9712_2_spr_aišk_rašt_del_savivald_nuosavyb_teise_priklaus_AB_Siaulu_banko_akciju_pardav_sąl_patvirtinimo 9713_PApildoma medziaga Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIETINIAIS (MIESTO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-291-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO Į KONKURSO SĄLYGAS ĮTRAUKTI REIKALAVIMUS DĖL SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO PERDAVIMO IR PRITARIMO PARDUOTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BUSTURAS“ AUTOBUSUS (Nr. TSP-296-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-267-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU NAUDOTI (Nr. TSP-268-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL SOCIALINIO BŪSTO FONDO GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS 9706_1_spr_proj_del_socialinio_busto_fondo_gyvenamosios_patalpos_nuomos_mal_NUASMENINTA 9707_2_aisk_r_del_socialinio_busto_fondo_gyvenamosios_patalpos_nuomos_mal Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO T-255 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017−2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO (Nr. TSP-274-(1.15)) Eglė Šimkevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-283-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-271-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-362 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9802_1_NR_sprend_proj_del viet rinkliavos uz irengti isorine reklama 9803_2_NR_aisk_rastas_del viet rinkliavos uz irengti isorine reklama 9804_3_NR_nuostatai_del viet rinkliavos uz irengti isor reklama 9805_4_NR_nuostatu priedas_del viet rinkliavos uz irengti isor reklama Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-269-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS ŠIAULIŲ MIESTE“ (Nr. TSP-270-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,PLENONIS“ PROJEKTO PRIPAŽINIMO REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTU (Nr. TSP-293-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2018 M. KOVO 27 D. POTVARKIUI NR. MP-33 ,,DĖL ŠIAULIŲ PLAUKIMO MOKYKLOS ,,DELFINAS" DIREKTORIAUS V. B. ATŠAUKIMO IŠ PAREIGŲ" IR JO PATVIRTINIMO" 9780_Nuasm_dėl_pritarim_mer_potvark_ir_jo_patvirtinim 9781_nuasm_del_pritarim_mer_potvark_ir_jo_tvirtinim_aiskinam_rast.docx Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.