Svarbu. Dėl koronaviruso - gyventojams

DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KORONAVIRUSO (COVID-19) PANDEMIJOS METU(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijų įgyvendinimas)

Nuo 2020-09-24 iki 2020-10-11 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriuje klientai nebus priimami.  Prašymus prašome teikti elektroniniu būdu www.spis.lt.

Nesant galimybei, centrinės miesto dalies gyventojams Skyriuje adresu Tilžės g. 170, Šiauliai, viduje (1-o aukšto foje) yra padėti prašymai socialinėms išmokoms ir kompensacijoms gauti, laidojimo pašalpai gauti. Užpildę prašymus, prašome įdėti juos į tam skirtą pašto dėžutę. 

Pietinės miesto dalies gyventojams Skyriuje adresu Tilžės g. 22, Šiauliai, prašymai padėti prie įėjimo į  liftą. Užpildytus prašymus prašome įdėti į šalia esančią Skyriaus pašto dėžutę.

Pažymas apie gaunamas pajamas galima užsisakyti elektroniniu paštu arba telefonu: centrinės miesto dalies gyventojai – tel. (8 41) 386 487, (8 41) 386 488, el. paštu vida.tupyte@siauliai.lt, matilde.mikuleniene@siauliai.lt, pietinės miesto dalies gyventojai – tel. (8 41) 386 462, el. paštu paulius.gerulskis@siauliai.lt.

Visais klausimais informacija teikiama telefonais: centrinės miesto dalies gyventojams (8 41) 386 487, pietinės miesto dalies gyventojams  (8 41) 386 462.

 

DĖL SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMO

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.5 papunkčio įgyvendinimo)

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojus dėl socialinių paslaugų gavimo Socialinių paslaugų skyrius nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kol Lietuvoje bus paskelbtas karantinas aptarnauja tik nuotoliniu būdu – el. būdu, el. paštu arba telefonu.

Skyriaus patalpose adresu: Tilžės g. 170, Šiauliai, laiptinėje yra paruošta vieta dokumentams pildyti ir padėti prašymai gauti socialines paslaugas. Užpildę prašymus, klientai įdeda juos į tam skirtą dėžę.

Prašymus dėl integralios pagalbos dienos socialinės globos asmens namuose ar apgyvendinimo globos namuose galima pateikti ir el. paštu socialines.paslaugos@siauliai.lt  arba siųsti paštu Socialinių paslaugų skyriui adresu: Tilžės g. 170, Šiauliai.

Prašymą dėl Europos pagalbos paramos maisto produktais gali užpildyti atvykus adresu Tilžės g. 170 arba pateikti tel. ( 8 41) 38 64 81;

Konsultacijos socialinių paslaugų klausimais teikiamos  tel. (8 41) 38 64 84.

Konsultacijos dėl dienos socialinės globos asmens namuose teikiamos tel. (8 41) 38 64 83.

Konsultacijos dėl apgyvendinimo globos namuose teikiamos  tel. (8 41) 38 64 85.

Užtikrinama žmonių su negalia priežiūra asmens namuose. Paslaugą į namus asmenims su negalia (integrali pagalba, dienos socialinė globa) ar negalintiems savęs apsitarnauti teikia  šios įstaigos: BĮ Globos namai, BĮ Socialinių paslaugų centras ir Šiaulių vyskupijos „Caritas“.

Teikdami paslaugas, darbuotojai laikosi asmens higienos, naudoja apsaugines priemones (vienkartines pirštines, vienkartines kaukes ir kt.), esant poreikiui, dezinfekuoja paviršius asmens namuose ir pagal galimybes laikosi 2 metrų atstumo, saugodami klientą ir jo artimuosius nuo tikimybės būti užkrėstiems virusu. Apsilankymų skaičius šiuo laikotarpiu yra sumažintas ir teikiamos tik būtinos paslaugos.

  • Informuojame, kad  asmenys iki 2020 m. kovo 12 d. (imtinai) pateikę Prašymą gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą, maisto paketus gali atsiimti nuo 2020 m. balandžio 16 -30 d. grafike nurodytu laiku.
  •  Vyresniems nei 60 metų asmenims ir daugiavaikėms šeimoms (5 ir daugiau asmenys) - paketai bus pristatomi į namus (dėl pristatymo laiko su jumis susisieks atsakingi darbuotojai).
  • Į dalinimo punktą reiks atvykti asmenims, tik tiems kurie yra jaunesni nei 60 metų:

 

Dalinimo punkto adresas

Dalinimo laikas

Dalinimo data

Energetikų g. 6 (Rėkyvoje, Rėkyvos seniūnijoje) RĖKYVOS GYVENTOJAI

13 – 17 val.

Balandžio 16 d.

Radviliškio g. 66 (Zokniuose, Zoknių progimnazijoje) ZOKNIŲ MIKRORAJONO GYVENTOJAI

13 – 17 val.

Balandžio 17 d.

 

Pramonės g. 26  („Maisto banko“ sandėlis, prieš „Kubo“ bazes) CENTRO GYVENTOJAI

13 – 18 val.

Balandžio 20 – 21 d.

 

13 – 17 val.

Balandžio 22 – 24 d.

Pramonės g. 26  ( „Maisto banko“ sandėlis, prieš „Kubo“ bazes) PIETINIO MIKRORAJONO GYVENTOJAI

13 – 18 val.

Balandžio 27 – 28 d.

13 – 17 val.

Balandžio 29 – 30 d.

 

Asmenys, kurie nesuspės atsiimti maisto paketų paskirtuose dalinimo punktuose, turės galimybę maisto paketus atsiimti papildomomis 2020 m. gegužės 4 - 5 dienomis, 10.00 – 16.00 val., Pramonės g. 26  („Maisto banko“ sandėlis, prieš „Kubo“ bazes).

Informacija teikiama tel. 8 68466536, Aurelija Paulauskienė arba tel. (841) 386 481 (8 41) 386484, Socialinių paslaugų skyrius.

Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. A-434 ,,Dėl socialinių paslaugų teikimo karantino metu“ patvirtinta vaikų ir asmenų su negalia priežiūros tvarka karantino metu:

1. Tuo atveju, jei vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą yra izoliacijoje, tačiau paties vaiko nereikia izoliuoti (vaikas neturėjo kontakto su izoliuojamu asmeniu, nesilankė zonose, kuriose fiksuotas viruso protrūkis), vaiku turėtų pasirūpinti kitas iš tėvų ar kitas vaiko atstovas pagal įstatymą. Jei tokios galimybės nėra – kiti tėvų parinkti su vaiku emociniais ryšiais susiję asmenys, kurie sutiktų ir galėtų pasirūpinti vaiku. Tėvai šiuo atveju taip pat turi galimybę kreiptis į Savivaldybės administraciją dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų prašymu nustatymo;

2. Tuo atveju, jei nėra artimųjų ar kitų asmenų, kurie galėtų padėti šeimai pasirūpinti vaiku, vaiko priežiūra, išimtiniais atvejais institucijose, užtikrinama tokia tvarka:

2.1. jei vienintelis suaugęs asmuo (mama ar tėvas, ar kitas vaiko atstovas pagal įstatymą), auginantis vaiką (us) arba prižiūrintis vaiką (us), privalės būti izoliacijoje, arba jei turės gultis į ligoninę, vaikas laikinai apgyvendinamas Vaikų globos namų Krizių centre bet kuriuo paros metu. (Informacija teikiama telef. 869634185)

2.2. jei vienintelis suaugęs asmuo (mama ar tėvas, ar kitas vaiko atstovas pagal įstatymą), auginantis vaiką (us) su sunkia negalia arba prižiūrintis tokį vaiką (us), privalės būti izoliacijoje arba jei turės gultis į ligoninę, vaikas laikinai apgyvendinamas Kompleksinių paslaugų namuose ,,Alka“ bet kuriuo paros metu.

(Informacija teikiama telef. 866359434)

2.3. Tuo atveju, jei nepilnametis vaikas privalės būti izoliacijoje, vaikas laikinai apgyvendinamas Vaikų globos namuose bet kuriuo paros metu.

(Informacija teikiama telef. 869634185).

 3. Tuo atveju, jei suaugęs asmuo, prižiūrintis suaugusį šeimos narį su sunkia negalia (toliau – asmuo su sunkia negalia), privalės būti izoliacijoje arba jei turės gultis į ligoninę, tačiau paties asmens su sunkia negalia nereikia izoliuoti (asmuo su sunkia negalia neturėjo kontakto su izoliuojamu asmeniu), asmeniu su sunkia negalia turėtų pasirūpinti kitas suaugęs šeimos narys. Jei tokios galimybės nėra – kitas asmuo, kuris sutiktų ir galėtų pasirūpinti asmeniu su sunkia negalia.

4. Tuo atveju, jei nėra artimųjų ar kitų asmenų, kurie galėtų padėti pasirūpinti asmeniu su sunkia negalia, arba jei vienintelis suaugęs asmuo, prižiūrintis asmenį su sunkia negalia, privalės būti izoliacijoje (saviizoliacijoje) arba jei turės gultis į ligoninę, jo priežiūrą dienos metu vykdys integralią pagalbą, socialinę globą asmens namuose, pagalbos į namus paslaugas teikiančios įstaigos.

(Informacija teikiama telef. 8 41 38 64 83).

Informacija apie Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų teikiamas paslaugas skelbiama interneto svetainėse:

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai www.siauliuglobosnamai.lt;

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras www.siauliuspc.lt;

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai www.svgn.lt/;

Kompleksinių paslaugų namai ,,Alka“ www.kpnalka.lt.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, draudžiama lankytis iki 2020 m. kovo 30 d. visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose.

Veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose nevykdoma.

Maitinimas labdaros valgykloje tęsiamas, siekiant padėti sunkiai besiverčiantiems asmenims ar bėdžiams. Maistas gaminamas valgykloje, o išduodamas nekontaktuojant su klientu.

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLA

Nuo 2020 m. kovo 30 d. visose Šiaulių miesto bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdymo procesas organizuojamas nuotolinio mokymo / ugdymo būdu.    

Vieną kartą per savaitę (ketvirtadieniais) 1196 vaikams (priešmokyklinio ugdymo grupės, 1–12 klasės) iš nepasiturinčių šeimų švietimo įstaigose dalijamas maisto davinys visai savaitei. Šią paslaugą teikia 31 bendrojo ugdymo mokykla, 12 lopšelių-darželių.

Vieną kartą per savaitę (ketvirtadieniais) organizuojamas 133 ikimokyklinio amžiaus (iki 6 metų) vaikams, kurių šeima gauna  socialinę pašalpą arba patiria socialinę riziką, maitinimas – išduodamas maisto davinys visai savaitei. Šią paslaugą teikia 31 lopšelis-darželis, Specialiojo ugdymo centras ir „Dermės“ mokykla (buvusi Logopedinė mokykla). 

Šiaulių miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose „Bangelė“, „Berželis“, „Drugelis“, „Ežerėlis“, „Saulutė“, „Pasaka“, „Gintarėlis“, „Eglutė“  nuo 2020 m. kovo 30 d. vykdoma specializuotų tarnybų darbuotojų (medicinos, policijos, krašto apsaugos, priešgaisrinės tarnybos) šeimose augančių vaikų, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, priežiūra, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose.

Nuo 2020 m. kovo 30 d. Centro ir „Saulės“ pradinėse mokyklose organizuojama specializuotų tarnybų darbuotojų (medicinos, policijos, krašto apsaugos, priešgaisrinės tarnybos) šeimose augančių vaikų, kurie ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ir mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūra, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose taip:

  • įstaigoje prižiūrimų vaikų / mokinių grupę sudaro ne daugiau nei 5 vaikai;
  • vaikai / mokiniai įstaigoje prižiūrimi nuo 7 val. iki 19 val., išskirtiniais atvejais – iki 22 val.;
  • vaikų / mokinių maitinimas organizuojamas įstaigos vadovo nustatyta tvarka;
  • tėvų atlyginimą už maitinimo paslaugą sudaro mokestis už maisto produktus;
  • vaikų / mokinių priežiūra įstaigose vykdoma pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pateiktą sąrašą. 

 

SPORTO ĮSTAIGŲ VEIKLA

Nuo 2020 m. kovo 30 d. savivaldybės sporto įstaigos  - SC „Delfinas“, SC „Atžalynas, SC „Dubysa“, Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, Regbio ir žolės riedulio akademija, Teniso akademija, Šiaulių futbolo akademija, Krepšinio akademija „Saulė“) sportininkų ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu.

Platesnė informacija apie sportininkų ugdymą nuotoliniu būdu teikiama įstaigų internetinėse svetainėse ir socialiniuose tinkluose.

Informacija dėl sporto įstaigų veiklos teikiama darbo dienomis telef. 8 41 596 212, el.p. sss@siauliai.lt

Karantino laikotarpiu tėvai yra atleisti nuo tėvų atlyginimo už sporto ugdymo paslaugas mokėjimo.

 

KULTŪROS ĮSTAIGŲ IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO VEIKLA

Šiai dienai ŠIAULIŲ miesto savivaldybės biudžetinės kultūros įstaigos atviros ir prieinamos, dirba ir vadovaujasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijomis

Platesnė informacija apie įstaigų veiklą, teikiamas paslaugas, meninio kūrybiškumo ugdymą ir skatinimą nuotoliniu būdu teikiama įstaigų internetinėse svetainėse ir socialiniuose tinkluose.

Informacija dėl kultūros įstaigų veiklos teikiama darbo dienomis tel. (8 41) 50 05 31, el.p. kultura@siauliai.lt

 

Aktualu tėvams!!!

Paskelbus valstybės lygiu ekstremaliąją situaciją ir privalomai sustabdžius įprastinį vaikų ugdymo ir priežiūros procesą, tėvai yra atleisti  nuo tėvų atlyginimo už ikimokyklinio ugdymo paslaugas ir už neformaliojo švietimo bei sportinio ugdymo paslaugas, kurios yra teikiamos nuotoliniu būdu švietimo įstaigose ir sportinio ugdymo centruose. Jau už kovo mėn. tėvams nereikės mokėti tėvų atlyginimo už būrelius ir lopšelius-darželius.

 

CIVILINĖS  METRIKACIJOS SKYRIAUS PASLAUGŲ TEIKIMAS KARANTINO LAIKOTARPIU ORGANIZUOJAMAS NUOTOLINIU BŪDU

 Rekomenduojame dėl civilinės metrikacijos paslaugų kreiptis per metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS (https://mepis.registrucentras.lt) el. paštu cms@siauliai.lt ir telefonais.

Užsakius paslaugą per MEPIS (https://mepis.registrucentras.lt), dokumento originalą bus galima atsiimti Civilinės metrikacijos skyriuje pasibaigus karantinui.

 

SANTUOKOS REGISTRAVIMO TVARKA KARANTINO LAIKOTARPIU

Registruojant santuoką, ribojamas dalyvaujančiųjų santuokos registravimo ceremonijoje asmenų skaičius iki 5 asmenų, neskaičiuojant Civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojo. Jaunavedžiai ir liudytojai dalyvauti privalo pagal nustatytus galiojančius teisės aktus.

Santuokos registravimas, turintis vykti reprezentacinėse vietose, perkeliamas į Civilinės metrikacijos skyriaus patalpas.

Karantino metu rekomenduojama santuokos registravimą perkelti į kitą laiką – pasibaigus karantinui.

Kūdikio kraitelis, el. priemonėmis besikreipiančioms šeimoms, bus pristatomas į namus (ačiū savanoriams:))

Informacija apie civilinės būklės aktų registravimo paslaugų teikimo pasikeitimus skelbiama interneto svetainėje www.siauliai.lt.

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ PASLAUGAS EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU, KONTAKTAI:

1. Moterų veiklos inovacijų centras – teikia teisinę, psichologinę, konsultavimo, informavimo pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims Šiaulių miesto, Šiaulių, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio rajonų gyventojams.

Pagalba teikiama nuotoliniu būdu – telefonu – darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 20.00 val. Tel. 8 652 24232, el. p. mvic@splius.lt.

2.  VšĮ Sielos harmonija – teikia jogos mankštų užsiėmimus tiesioginės transliacijos FB paskyroje būdu. Registracija: sp4339@gmail.com.

3. VšĮ Motinos Teresės šeimų namai – paslaugos krizėse esančioms mamoms (tėvams) su kūdikiais ir / arba vaikais arba nėščioms moterims. Vaikų dienos užimtumas, labdara, atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė. Direktorė 8 650 26956, socialinių darbuotojų padėjėjai 8 604 861 58, vadybininkas 8 668 61825.

 

 SAVANORIAI.

Paskelbtas tel. 8 614 33 449, el. p. savanoriai@siauliai.lt, kuriais registruojami savanoriai, norintys padėti Savivaldybei. Šį darbą koordinuoja Gintaras Jasiūnas

2020-04-03 yra užsiregistravę 92 savanoriai. Savanorių sąrašas nuolat atnaujinamas, tikslinamos savanorių galimybes padėti (specializacija, galimas darbo laikas ir pobūdis). Sudarytos 3 tarnybos:

1.      Pagalba asmenims, esantiems namuose (seneliai, mamos, tėčiai ir kt.).

2.      Pagalba paruošiant ir prižiūrint izoliacijos vietas.

3.      Pagalba mobiliųjų patikrų punktuose.

Esant poreikiui, bus formuojamos kitos tarnybos.

 

Dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas

AB „Šiaulių energija“ ir UAB „Šiaulių vandenys“ informuoja, kad atsižvelgdamos į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos rekomendaciją taikyti papildomas priemones, siekiant padėti sumažinti mokestinę naštą gyventojams, kurie buvo finansiškai paveikti koronaviruso (COVID-19) karantino ar kuriems iškilo laikinų finansinių sunkumų dėl netikėto pandemijos poveikio, pavyzdžiui, prarasta darbo vieta, prastova ar laikinai sutrikęs pajamų srautas ir pan., netaikys delspinigių už pavėluotai apmokėtas paslaugas, kurios buvo suteiktos nuo šių metų kovo mėnesio iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pabaigos.

Taip pat bendrovės informuoja, kad karantino laikotarpiu klientus aptarnauja tik nuotoliniu būdu, todėl skatina pasirinkti apmokėti sąskaitas už suteiktas paslaugas patogesnėmis ir saugesnėmis elektroninėmis priemonėmis. Neturint galimybių apmokėti sąskaitų elektroniniu būdu, atsiskaityti už suteiktas paslaugas grynaisiais galima prekybos centro Maxima kasose, kioskuose „Lietuvos spauda“, AB „Lietuvos paštas“ šiuo metu veikiančiuose skyriuose Šiaulių mieste (Centriniame pašte, PC Akropolis ir PC Saulės miestas), Narvesen parduotuvėse ir kioskuose bei kai kuriuose Perlo terminaluose.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-24 10:03:12 Grįžti


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Rugsėjis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.