Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 09-06
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2018-09-06 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO (Nr. TSP-361-(1.15)) Artūras Visockas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-350-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-2 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-354-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO 9915_1_spr_proj_del_ilgalaik_paskol_emimo_investic_proj_finansuoti_1 9916_2_aisk_r_del_ilgalaik_paskol_emimo_invest_projekt_finansuoti 9917_3_antikorupcinio_vertinimo_pazyma Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,TERMICOM“ 2018 M. GEGUŽĖS 7 D. INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SŽ-515 PAKEITIMO (Nr. TSP-343-(1.15)) Antanas Bartulis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PAPILDOMŲ LĖŠŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,TERMICOM“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI ĮGYVENDINTI SKYRIMO (Nr. TSP-351-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-276 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖJE ŠIAULIŲ ORO UOSTE“ PAKEITIMO (Nr. TSP-338-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ PERSKAIČIUOTŲ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-341-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO PAKEISTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENROVĖS „ATC BALTIC“ 2015 M. LIEPOS 20 D. INVESTICIJŲ SUTARTĮ NR. SŽ-908 (Nr. TSP-342-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO INVESTUOTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTĄ IR DIDINTI PINIGINIU ĮNAŠU UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŽIBURIO KNYGYNAS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ (Nr. TSP-347-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-335-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-386 „DĖL MASINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-355-(1.15)) Justinas Sartauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE IR KITOSE NESUFORMUOTOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-356-(1.15)) Justinas Sartauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLŲ „ATŽALYNAS“, „DUBYSA“ IR „KLEVAS“, ŠIAULIŲ PLAUKIMO MOKYKLOS „DELFINAS“, ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLOS PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR ŠIAULIŲ SPORTO CENTRŲ „ATŽALYNAS“, „DUBYSA“, ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRO „DELFINAS“, ŠIAULIŲ REGBIO IR ŽOLĖS RIEDULIO AKADEMIJOS, ŠIAULIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS IR SVEIKATINGUMO CENTRO IR ŠIAULIŲ TENISO AKADEMIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-349-(1.15)) Justinas Sartauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-362 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-352-(1.15)) Antanas Bartulis
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (Nr. TSP-344-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS ILGALAIKĮ TURTĄ IR JO PERDAVIMO (Nr. TSP-345-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRUI (Nr. TSP-337-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO 9863_1_del_+bust_pard_spr_pr_nuasm 9864_2_aisk_+rast_del_bust_pard_nuasm 10040_NR_2_aisk_rast_del_bust_pard_nuasm Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PASTATO – TUALETO VASARIO 16-OSIOS G. 61, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PATIKĖJIMO SUTARTIMI (Nr. TSP-311-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ J. BASANAVIČIAUS G. 11, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO (Nr. TSP-312-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO (Nr. TSP-313-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SAULĖS TAKE 5, ŠIAULIUOSE, PANAUDOS (Nr. TSP-326-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 64, ŠIAULIUOSE, PANAUDOS (Nr. TSP-327-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJAI (Nr. TSP-328-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PATALPŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ ŠVIETIMO PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMUI (Nr. TSP-329-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 48, ŠIAULIUOSE, PANAUDOS (Nr. TSP-330-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-329 ,,DĖL AUKŠTABALIO MULTIFUNKCINIO KOMPLEKSO EKSPLOATAVIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO SUTARTIES VYKDYMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-314-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PRAŠYMO PERDUOTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ (UNIKALUS NUMERIS 4400-5012-8355) VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-358-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRAŠYMO PERDUOTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ (UNIKALUS NUMERIS 4400-5022-4818) VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-359-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-393 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-316-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO (Nr. TSP-317-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VYTAUTO G. 101, ŠIAULIUOSE, NUOMOS (Nr. TSP-319-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL RYŠIŲ KANALIZACIJOS VIEŠO NUOMOS KONKURSO (Nr. TSP-318-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-29 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RIBOJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-324-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ MIESTO CENTRINIO PARKO ESTRADOS MODERNIZAVIMAS IR PRITAIKYMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS“ (Nr. TSP-333-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ MODERNIZAVIMAS“ (Nr. TSP-334-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „UŽTERŠTOS NAFTOS PRODUKTAIS TERITORIJOS ŠIAULIŲ M. SAV. ŠIAULIŲ M. ŠARŪNO G. 2 SUTVARKYMAS“ 9913_1_tarybos_sprendimo_projektas_del_pritarimo_igyvendinti_projekta_Nafta+III 9914_2_aisk_rastas_del_pritarimo_igyvendinti_projekta_nafta_III Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 7 D. SPRENDIMO Nr. T-424 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-340-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. T-52 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2018–2019 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-331-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL PRITARIMO PAPILDOMAM SUSITARIMUI PRIE 2017 M. BALANDŽIO 21 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES KURIANT IR ĮVEIKLINANT GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS, MATEMATIKOS TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS VEIKLOS ATVIROS PRIEIGOS CENTRĄ ŠIAULIŲ APSKRITIES TERITORIJOJE NR. B-31-(114) (Nr. TSP-357-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-122 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-346-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ (Nr. TSP-309-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-223 „DĖL KULTŪROS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 9858_1_sprendimo_projektas_del_kultūros_projektų_finansavimo_konkurso_nuostatų_naikinimo 9859_2_aiskinamasis_rastas_del_kultūros_projektų_finansavimo_konkurso_nuostatų_naikinimo Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI (Nr. TSP-323-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-100 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ (Nr. TSP-321-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-322-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-320-(1.15)) Neringa Vilčinskaitė - Zavackienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-325-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO KOMISIJOS RINKIMUS (Nr. TSP-360-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-332-(1.15)) Danutė Kuprienė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-192 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-348-(1.15)) Antanas Bartulis
Įtrauktas į darbotvarkę
53 KITI KLAUSIMAI 10071_Reikalavimas 10072_Teikimas 1 10042_Reikalavimas 2 10043_Teikimas 2

Įtrauktas į darbotvarkę
54 1. Papildomas klausimas DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO. 10046_Nuasmenintas_1_sprendimo_projektas_del_siauliu_lopselio_darzelio_kulverstukas_direktoriaus_skyrimo 10044_2_aiskinamasis_rastas_del_siauliu_lopselio_darzelio_kulverstukas_direktoriaus_skyrimo (003) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.