Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-06-18 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2020-06-18 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-285-(1.15)) Alius Valys, papildomas pranešėjas - Egidijus Urba
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-289-(1.15)) Arūnas Šarkus, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-230-(1.15)) Roma Butkienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-252-(1.15)) Aiva Gendvilienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-229-(1.15)) Dalia Dambrauskienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-228-(1.15)) Onutė Raščiuvienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BITĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-227-(1.15)) Ilona Kazlauskienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „COLIUKĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-236-(1.15)) Eugenija Vaičaitytė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DAINELĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-261-(1.15)) Daiva Jankuvienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-253-(1.15)) Rūta Šiaučiulienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-254-(1.15)) Roberta Jankūnienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EŽERĖLIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-239-(1.15)) Rita Daubarienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-257-(1.15)) l.e.direktorės pareigas Rita Daubarienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-242-(1.15)) Laimutė Garbačauskienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „TRYS NYKŠTUKAI“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-237-(1.15)) Danguolė Dargienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-231-(1.15)) l.e. direktorės pareigas Danguolė Dargienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-251-(1.15)) Adelija Motejūnienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-241-(1.15)) Nijolė Gudžiūnienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-240-(1.15)) Neringa Baršauskienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUPŲ PĖDAS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-255-(1.15)) Dalia Zorienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGIAGĖLĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-256-(1.15)) Roma Jarulienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-258-(1.15)) Aida Striaukaitė-Gumuliauskienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SANATORINIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-259-(1.15)) Florina Varkalienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-238-(1.15)) Renata Jonaitienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIKYSTĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-260-(1.15)) Reda Ponelienė, papildoma pranešėja - Edita Minkvuienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-249-(1.15)) Eimutė Kripienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VOVERAITĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-248-(1.15)) Laimutė Laurutytė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-247-(1.15)) Olimpija Krincienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-246-(1.15)) Audronė Karulaitienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-244-(1.15)) Eglė Ivanauskaitė-Rimšė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-243-(1.15)) Sigita Saviščevienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIRNIUKAS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-245-(1.15)) Laima Tiepelienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-312-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO (Nr. TSP-308-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. T-288 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-304-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖLŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-233 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINĖS PLĖTROS TARYBOS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-301-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL PRITARIMO SUDARYTI VIDAUS SANDORĮ IR ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO SUTARTIMI UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“ (Nr. TSP-298-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO VERSLO TARYBOS SUDARYMO (Nr. TSP-303-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL SUTIKIMO PERIMTI DOVANOJAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ (Nr. TSP-266-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-315-(1.15)) Diana Grigienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGPJŪČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-254 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-311-(1.15)) Virginija Mickavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.