Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2018-12-20 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO ATLEIDIMO 10641_1_sprend_proj_del_Domo_Griskeviciaus_atleidimo_po_visu_pataisymu 10642_2_aisk_rast_del_Domo_Griskeviciaus_atleidimo 10643_3_derinimo_ir_vizavimo_pazyma 10644_10592_Teikimas del igaliojimu netekimo proceduros pradejimo ir atleidimo netekus pasitikejimo 10653_M-39 Aurimas Lankas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ 2018 M. LAPKRIČIO 19 D. TEIKIME PATEIKTIEMS FAKTAMS IŠTIRTI SUDARYMO 10648_1_sprend_proj_del_komisijos_sudarymo_po_visu_pataisymu 10649_2_sprend_proj_nuostatai_del_komisijos_sudarymo_po_visu_pataisymu 10650_3_aisk_rast_del_Komisijos_sudarymo 10651_4_derinimo_ir_vizavimo_pazyma 10652_10592_Teikimas del igaliojimu netekimo proceduros pradejimo ir atleidimo netekus pasitikejimo 10654_M-39 Aurimas Lankas
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO MARIJAUS VELIČKOS ATLEIDIMO (Nr. TSP-489-(1.15)) Artūras Visockas
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL RASOS PLIENIENĖS DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMO PRIPAŽINIMO ŠIURKŠČIU IR ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“ DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-516-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL AURELIJOS ČEPUKIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-503-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10803_1_NR_sprend_proj_del_strateginio_plano 10804_2_NR_aisk_rastas_del_strateg_plano 10805_2_spr_proj_pried_03_programa_1c_NR 10806_2_spr_proj_pried_03_programa_1c_lyg_var_NR 10807_2_spr_proj_pried_04_programa_1c_NR 10808_2_spr_proj_pried_04_programa_1c_lyg_var_NR 10809_2_spr_proj_pried_05_programa_1c 10810_2_spr_proj_pried_05_programa_1c_lyg_var 10811_2_spr_proj_pried_07_programa_1c_NR 10812_2_spr_proj_pried_07_programa_1c_lyg_var_NR 10813_2_spr_proj_pried_08_programa_1c_NR 10814_2_spr_proj_pried_08_programa_1c_lyg_var_NR 10729_2_spr_proj_pried_10_programa_1c_NR 10730_2_spr_proj_pried_10_programa_1c_lyg_var_NR 10731_2_spr_proj_pried_11_programa_1c_NR 10732_2_spr_proj_pried_11_programa_1c_lyg_var_NR 10733_3_aisk_rast_del 2018_2020_SVP_patvirt_pakeitimo_NR Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-523-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO INVESTUOTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTĄ IR DIDINTI PINIGINIU ĮNAŠU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS DALININKO KAPITALĄ (Nr. TSP-513-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. T-288 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-520-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL I. B. ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO 10783_1_NR_sprend_proj_del+atleidimo+nuo+zemes+mokescio 10784_2_NR_aisk_rastas_del+atleidimo+nuo+zemes+mokescio Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ASOCIACIJAI PANAUDOS TEISE (Nr. TSP-501-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ ARTRITO DRAUGIJAI "ARTIS" PANAUDOS TEISE (Nr. TSP-502-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ ZOKNIŲ PROGIMNAZIJOS BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-508-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-509-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LANKYTINŲ VIETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-510-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-511-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 19 D. SPRENDIMO NR. T- 276 „DĖL STUDIJŲ ŠIAULIŲ MIESTE PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-514-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS DIEGIANT KOKYBĖS KREPŠELĮ“ (Nr. TSP-515-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL APLINKOS (ŪKIO) LĖŠŲ SKYRIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO NEVALSTYBINĖMS TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ MOKYKLOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-521-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL REPREZENTACINIŲ ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO RENGINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-524-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS IR METINĖS DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITOS ĮVERTINIMO FORMŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-517-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-519-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-522-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 2 D. SPRENDIMO NR. T-62 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-505-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-301 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO MARIJAUS VELIČKOS SKYRIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-506-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T-288 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO GINTAUTO SITNIKO SKYRIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-507-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019–2022 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-512-(1.15)) Alfredas Lankauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
28 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ATLEIDIMO 10736_1_spren_proj_del_Antano_Bartulio_atleisimo_po_pataisymu 10737_2_aisk_rast_del_Antano_Bartulio_atleidimo 10738_3_derinimo_ir_vizavimo_pazyma 10739_10592_Teikimas del igaliojimu netekimo proceduros pradejimo ir atleidimo netekus pasitikejimo Aurimas Lankas
Įtrauktas į darbotvarkę
29 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR. T-393 „DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „TRIUKŠMO MAŽINIMO PRIEMONIŲ GELEŽINKELIUOSE ĮRENGIMAS (II)“ PAKEITIMO (Nr. TSP-525-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „TRIUKŠMO MAŽINIMO PRIEMONIŲ GELEŽINKELIUOSE ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE. II ETAPAS“ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIAI (Nr. TSP-530-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „SPORTO KOMPLEKSO (PILNŲ MATMENŲ DENGTO REGBIO, FUTBOLO MANIEŽO) ĮRENGIMAS“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. TSP-526-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŽEMĖS SAVININKŲ, KURIŲ SKLYPUOSE NEĮRENGTA BŪTINA INFRASTRUKTŪRA, ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO 10803_1_sprendimo_projektas_del_atleidimo_nuo_zemes_mokescio_Medelynas 10804_2_aiskinamas_rastas_del_atleidimo_nuo_zemės_mokescio_Medelynas 10785_NR3_sprendimo_del_atleidimo_nuo_zemes_mokescio_Medelynas_priedas_nuasmeninta 10786_3_NR_priedas_del+atleidimo+nuo+zemes+mokescio Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL E. D. ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO 10778_1_sprendimo_projektas_del_E_D_atleidimo_zm_nuasmeninta 10779_2_aiskinamasis_rastas_del_E_D_atleidimo_zm_nuasmeninta Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.