Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris TP-7
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2017-04-20 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO 7105_1_Del_mero_pavaduotojo_skyrimo_NAUJA_RED(1) 7106_2_aisk_rastas_Mero_pav_skyrimui_NAUJA-_RED(1) Artūras Visockas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-168-(1.15))

Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-5 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 7115_1_spr_proj_dėl_Siaulių_m_sav_2017_metu_biudzeto_patvirtinimo 7116_2_spr_proj_p1_1_pajamos 7117_3_spr_proj_p1_2_1_asign_savarank_funkc_vykdyti 7118_4_spr_proj_p1_2_2_asign_savarank_funkc_vykdyti_biudz_įst 7119_5_spr_proj_p1_2_3_asign_savarank_funkc_vykdyti_nepanaud_paj 7120_6_spr_proj_p1_2_4_asign_MK 7121_7_spr_proj_p1_2_5_asign_VF 7122_8_spr_proj_p1_2_6_asign_VIP 7123_9_spr_proj_p1_2_7_asign_ES 7124_10_spr_proj_p1_2_8_asign_kitos_dotacijos 7125_11_spr_proj_p1_2_9_asign_kitos_dotacijos_ped_darb_apm_salyg_gerinti 7126_12_spr_proj_p1_3_asign_pagal_valst_funkcijas 7127_13_spr_proj_p1_4_biudzetiniu_įstaigu_pajamu_imokos 7128_14_aisk_rastas 7129_15_aisk_r_priedas 7130_16_a_vert_pazyma Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-233 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ BEI ĮMONIŲ, KURIŲ DALYVĖ YRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ RENGIMO, TVIRTINIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-156-(1.15)) Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADAVIMO 7115_1_spr_nauja_redakcij_del administracijos direktoriaus pavadavimo 7116_2_aisk_rast_nauja_redakcija_del direktoriaus_pavadavimo Antanas Bartulis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ VEIKLOS SRIČIŲ (Nr. TSP-116-(1.15)) Antanas Bartulis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR ĮGYVENDINAMŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ NUSTATYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2017–2018 MOKSLO METAIS (Nr. TSP-120-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ SUTRIKUSIOS KLAUSOS VAIKŲ UGDYMO CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-141-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D.SPRENDIMO NR. T-54 "DĖL ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 7020_1_spr_proj_del_Siauliu_kulturos_centro_atl_paslaugu_saraso_patvirtinimo 7021_2_NR_sprend_proj_priedas_paslaugu sarasas 7022_3_NR_sprend_proj_priedas_paslaugu sarasas_lyginamasis variantas 7023_4_aisk_rast_del_Siauliu_kulturos_centro_atl_pasl_saraso_patvirtinimo 7024_5_teises_akto_antikorupcinio_vertinimo_pazyma Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-157-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MOKSLEIVIŲ NAMŲ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-152-(1.15)) Virginija Daugėlienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „DAGILĖLIO“ DAINAVIMO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-131-(1.15)) Remigijus Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ 1-OSIOS MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-153-(1.15)) Vygintas Ališauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DAINŲ MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-132-(1.15)) Algirdas Navickas
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-154-(1.15)) Romualdas Pelenis
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-133-(1.15)) Gintaras Oliškevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-134-(1.15)) Irena Šliuželienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-135-(1.15)) Janina Lemežonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-136-(1.15)) Ingrida Kuolienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-121-(1.15)) Vytautas Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-122-(1.15)) Vitalis Balsevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-142-(1.15)) Vytautas Kantauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-143-(1.15)) Rimas Budraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „SAULĖTEKIO“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-144-(1.15)) Jūratė Kaščiuškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-145-(1.15)) Loreta Tamulaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-151-(1.15)) Irma Abromaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLOS ,,DUBYSA“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-147) Aivaras Strockis
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLOS ,,KLEVAS“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-148-(1.15)) Svajūnas Mikalčius
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-149-(1.15)) Mindaugas Šerepka
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS IR SVEIKATINGUMO CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-150-(1.15)) Tolvydas Skalikas
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLŲ ,,ATŽALYNAS“, ,,DUBYSA“ IR ,,KLEVAS“, ŠIAULIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS IR SVEIKATINGUMO CENTRO, ŠIAULIŲ PLAUKIMO MOKYKLOS ,,DELFINAS“, ŠIAULIŲ FUTBOLO AKADEMIJOS IR ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-169-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOS VYRIAUSIOJO GYDYTOJO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-155-(1.15)) Mindaugas Maželis
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-159-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-161-(1.15)) Inga Tamosinaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES VYRIAUSIOSIOJO GYDYTOJO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-162-(1.15)) Eugenija Kukaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-163-(1.15)) Irina Jazdauskaitė-Uščiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-160-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL SOCIALINIŲ GLOBĖJŲ VEIKLOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-108-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-123-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-124-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-244 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 7030__aisk_rast_del_viet_rinkliavos_nuostatu_pakeitimo 7031__lyginamasis_del_viet_rinkliavos_nuostatu_pakeitimo 7032__spr_proj_del_viet_rinkliavos_nuostatu_pakeitimo 7033_1_Alternatyva_sprend_proj_del vietines rinkl_uz naudoj_automob Eglė Bružienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTUS (Nr. TSP-126-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 7166_1_spr_proj_del_kontroles_ir_audito_tarnybos_nuostatu_patvirtinimo 7167_2_ aisk_rastas_del_kontroles_ir_audito_nuostatu_patvirtinimo 7168_3_NR_kontroles ir audito tarnybos nuostatai Inga Šimkūnaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VIEŠŲ NUOMOS KONKURSŲ SKELBIMO 7112_1_NR_sprend_proj_del negyvenamuju patalpu viesu nuomos konkursu skelbimo 7113_2_spr_proj_aiskin_r__del_negyv_patalpu_ viesu_nuomos_konkursu 7114_3_spr_proj_p_m_del_negyv_patalpu_viesu_nuomos_konkursu Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ ENERGETIKŲ G. 7, ŠIAULIUOSE, PANAUDOS (Nr. TSP-128-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS G. 100-44, ŠIAULIUOSE, PANAUDOS (Nr. TSP-140-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ LAIKINAI EINANČIO DIREKTORIAUS PAREIGAS SKYRIMO (Nr. TSP-129-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL VIRGINIJOS DAUGĖLIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ MOKSLEIVIŲ NAMŲ DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-130-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
49 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo. 7063_1_NRspr_proj_del_siauliu_miesto_savivaldybes_biudzetiniu_istaigu_vadovu_darbo_apmokejimo_sistemos_patvirtinimo (1) 7064_2_NRsprendimo _projekto_priedas1_vadovu_darbo_apmokejimo_sistema 7065_3_aisk_ras_spr_del_siauliu_miesto_savivaldybes_biudzetiniu_istaigu_vadovu_darbo_apmokejimo_sistemos_patvirtinimo 7066_BI_Vadovu_ pastoviosios_dalies_koeficientas 7067_Komisijos_reglamentas 7068_MP_past_dalies dydzio_nust Danutė Kuprienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMO (Nr. TSP-166-(1.15)) Danutė Kuprienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. TSP-137-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ŠIAULIŲ MIESTE KAINŲ NUSTATYMO 7054_1_sprendimo_projektas_keleiviu_vezimo_kainu_nustatymas 7055_2_NR _sprendimo_projekto_priedas_del_keleiviu_vezimo_kainu_nustatymo 7056_3_a_rastas_dėl_keleiviu_vezimo_kainu_nustatymo 7057_4_Bilietu_rusiu_kainu_palyginimas_su_kitais_miestais 7058_Busturas_rastas_Del bilietu kainu 7059_1A_sprendimo_projektas_keleiviu_vezimo_kainu_nustatymas_Ausrines 7060_2A_sprendimo_projekto_priedas_del_keleiviu_vezimo_kainu_nustatymo 2 (1) 7061_3A_Aiskinamasis rastas_keleiviu vezimo kainu nustatymo 7062_4_Bilietu_rusiu_kainu_palyginimas_su_kitais_miestais Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO (Nr. TSP-164-(1.15)) Artūras Visockas
Įtrauktas į darbotvarkę
54 Kiti klausimai.

Įtrauktas į darbotvarkę
55 Dėl sprendimo panaikinimo 6942_LRV teikimas del sprendimo panaikinimo LRV teikimas
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.