Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-05-07 DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2020-05-07 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-127-(1.15)) Inga Šimkūnaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖS APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJOS VEDĖJO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-250-(1.15)) Robertas KLimas, papildomas pranešėjas - Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-197-(1.15)) Mindaugas Maželis, papildoma pranešėja - Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-211-(1.15)) Aurika Koncienė, papildoma pranešėja - Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-200-(1.15)) Eugenija Kukaitienė, papildoma pranešėja - Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-201-(1.15)) Inga Tamosinaitė, papildoma pranešėja - Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-198-(1.15)) Irina Jazdauskaitė Uščiauskienė, papildoma pranešėja - Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ VADOVO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-151-(1.15)) Saulius Kauneckas, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-152-(1.15)) l. e. direktoriaus pareigas Ernesta Šimkienė, papildoma pranešėja - Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“ DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-190-(1.15)) Janina Ališauskienė, papildoma pranešėja - Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-153-(1.15)) Deimantė Bačiulė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-154-(1.15)) Irena Žilinskienė, papildoma pranešėja – Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-156-(1.15)) Rūta Stankuvienė, papildoma pranešėja - Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-171-(1.15)) Eglė Jankauskienė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-209-(1.15)) Janina Lemežonaitė, papildoma pranešėja - Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-172-(1.15)) Danutė Akaveckienė, papildoma pranešėja - Ramutė Pilypienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-174-(1.15)) Rimantas Žąsinas, papildoma pranešėja - Ramutė Pilypienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-173-(1.15)) Vida Šalnienė, papildoma pranešėja - Ramutė Pilypienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖLŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-220-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T- 2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-219-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS (Nr. TSP-224-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRITARIMO BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTAMS (Nr. TSP-212-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-396 „DĖL INVESTUOTOJŲ ATRANKOS, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS NE AUKCIONO BŪDU ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE IR ĮMONIŲ, INVESTAVUSIŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE, ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO IR NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ MOKESČIŲ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-155-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO (Nr. TSP-136-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PAVELDIMO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO TERMINO ATIDĖJIMO (Nr. TSP-175-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (Nr. TSP-176-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Nr. TSP-177-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2021 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-130-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-299 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-204-(1.15)) Dalia Vietienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 5 D. SPRENDIMO NR. T-367 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-192-(1.15)) Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-191-(1.15)) Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-277 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-101-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-276 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-131-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ 2021 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-99-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ IR ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ REORGANIZAVIMO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-218-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 5 D. SPRENDIMO NR. T-248 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-118-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŠIAULIŲ MIESTĄ REPREZENTUOJANČIŲ ŠVIETIMO KULTŪROS IR SPORTO RENGINIŲ, SPORTO KOMANDŲ IR SPORTININKŲ, MENO KOLEKTYVŲ IR ATLIKĖJŲ, MENININKŲ, TURINČIŲ MENO KŪRĖJO STATUSĄ, IR ŠVIETIMO INOVACIJŲ PROJEKTŲ, KURIEMS GALI BŪTI SKIRTA JURIDINIŲ ASMENŲ PARAMA, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-196-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-120-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-300 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-203-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 (TSP-189) DĖL BUTŲ PIRKIMO PAGAL PROJEKTĄ „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ KOMISIJOS SPRENDIMO PATVIRTINIMO 13963_1sprprojdelbutupirkimopagalprojektakomisijossprendimopatvirtinimonesuasmenintas 13964_2aiskrastdelpritarimobutupirkimokomisijospagalprojektasprendimopatvirtinimuiprojektas Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-443 „DĖL PROJEKTO „SENJORŲ AGAPĖ“ BENDRO FINANSAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-115-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „KRAŠTOVAIZDŽIO BŪKLĖS GERINIMAS ŠIAULIŲ MIESTE II ETAPAS“ (Nr. TSP-112-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL DALYVAVIMO PARTNERIO TEISĖMIS PROJEKTE PAGAL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ PROGRAMĄ (Nr. TSP-214-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 KITI KLAUSIMAI. 14131_Teikimas Del sprendimo T-98 14132_Teikimas del adm dir isakymo A-826

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.