Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.


 

 

Dėl COVID-19 pandemijos Valstybės ir Savivaldybės lygmeniu taikomos įvairios pagalbos verslui priemonės, lengvatos

Lietuvos ekonomika susiduria su pandemijos sukeltais iššūkiais, todėl tiek Valstybės, tiek Savivaldybės lygmeniu taikomos įvairios pagalbos priemonės ir lengvatos, palengvinančios sunkioje padėtyje atsidūrusių verslų padėtį. Pateikiame pagalbos priemonių santrauką ir nuorodas bei kontaktus, kuriais galima dėl jų pasiteirauti išsamiau.

Šiaulių miesto savivaldybės taikomos priemonės ir kontaktai:

1. 6 mėnesių laikotarpiui (nuo mokesčio mokėjimo termino) atidedamas 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokestis už Šiaulių mieste esančią nuomojamą (naudojamą) valstybinę žemę bei neskaičiuojami delspinigiai už laiku nesumokėtą mokestį iki mokesčio sumokėjimo atidėjimo termino pabaigos. 

2. Laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki karantino režimo Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos ir dar 2 mėnesius nuo karantino režimo galiojimo pabaigos asmenys atleidžiami nuo 2020 metų nekilnojamojo turto, žemės ir (ar) valstybinės žemės nuomos mokesčių už Šiaulių mieste esantį privačios nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus ar nuomojamą (naudojamą) valstybinę žemę mokėjimo.

Kontaktai: 8 41 383 437, brigita.mareckiene@siauliai.lt

3. Atleidimas nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išdavimą 2020 metais. Tuo atveju, kai vietinė rinkliava už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išdavimą 2020 metais jau sumokėta, ši rinkliava grąžinama rinkliavos mokėtojui pateikus rašytinį prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijai.

Kontaktai: 8 41 383 431, leta.rinkeviciene@siauliai.lt, 8 41 596 235, sigita.lingyte@siauliai.lt

4. Nuomos mokesčio mokėjimo termino atidėjimas karantino laikotarpiu ir du mėnesius jam pasibaigus Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių:

-       negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių nuomininkams, kurių bendrosios pajamos sumažėjo daugiau kaip 50 procentų, įskaitant ir iš valstybės gaunamą paramą;

-       gyvenamųjų patalpų nuomininkams, kurių asmens (šeimos) pajamos, susijusios su darbo santykiais, per mėnesį sumažėjo daugiau kaip 50 procentų.

Kontaktai: 8 41 596 284, danute.janilioniene@siauliai.lt


Valstybės lygmeniu taikomos priemonės:

1. LR Finansų ministerija

Kovo mėn. patvirtintas ekonomikos skatinimo paketas, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas ekonomikos, nukentėjusios dėl koronaviruso sukeltų padarinių, skatinimui – darbo vietų ir įmonių likvidumo išsaugojimui. Visų priemonių įgyvendinimui planuojama skirti 10 proc. nuo šalies bendro vidaus produkto (BVP), tai sudarys 5 mlrd. eurų.

Kontaktai: pagalbos priemonių verslui linija – 1824, rsvp@finmin.lt


2. INVEGA priemonės


Individualios garantijos - INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. sumos, o likusi dalis padengiama paskolos ėmėjo pasiūlytais užstatais. Individualia garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę. Laikinai, iki 2020 m. gruodžio 31 d., garantijos teikiamos ir už paskolas, skirtas veiklos palaikymui.

Portfelinės garantijos paskoloms 2 – paskoloms, lizingui. Šiuo metu ši priemonė veikia.

Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos – maksimali garantijos suma: 800 tūkst. Eur, bet ne mažesnė nei 1 500 Eur, tačiau visais atvejais INVEGOS garantijos dydis negali viršyti 50 proc. prievolių įvykdymo užtikrinimo. Garantijos teikiamos iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Finansinė priemonė „Alternatyva“iki 2020 m. gruodžio 1 d. „Alternatyva“ lėšomis gali būti finansuojamas paskolų perfinansavimas, jeigu esamiems paskolų gavėjams gerinamos finansavimo sąlygos.

Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui iki 1 mln. Eur – SUSTABDYTA;

Sutelktinės paskolos „Avietė“ iki 25 tūkst. Eur - „Avietės“ paskolos teikiamos per sutelktines finansavimo platformas. Dėl COVID-19 susidariusios situacijos papildomai (šalia esamų sąlygų) iki 2020-12-31 galima naudotis AVIETĖS paskolomis šiomis sąlygomis:

 • iš „Avietės“ lėšų leidžiama teikti paskolas, kurios gali būti iki 100% finansuojamos iš „Avietės“ lėšų, bet  ne daugiau kaip 25 tūkst. Eur
 • per 6 mėn. laikotarpį gali būti išduota ne daugiau kaip 2 paskolos, maksimali paskolos trukmė – iki 12 mėn.

Paskolos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų tiekėjams – paskola būtinoms išlaidoms finansuoti. Paskolos sutartis pasirašoma ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d., paskola išmokėta ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 31 d.

Paskolos kelionių organizatoriams – paskola skirta atsiskaityti su turistais už dėl pandemijos metu neįvykusias organizuotas turistines keliones. Paskolos sutartis pasirašoma ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d., paskola išmokėta ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 31 d.

Apmokėtinų sąskaitų paskolos – SUSTABDYTA;

Palūkanų kompensacijos 100 proc.- paskolų palūkanų kompensacijos iki 100 proc. Galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms - dalinis nuomos mokesčio kompensavimas teikiamas už kompensavimo laikotarpiu pareiškėjo patirtas ekonominei veiklai vykdyti nuomojamų negyvenamosios paskirties patalpų nuomos išlaidas. Kompensacijos bus išmokėtos iki 2020 m. gruodžio 31 d. Kompensuojamas nuomos laikotarpis – iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Paraiškas galima teikti iki 2020 m. gruodžio 1 d.

Kontaktai: 8 5 210 7510, užklausos@invega.lt


3. LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos taikomos priemonės verslui


Naujos priemonės verslui:

Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams;

Garantijos kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimui;

Nuomos mokesčio kompensacija: Valstybės pagalba nekilnojamojo turto nuomininkams;

Subsidijos mikroįmonėms;

Turgavietės mokesčio kompensacija;

Palūkanų kompensavimas;
Portfelinės garantijos paskoloms 2;

Finansinė priemonė Alternatyva;

Portfelinės garantijos faktoringui 2: Galimybė greitai papildyti apyvartines lėšas;

Sutelktinės paskolos „Avietė“.

Kontaktai: pagalbos priemonių verslui linija – 1824, kanc@eimin.lt


4. VMI taikomos priemonės


 1. Mokesčių atidėjimas ir išdėstymas

Mokesčių mokėtojai, kurie yra įtraukti į mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą ir kuriems nuo kovo 16 d. iki gruodžio 31 d. atsiranda mokėtinų mokesčių, automatiškai,  be prašymo: atleidžiami nuo delspinigių, nevykdomas jų mokesčių išieškojimas.

Po gruodžio 31 d. šios įmonės, mokesčiams sumokėti arba mokestinės paskolos sutarčiai (MPS), be palūkanų sudaryti, turės dar du mėnesius. Šiame dviejų mėnesių laikotarpyje, į sąrašą įtrauktoms įmonėms nebus vykdomas mokesčių išieškojimas, nuo jų nebus skaičiuojami delspinigiai.

Kreiptis dėl MPS sudarymo įmonės gali iki gruodžio 31 d. ir dar 2 mėnesius po to iki vasario 28 d.

 1. Mokesčių lengvatos skiriamai paramai

Pinigais, maistu ar apsaugos priemonėmis medicinos įstaigas remiančių verslininkų bei lėšas renkančių labdaros ir paramos fondų teikiama pagalba pripažįstama parama mokesčių tikslais, todėl verslininkai galės pasinaudoti mokesčių lengvatomis; paramą gavusiems medikams ir medicinos įstaigoms jokių papildomų mokėtinų mokesčių neatsiras. 

 1. Gyventojai, vykdantys individualią veiklą

Įtraukti į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą,  ir gyventojai, nevykdantys individualios veiklos,  kuriems nuo kovo 16 d. iki gruodžio 31 d. atsiranda mokėtinų mokesčių (išskyrus administracinių baudų ir vykdomųjų dokumentų prievolių), automatiškai, be prašymo:

 • atleidžiami nuo delspinigių, 
 • nebus inicijuoti nauji mokesčių išieškojimo veiksmai

Kreiptis dėl MPS sudarymo gyventojai gali iki gruodžio 31 d. ir dar 2 mėnesius po to, iki vasario 28 d.

 1. Gyventojams, vykdantiems individualią veiklą su verslo liudijimu

Jei gyventojas vykdė veiklą įsigijęs verslo liudijimą, o ji karantino metu buvo ribojama, tai nutraukus verslo liudijimą, pajamų mokesčio permoką galima susigrąžinti arba ji galės būti įskaitoma kitam verslo liudijimui,  atnaujinus veiklą. 

 1. Turgavietės mokesčio kompensacija

Turgaus prekiautojai gali pretenduoti į 300 eurų dydžio kompensaciją, nepriklausomai nuo to, kokią sumą už turgavietės vietos nuomą 2020 m. sumokėjo ar yra įsipareigoję sumokėti. Norėdami gauti kompensaciją, iki rugsėjo 16 d., jie turi pateikti supaprastintos formos paraišką Mano VMI

Kompensaciją gali gauti ne maisto produktais turguje prekiaujantys gyventojai, kurie atitinka šiuos 6 kriterijus:

 • vykdo tęstinę veiklą: t. y. prekiautojas buvo registravęs individualią veiklą pagal pažymą arba įsigijęs verslo liudijimą bent vienai dienai nuo kovo 1 d. iki kovo 15 d. ir bent vienai dienai nuo balandžio 30 d. iki LR Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo dienos;
 • prekiautojas faktiškai nukentėjo nuo koronaviruso (COVID-19) - tai reikės patvirtinti teikiant paraišką;
 • prekiautojas yra pateikęs 2019 m. pajamų deklaraciją (jei tokią prievolę turėjo);
 • jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla;
 • prekiautojas mokėjo arba yra įsipareigojęs sumokėti 2020 metais turgavietės mokestį;
 • vykdo individualią veiklą pagal pažymą.
 1. Mikroįmonėms teikiamos subsidijos

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės nustatytus kriterijus, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) sudarė 40,7 tūkst. mikroįmonių sąrašą, kurias asmeniškai pakvietė teikti paraišką subsidijai gauti. Įmonės paraiškas gavo ir pateikti turės per  Mano VMI.

Kvietimo teikti prašymą subsidijai gauti Mano VMI sistemoje sulaukė įmonės, kurios atitinka šiuos kriterijus:

 • įmonėje dirbo ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 9 darbuotojai;
 • įmonė yra įtraukta į VMI sudarytus nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių sąrašus;
 • įmonė 2019 m. sumokėjo gyventojų pajamų mokestį į savivaldybės ir valstybės biudžetus;
 • įmonė nėra bankrutuojanti, restruktūrizuojama ar likviduojama.

Bendra vienai įmonei suteiktos pagalbos (įskaitant ir kitas priemones) suma neturi viršyti 200 tūkst. eurų per pastaruosius trejus mokestinius metus.

Subsidija apskaičiuojama pagal įmonės 2019 metais sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio sumą:

 • jei įmonės 2019 metais sumokėtas GPM siekia iki 1 tūkst. eurų, tai skiriama minimali 500 eurų subsidija;
 • jei įmonės 2019 metais sumokėtas GPM sudaro nuo 1 tūkst. iki 2 tūkst. eurų, skiriama 1 tūkst. eurų subsidijos suma;
 • jei pareiškėjo 2019 metais sumokėta GPM siekia daugiau nei 2 tūkst. eurų, subsidijos suma sudaro pusę pareiškėjo per 2019 m. sumokėto GPM.

 

Kontaktai: 1882 arba 8 5 2687 666, vmi@vmi.lt

 

 

5. SODROS taikomos priemonės


1)      Vienkartinė išmoka pensijos gavėjams  - 200 Eur

2)      Vienkartinė išmoka smulkiesiems ūkininkams - 200 eurų išmoka, jeigu jis atitinka visas šias sąlygas:

 • Žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra mažesnis negu 4 EDV.
 • Yra deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles) už 2019 metus arba turi ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną, apskaičiuotą per 2019 m. laikotarpį.
 • Jo deklaruota gyvenamoji vieta yra kaimo vietovėje, t. y. jo gyvenamoji vieta viso karantino laikotarpiu (nuo 2020 m. kovo 16 iki 2020 m. birželio 16 d.) buvo deklaruota vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkstančių.
 • Karantino laikotarpiu nedirbo pagal darbo sutartį arba neturėjo darbo santykiams prilygintų santykių.
 • Karantino laikotarpiu negavo nedarbo socialinio draudimo išmokos.
 • Negavo fiksuotos išmokos dirbantiems savarankiškai (257 Eur).                           

3)      Periodinė išmoka - 200 eurų, mokama už kalendorinį mėnesį, kai asmuo dirba pagal darbo sutartį, yra valstybės tarnautojas ir kt., o jam priskaičiuotas darbo užmokestis yra ne didesnis už minimaliąją mėnesinę algą, ir atitinka sąlygas:

 • Žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra mažesnis negu 4 EDV;.
 • Yra deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles) už 2019 metus arba turi ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną, apskaičiuotą per 2019 metų laikotarpį.
 • Jo gyvenamoji vieta karantino laikotarpiu buvo deklaruota vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkstančių.
 • Karantino laikotarpiu negavo išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui (257 Eur).

Jeigu asmuo sąlygas atitiko visą karantino laikotarpį, bendra periodinės išmokos suma - 609,90 Eur.

Svarbu! Asmuo negali gauti abiejų išmokų - bus mokama arba vienkartinė, arba periodinė išmoka.

4)      Išmokos savarankiškai dirbantiems

Fiksuotą 257 eurų išmoką gali gauti sąlygas atitinkantys savarankiškai dirbantys asmenys: 

 • individualių įmonių savininkai;  
 • mažųjų bendrijų nariai; 
 • tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai;  
 • asmenys, kurie verčiasi individualia veikla (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys); 
 • verslo liudijimus turintys asmenys (tarp jų ir asmenys, kurie verčiasi patalpų nuoma); 
 • ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis lygus 4 EDV ar didesnis;  
 • šeimynų dalyviai;  
 • asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis ar pajamas iš sporto bei atlikėjo veiklos ir kurie tuo pačiu metu neturi darbo santykių.

 

5)      Darbdaviams taikomos  mokesčių lengvatos ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu

Darbdaviams patiriamos išlaidos kompensuojamos iš Užimtumo tarnybos, skiriant darbdaviui subsidiją. Bet subsidija skiriama valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, asociacijoms.

Valstybės subsidijų dydžiai:

 • jeigu darbdavys pats prisideda 10 procentų ir renkasi 90 procentų dydžio subsidiją, valstybė prisideda ne daugiau nei 1 minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžiu (607 eurai bruto);
 • jeigu darbdavys pasirinka 70 procentų subsidiją, valstybė prisideda daugiau – 1,5 MMA dydžiu arba 910,5 euro bruto. Per prastovą priskaičiuotas darbo užmokestis negali būti didesnis nei buvo nustatytas darbo sutartyje iki jos.

Svarbu: 

 • Subsidija mokama iki pasibaigs ekstremali padėtis arba karantinas.
 • Prastovos metu darbuotojams skaičiuojamas darbo stažas.

 

Subsidija skiriama, jeigu darbdavys paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino metu darbuotojams paskelbė prastovą ir taip išlaiko jiems darbo vietas bei atitinka šias sąlygas:

 • nėra biudžetinė įstaiga;
 • nebankrutuoja ir nėra likviduojamas;
 • vadovas ar kitas atsakingas asmuo  per paskutinius metus neturėjo nuobaudos dėl nelegalaus ar nedeklaruoto darbo, užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimų, dėl darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimų ir pan.

Dėl subsidijos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio veiklos teritorijoje registruota darbdavio buveinė.

 

Kontaktai: 1883 arba 8 5 250 0883, info@sodra.lt


6. Užimtumo tarnybos priemonės

 

Subsidija už prastovasekstremalios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu darbdaviui paskelbus prastovą, darbuotojams, kuriems yra paskelbta prastova, mokamas ne mažesnis nei minimalus mėnesio atlyginimas, kurį iš dalies kompensuos valstybė.

Darbo paieškos išmoka – siekiant apsaugoti darbo netekusius asmenis nuo staigaus pajamų sumažėjimo ar netekimo, įsigaliojus Užimtumo įstatymo 481 straipsnio redakcijai, bedarbio statusui gauti kriterijus atitinkantys asmenys gali kreiptis į UŽT dėl darbo paieškos priemokos. Darbo paieškos išmoka mokama iki 6 mėnesių, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.

Subsidijos darbdaviams - ekstremalios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu prastovas darbuotojams paskelbusioms įmonėms valstybė moka subsidijas, padengiančias dalį darbuotojų darbo užmokesčio, kuris per prastovą negali būti mažesnis nei minimalioji mėnesio alga už visą įprastą darbo laiką. Švelnėjant karantinui ir darbuotojams sugrįžtant į darbus, valstybės parama darbdaviams ir darbuotojams nedings bei bus galima iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

Kontaktai: 1883 arba www.uzt.lt


Parengta pagal Šiaulių miesto savivaldybės

Ekonomikos ir investicijų skyriaus surinktą informaciją

Facebook
Spausdinimo versija
Atgal


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Spalis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: