Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11-08
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2018-11-08 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUPŲ PĖDAS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-410-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGIAGĖLĖ“ DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-411-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-419-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ MOKSLEIVIŲ NAMŲ DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-433-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2024 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2015–2017 METAIS ATASKAITAI (Nr. TSP-422-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖLŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-434-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-2 "ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-421-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARDINO G. 8, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO (Nr. TSP-404-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VYTAUTO G. 101, ŠIAULIUOSE, NUOMOS (Nr. TSP-401-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-142 „DĖL SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-417-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-265 „DĖL ELEKTRONINIO BILIETO SU NUOLAIDA, SKIRTO ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS VAŽIUOTI ŠIAULIŲ MIESTO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS, ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-418-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. T-285 „DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ PERSKAIČIUOTŲ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-420-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ŠIAULIŲ MIESTE KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-400-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO (Nr. TSP-415-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUKILĖLIŲ G. 41, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-399-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO REGBIO KLUBUI „BALTREX“ PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-405-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PATALPŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS PANAUDOS TEISE (Nr. TSP-406-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-403-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS, RĖMUSIEMS SPORTO PROJEKTUS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE, SUTEIKIMO (Nr. TSP-441-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ, APSKAIČIAVIMO, MOKĖJIMO IR APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-435-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL J. G. ATLEIDIMO NUO PAVELDIMO TURTO MOKESČIO 10352_1_sprendimo_projektas_del_J_G_atleidimo_paveld_turto_mok_nuasmeninta 10353_2_aiskinamasis_rastas_del_J_G_atleidimo_paveld_turto_mok_nuasmeninta Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL N. G. ATLEIDIMO NUO PAVELDIMO TURTO MOKESČIO 10354_1_sprendimo_projektas_del_N_G_atleidimo_paveld_turto_mok_nuasmeninta 10355_2_aiskinamasis_rastas_del_N_G_atleidimo_paveld_turto_mok_nuasmeninta Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-237 „DĖL ELEKTROS GALIOS SKYRIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-443-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 5 D. SPRENDIMO NR. T-257 ,,DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCINĖS BENDROVĖS ŠIAULIŲ BANKO AKCIJŲ PARDAVIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ (Nr. TSP-444-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 10210_1_sprendimo_projektas_del_Savivaldybes_viesosios_bibliotekos_nuostatu_patvirtinimo 10211_2_sprendimo_projekto_priedas1_del_Savivaldybes_viesosios_bibliotekos_nuostatu_patvirtinimo 10212_3_lyginamasis_variantas_del_Savivaldybes_viesosios_bibliotekos_nuostatu_patvirtinimo 10213_4_aiskinamasis_rastas_del_Savivaldybes_viesosios_bibliotekos_nuostatu_patvirtinimo Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 10214_1_sprendimo_projektas_del_Siauliu_kulturos_centro_nuostatu_patvirtinimo 10215_2_sprendimo_projekto_priedas1_del_Siauliu_kulturos_centro_nuostatu_patvirtinimo 10216_3_lyginamasis_variantas_del_Siauliu_kulturos_centro_nuostatu_patvirtinimo 10217_4_aiskinamasis_rastas_del_Siauliu_kulturos_centro_nuostatu_patvirtinimo Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 10218_1_sprendimo_projektas_del_Siauliu_miesto_kulturos_centro_Laiptu_galerija_nuostatu_patvirtinimo 10219_2_sprendimo_projekto_priedas1_del_Siauliu_miesto_kulturos_centro_Laiptu_galerija_nuostatu_patvirtinimo 10220_3_lyginamasis_variantas_del_Siauliu_miesto_kulturos_centro_Laiptu_galerija_nuostatu_patvirtinimo 10221_4_aiskinamasis_rastas_del_Siauliu_miesto_kulturos_centro_Laiptu_galerija_nuostatu_patvirtinimo Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-409-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-413-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-416-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-430-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-356 „DĖL VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-414-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-362 „DĖL REPREZENTACINIO ŠIAULIŲ MIESTO FESTIVALIO AR SPORTO RENGINIO STATUSO SUTEIKIMO IR JO DALINIO FINANSAVIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-397-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-423-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-424-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. LAPKRIČIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-411 „DĖL LIKUSIŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR JŲ NAUDOJIMO KITOMS ŠVIETIMO REIKMĖMS EILIŠKUMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-425-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL 2018 M. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ MOKYMO LĖŠŲ UGDYMO REIKMĖMS TENKINTI PASKIRSTYMO (Nr. TSP-426-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL KREPŠINIO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS IR POPULIARINIMO ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-427-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS IR POPULIARINIMO ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-428-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŠAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-429-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-440-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 10 D. SPRENDIMO NR. T-33 „DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĘ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-396-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „VIADUKO VIRŠ GELEŽINKELIO ŠIAULIŲ MIESTO ZOKNIŲ GYVENAMAJAME RAJONE STATYBA“ (Nr. TSP-438-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „TRIUKŠMO MAŽINIMO PRIEMONIŲ GELEŽINKELIUOSE ĮRENGIMAS (II)“ (Nr. TSP-439-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-412-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SAUSIO M. 11 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIETO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-432-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. T-288 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-442-(1.15)) Justinas Sartauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-275 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-446-(1.15)) Justinas Sartauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
49 1. PAPILDOMAS KLAUSIMAS DĖL PRITARIMO Į VIEŠOJO PIRKIMO KONKURSO SĄLYGAS ĮTRAUKTI REIKALAVIMUS, SUSIJUSIUS SU JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMU (Nr. TSP-447-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.