Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.

 


 

 

Šiauliuose patvirtintos naujos COVID-19 valdymo priemonės

Ketvirtadienio popietę posėdžiavusi  Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija (ESK) aptarė COVID-19 situaciją Šiaulių mieste. Konstatuota, kad padėtis negerėja. Išklausius siūlymus, nuspręsta šiuo metu galiojančias viruso valdymo priemones palikti galioti iki spalio mėn. pabaigos, atsirado ir naujų punktų.

Įvertinusi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento ir kitų specialistų siūlymus, Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija nutarė:

1. Pratęsti Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos  2020-09-23 d. posėdyje patvirtintų prevencijos priemonių įgyvendinimą ir būtinus veiksmus COVID-19 ligos plitimui suvaldyti iki 2020 m. spalio 31 d.

2. Pritarti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento pasiūlytoms prevencinėms priemonėms ir nutaria:

2.1. Nurodyti daugiabučių namų valdytojams organizuoti daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų, laiptinių nuolatinę priežiūrą (valyti, dezinfektuoti ir kt.), Šiaulių miesto savivaldybės administracijos organizuojamą dezinfekciją atlikti tik laiptinėse, kuriose yra 3 ir daugiau butų, kuriuose izoliuojasi asmenys sergantys COVID-19. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1380 dėl daugiabučių namų laiptinių valymo.

2.2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijai kreiptis į Šiaulių vyskupiją dėl religinių apeigų atlikimo, pirmosios Komunijos priėmimo organizavimo laikantis prevencijos priemonių COVID-19 ligos plitimui suvaldyti: apeigose dalyvaujantys dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytųsi mažiausiai vieno metro atstumo vieniems nuo kitų, riboti, paskirstyti maldos namus lankančiųjų srautus, rengiantis pirmosios Komunijos priėmimui, laikytis Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2020-10-08 posėdyje priimtų sprendimų švietimo, renginių, susibūrimų srityje.

2.3. Nurodyti UAB „Busturas“ imtis papildomų prevencinių veiksmų COVID-19 ligos plitimui suvaldyti: nuo 2020 m. spalio 12 d. viešajame transporte nutraukti vienkartinių keliones bilietų pardavimą, apie tai keleivius informuojant iš anksto; sustabdyti keleivių įlipą į viešąjį transportą per priekines duris.

3. Pritarti Šiaulių m. savivaldybės Sveikatos skyriaus vedėjo pasiūlytoms prevencinėms priemonėms COVID-19 ligos plitimui suvaldyti mieste ir nutaria:

3.1. Įstaigoms, įmonėms darbą organizuoti nuotoliniu būdu ir (ar) keičiant dirbančias komandas praėjus 14 kalendorinių dienų nuo komandos darbo pradžios.

3.2. Stabdyti pacientų priėmimą iš namų ar kitos gyvenamosios vietos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centre, išskyrus pacientus, kurių sveikatos būklė atitinka Stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. Nr. V-14 „Dėl stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo ir ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 5.1. punkto nuostatas bei  Aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytas indikacijas

3.3. Drausti Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro pacientų lankymą, išskyrus terminalinės būklės pacientų lankymą gavus gydytojo leidimą.

3.4. Nuo spalio 12 d. prekybos vietose apsipirkti ne didesnėmis nei 2 žmonių grupėmis

3.5. Nuo spalio 12 d. prekybos vietoms, pramogų parkams ir laisvalaikio vietoms (sporto klubai, ledo arena, kino teatras, žaidimų kambariai, lošimo namai, boulingas ir pan.) taikyti 5 m 2 ploto asmeniui reikalavimą

3.6. Nuo spalio 12 d. naktiniams klubams darbą organizuoti užtikrinant asmenų srautų valdymą taikant 5 m 2 ploto asmeniui reikalavimą, tinkamą dėvėti kaukių dėvėjimą visur ir visada (išskyrus kai valgoma, geriama), gėrimai tik baro zonoje arba prie stalų, o ne šokių aikštelėje.

4. ESK nutaria švietimo, sporto, renginių ir susibūrimų, kultūros, socialinių paslaugų srityse  iki 2020 m. spalio 31 d.

4.1. Iki spalio 25 d. bendrojo ugdymo mokyklose, išskyrus „Spindulio“ ugdymo centrą, “Dermės” mokyklą, „Ringuvos“ mokyklą ir Sanatorinę mokyklą, Suaugusiųjų mokyklos Šiaulių tardymo izoliatoriaus skyrių ir Medelyno progimnazijos ligoninės klases, 6 – 12 klasių mokinių ugdymą vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 1-5 klasių ir  STEAM, Kultūros krepšelio ar paso programas – kasdienio ugdymo organizavimo forma maksimaliai ribojant skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktą tiek pamokų metu, tiek po pamokų. Nuotoliniu būdu ugdomiems mokiniams nemokamą maitinimą organizuoti  kartą per savaitę išduodant suformuotus maisto davinius. Nuo 2020 m. spalio 19 d. palikti teisę pačioms gimnazijoms apsispręsti dėl 12 klasių ugdymo organizavimo kasdienio ugdymo organizavimo forma maksimaliai ribojant skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktą tiek pamokų metu, tiek po pamokų.

4.2. Iki spalio 25 d. neformalųjį vaikų švietimą, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklose vykdomas programas tos pačios klasės mokiniams, formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, edukacijas, išskyrus STEAM, Kultūros krepšelio ar paso programas (vykdomas tos pačios klasės ar grupės mokiniams), vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Jeigu proceso neįmanoma organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu - ugdymą stabdyti.

4.3. Nurodyti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje švietimo, profesinio mokymo ir mokslo veiklą vykdančioms viešosioms, valstybinėms, privačioms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms ugdymą organizuoti laikantis ESK 2020-10-08 posėdyje švietimo sistemai priimtų sprendimų COVID-19 ligai mieste suvaldyti.

4.4. Iki 2020 m. spalio 31 d. Savivaldybės sporto ugdymo centruose neformaliojo ugdymo ir pradinio ugdymo etapo grupių pratybas vykdyti nuotoliniu būdu. Jeigu proceso neįmanoma organizuoti nuotoliniu organizavimo būdu – pratybas stabdyti.

4.5. Iki spalio 31 d. uždrausti sporto ir fizinio aktyvumo renginių, išskyrus šalies sporto šakų federacijų renginių sistemai priklausančius renginius, organizavimą Šiaulių mieste.

4.6. Nurodyti nuo spalio 12 d.  Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje sporto ir fizinio aktyvumo veiklą vykdančioms viešosioms, privačioms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms, klubams sporto pratybas, fizinio aktyvumo veiklas laikantis Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2020-10-08 posėdyje dėl sporto ir fizinio aktyvumo  priimtų sprendimų COVID-19 ligai mieste suvaldyti, o suaugusiems asmenims sporto ir fizinio aktyvumo  paslaugas teikti  ribojant asmenų srautus ir  užtikrinant kad vienam asmeniui tenka 5 m2   ploto.

4.7. nuo spalio 12 d. iki spalio 31 d. uždrausti renginių bei susibūrimų (susitikimų, pasitarimų, konferencijų ir pan.), kuriuose dalyvauja daugiau kaip 50 asmenų atvirose erdvėse ir daugiau kaip 30 asmenų uždarose erdvėse, organizavimą.  Renginiams, susibūrimams iki 50 asmenų atvirose erdvėse  taikomas reikalavimas – laikytis tarp asmenų 2 m atstumo, iki 30 asmenų uždarose erdvėse – vienam asmeniui taikomas 5 m2   ploto reikalavimas.

4.8. Iki spalio 31 d. Kultūros įstaigų, kuriose veikia būreliai, klubai, studijos, meno kolektyvai užsiėmimus ir meninį ugdymą vykdyti nuotoliniu organizavimo būdu. Jeigu proceso neįmanoma organizuoti nuotoliniu organizavimo būdu, būrelių, klubų, studijų, meno kolektyvų veikla stabdyti.

4.9. Iki spalio 31 d. Savivaldybės viešojoje bibliotekoje neteikti skaityklų (periodinių leidinių, kompiuterių, interneto ir kt.), atvirųjų fondų, vaikų bibliotekų (išskyrus knygų išdavimą) paslaugų; skatinti knygas užsisakyti iš anksto nuotoliniu būdu ir jas grąžinti bibliotekoje bekontakčiu būdu; užtikrinti, kad visos per grąžinimo įrenginius ar specialiose tam skirtose dėžėse paliktos (grąžintos) knygos būtų karantinuojamos; organizuoti knygų perdavimą vengiant tiesioginio ir artimo sąlyčio vengiant tiesioginio ir artimo sąlyčio.

4.10. Nurodyti nuo spalio 12 d. iki spalio 31 d. Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje kultūros ir meno veiklą vykdančioms viešosioms, valstybinėms, privačioms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms vykdyti veiklą laikantis Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2020-10-08 posėdyje kultūros ir meno  veiklos srityje  priimtų sprendimų COVID-19 ligai mieste suvaldyti.

4.11. Iki spalio 31 d. Dienos centrų veiklą vykdyti nuotolinio būdu.

4.12. Iki spalio  31 d. įvesti lankymosi stacionariose socialinės globos įstaigose, skirtose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, draudimą. Gyventojų lankymas išimtinai galimas tik tenkinant mirštančiojo asmens poreikius, užtikrinti jam reikalingą dvasinę pagalbą ar sudaryti sąlygas artimiesiems būti šalia.

4.13. Iki spalio  31 d. į Šiaulių globos namus priimti tik asmenis iš gydymo įstaigos turint atliktą COVID-19 tyrimą.

4.14.  Iki spalio  31 d. riboti paslaugą į namus asmenims su negalia (integrali pagalba, dienos socialinė globa).  Mažinti apsilankymų skaičių,  teikti tik būtinas paslaugas, suderintas su paslaugos gavėju

4.15. Nurodyti nuo spalio 12 d. iki spalio 31 d. Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje socialinę  veiklą vykdančioms viešosioms, privačioms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms socialines paslaugas organizuoti laikantis Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2020-10-08 posėdyje socialinės globos srityje priimtų sprendimų COVID-19 ligai mieste suvaldyti.

4.16. Iki spalio  31 d. riboti  Santuokos registravimo ceremonijų  dalyvių skaičių iki šešių asmenų (2 besituokiantieji, 2 liudytojai, 2 svečiai arba fotografas).  Leisti į laukiamą salę prie Santuokų registravimo salės po vieną porą.

4.17. Iki spalio  31 d. gyventojus socialinių paslaugų, piniginės socialinės paramos, civilinės metrikacijos klausimais aptarnauti nuotoliniu būdu, elektroninėmis priemonėmis. Kūdikio kraitelių dalinimą organizuoti siekiant neturėti fizinio kontakto su asmeniu.

 

Šiaulių miesto savivaldybės informacija

 

Facebook
Spausdinimo versija
Atgal


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Sausis
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: