Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.

 


 

Skelbiamas konkursas Šiaulių miesto lopšelio-darželio "Ežerėlis" direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių lopšelis–darželis ,,Ežerėlis“, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Ežero g. 70, LT-76244, Šiauliai, kodas – 290526190

 

Pareigybės pavadinimas:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui A2 lygis, 1 (vienas) etatas.

 

Reikalavimai:

1. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

   1.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

   1.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

   1.3. turėti ne mažesnį kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį;

2. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis: Microsoft Office programomis (MS Word, MS Excel); Internet Explorer, elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“ ir kitomis įstaigos elektroninėse platformose naudojamomis programomis ir technologijomis.

3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. (nauja 2018-07-25 Nr. 735 redakcija) nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus. Mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles.

 4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės funkcijoms atlikti.

 

Funkcijos:

1. Šias pareigas einantis direktoriaus pavaduotojas vykdo šias funkcijas:

   1.1. rengia lopšelio-darželio strateginį planą, metini veiklos planą, koordinuoja jų įgyvendinimą;

   1.2. rengia metinį ugdymo organizavimo ir metodinės veiklos planą ir jo įgyvendinimo ataskaitą lopšelio-darželio direktoriaus nustatytais terminais;

   1.3. organizuoja ugdymo programų, projektų rengimą ir vykdymą;

   1.4. stebi, analizuoja, vertina pedagogų veiklą ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procesą, vaikų pasiekimus ir ugdymo kokybės rezultatus;

   1.5. pildo duomenis  Pedagogų registre, rengia pedagogų tarifikacijos sąrašus, kaupia, sistemina,  apibendrina informaciją ugdymo klausimais;

   1.6. atlieka edukacinių aplinkų, pedagoginių sąlygų gerinimo analizę, planuoja reikalingų ugdymo priemonių įsigijimą;

   1.7. organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokymo lėšų panaudojimą, rengia mokymo lėšų panaudojimo ataskaitas, veda kasinių - faktinių mokymo lėšų (ML) apskaitą (iš banko sąskaitų išrašų lėšų gavimai ir panaudojimai pagal finansavimo šaltinius ir straipsnius);

   1.8. planuoja, organizuoja (kartu su pedagogais) įstaigos renginius, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą (seminarus, konferencijas, atviras veiklas, pedagoginio darbo patirties sklaidą);

   1.9. teikia profesinę pagalbą pedagogams;

   1.10. vykdo pedagogų veiklos priežiūrą, sudaro pedagogų darbo grafikus bei vaikų užsiėmimų tvarkaraščius;

   1.11. veda ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų registrą ir vaikų asmens bylas, vykdo vaikų iš kitų savivaldybių apskaitą (pildo ir teikia pažymas).

   1.12. vadovauja Vaiko gerovės komisijai, koordinuoja pedagogų metodinės grupės, įvaizdžio formavimo ir metodinės veiklos efektyvinimo komandų veiklas;

   1.13. organizuoja ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą;

   1.14. veda tėvų įmokų kontrolę;

   1.15. bendradarbiauja su pedagogine psichologine bei vaiko teisių tarnybomis, mokyklomis bei kitais socialiniais partneriais, atlieka sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;

   1.16. organizuoja vaiko teisių pažeidimų, narkotikų ir bei psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją;

   1.17. organizuoja lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą;

   1.18. koordinuoja vaikų išvykų organizavimo veiklą, rengia vaikų išvykų įsakymų projektus;

   1.19. vykdo žaislų, knygų ir kanceliarinių prekių apskaitą ir kontrolę;

   1.20. pavaduoja direktorių nesant jam lopšelyje-darželyje, pavadavimo metu vykdo lopšelio-darželio „Ežerėlis“ direktoriaus funkcijas;

   1.21. rengia   su   ugdymo   organizavimu   susijusią   informaciją   lopšelio-darželio

el. svetainei;

   1.22. administruoja elektroninį dienyną „Mūsų darželis“;

   1.23. parengia dokumentus archyvui pagal dokumentacijos planą;

   1.24. darbo metu rūpinasi savo saugumu, sveikata ir sveikatos pasitikrinimu;

   1.25. laiku išklauso privalomus kursus;

   1.25. laikosi etikos darbe;

   1.26. vykdo su lopšelio-darželio uždaviniais susijusius nenuolatinio pobūdžio lopšelio-darželio direktoriaus pavedimus ir užduotis.

 

Darbo užmokestis:

Nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 (nauja 2021-01-01 redakcija) LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedu. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais) priklausomai nuo darbuotojo profesinio darbo patirties (metais) intervale nuo 10,44 iki 10,48.

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

4. Gyvenimo aprašymą, nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes).

5. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).

 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentų atranka organizuojama naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius. Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas – Ežero g. 70, LT-76244 Šiauliai.

Pasiteiravimo tel. (8-41) 523827, el. pašto adresas darzelis@ezerelis-siauliai.lt

Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val. (atsakingas asmuo – direktorius).

 

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2021 m. balandžio 30 d.

Skelbimas galioja iki 2021 m. gegužės 13 d.

Skelbimo Nr. 70382

Facebook
Spausdinimo versija
Jūsų komentaras (Į pateiktus komentarus neatsakoma)
Vardas:
El. pašto adresas:
Įžeidžiantys komentarai neskelbiami.
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam


komentarų nėra
Atgal


Oficialūs Savivaldybės puslapiai


 

      


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Gegužė
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: