Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris fe-19-12-02-1
Posėdžio pavadinimas Finansų ir ekonomikos komiteto posėdis 241 kabinetas
Posėdžio data 2019-12-02 15:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PABALIŲ TURGAUS AKCIJŲ IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMU TVIRTINAMŲ PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO 12774_1_Po+V.Mickavicienes+derinimo_1_sprendimo_projektas_Pabaliu_turgus 12775_2_aisk_rastas_del Pabaliu turgaus 12776_3_11-25_Derinimo+ir+vizavimo+isvada Danguolė Martinkienė, Marijus Velička
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS 2020–2022 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-472-(1.15)) Linas Gadliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-498-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VSARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-497-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. T-286 „DĖL PRITARIMO PAKEISTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ATC BALTIC“ 2015 M. LIEPOS 20 D. INVESTICIJŲ SUTARTĮ NR. SŽ-908“ PAKEITIMO (Nr. TSP-490-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO ABIPUSIU ŠALIŲ SUSITARIMU NUTRAUKTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NOSTRADA“ IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. RUGPJŪČIO 1 D. INVESTICIJŲ SUTARTĮ NR. SŽ-900 IR 2018 M. RUGPJŪČIO 1 D. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTĮ NR. SŽ-901 (Nr. TSP-478-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ ŠIAULIŲ MIESTE SĄRAŠO SUDERINIMO (Nr. TSP-491-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ INVESTICIJŲ PROJEKTĄ „SAULĖS FOTOVOLTINĖS JĖGAINĖS ĮRENGIMAS TILVYČIO G. KATILINĖJE“ (Nr. TSP-504-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŽEMĖS SAVININKŲ, KURIŲ SKLYPUOSE NEĮRENGTA BŪTINA INFRASTRUKTŪRA, ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO 12793_1_sprendimo_projektas_del_atleidimo_nuo_zemes_mokescio_Medelynas 12794_2_aiskinamas_rastas_del_atleidimo_nuo_zemės_mokescio_Medelynas 12795_3_sprendimo_del_atleidimo_nuo_zemes_mokescio_Medelynas_priedas_nuasmeninta Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS, RĖMUSIEMS KULTŪROS IR (AR) SPORTO PROJEKTUS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE, SUTEIKIMO (Nr. TSP-488-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL E. D. ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO 12796_1_sprendimo_projektas_del_E_D_atleidimo_zm_nuasmeninta 12797_2_aiskinamasis_rastas_del_E_D_atleidimo_zm_nuasmeninta Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS APRIBOJIMO (Nr. TSP-501-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PATALPŲ VYTAUTO G. 103A, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IR PERDAVIMO ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLAI (Nr. TSP-465-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T-289 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-502-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-500-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO IR MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-499-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-495-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-457-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 4 D. SPRENDIMO NR. T- 350 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-496-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-484-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGOSE TEIKIAMAS UGDYMO PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-476-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO IR ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-494-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-22 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SPORTO SALIŲ NAUDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ REIKMĖMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-475-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ UGDYMO CENTRŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-483-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-487-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-409 „DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-469-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PERKAMOS (PARDUODAMOS) AR FINANSUOJAMOS SOCIALINĖS GLOBOS, SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR SĄRAŠO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-481-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS IR PAŠALPŲ NEPASITURINTIEMS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS IR IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-482-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-440 „DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMO (Nr. TSP-486-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LAIKINOJO APNAKVINDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO G. 6, ŠIAULIUOSE (Nr. TSP-510-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.