Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2016-05-26
Posėdžio data 2016-05-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-268-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-34 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-273-(1.15)) Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO SAVIVALDYBĖS PASKOLOMS REFINANSUOTI (Nr. TSP-237-(1.15)) Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ APSKAIČIAVIMO, MOKĖJIMO IR APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-275-(1.15)) Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL 2017 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-269-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO IR ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-238-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-276-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ MOKĖJIMO (Nr. TSP-239-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2016 M. PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-240-(1.15)) Andrius Androsovas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo reikalavimų ir jo skelbimo Savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo. 5611_TSP-241-Kapiniu_saraso_skelbimo_tvarkos_apraso projektas 5612_TSP-241ar-Kapiniu_saraso_skelbimo_tvarkos_apraso aiskinamasis raštas 5613_TSP-241p1-Kapiniu_saraso_skelbimo_tvarkos_apraso priedas 5614_TSP-241p2-Kapiniu_saraso_skelbimo_tvarkos_aprasas_Manto_papildytas Andrius Androsovas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „PRISIKĖLIMO AIKŠTĖS IR JOS PRIEIGŲ REKONSTRUKCIJA“ (Nr. TSP-270-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „PAKRUOJO GATVĖS REKONSTRUKCIJA“ (Nr. TSP-272-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „SAULĖS LAIKRODŽIO“ AIKŠTĖS KAPITALINIS REMONTAS“ (Nr. TSP-271-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ PADALINIO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „GODA“ ESAMO PASTATO (ŽALGIRIO G. 3) ATNAUJINIMAS IR PRIESTATO STATYBA“ (Nr. TSP-242-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ RŪŠIUOJAMOJO SURINKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠIAULIŲ REGIONE“ (Nr. TSP-277-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ELEKTROS GALIOS SKYRIMO (Nr. TSP-243-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL TĖVO BENEDIKTO ANDRUŠKOS PRADINĖS MOKYKLOS LIKVIDATORIAUS ATŠAUKIMO IR PASKYRIMO (Nr. TSP-279-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-244-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-336 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJŲ SKYRIMO PERSPEKTYVIAUSIEMS SPORTININKAMS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-245-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-337 „DĖL SPORTININKŲ IR JŲ TRENERIŲ MATERIALINIO SKATINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-246-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
21 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ 2016–2017 METŲ SEZONINĖS KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-247-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-55 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-248-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-142 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-249-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-250-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-54 „DĖL ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-251-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL SAULĖS MŪŠIO 780-OSIOMS METINĖMS SKIRTO PROJEKTO „TARPTAUTINIS GRAFIČIŲ PLENERAS „SAULĖS PAGROBIMAS“ ĮGYVENDINIMO (Nr. TSP-252-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-253-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2016 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-254-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL SUTIKIMO PERIMTI MATERIALŲJĮ TURTĄ (Nr. TSP-255-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BALANDŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-686 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO STEIGIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-30-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL NUOMOS SUTARTIES ATNAUJINIMO (Nr. TSP-257-(1.15)) Gitana Stankevičė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE (Nr. TSP-258-(1.15)) Gitana Stankevičė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL GARAŽO AUŠROS AL. 15, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO (Nr. TSP-259-(1.15)) Gitana Stankevičė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-260-(1.15)) Gitana Stankevičė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL PATALPŲ VILNIAUS.213,ŠIAULIUOSE (Nr. TSP-274-(1.15)) Gitana Stankevičė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-238 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO DAINŲ G. 74-29, ŠIAULIUOSE, PARDAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-280-(1.15)) Gitana Stankevičė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL BIRŠTONO – PURIENŲ GATVIŲ BLOKUOTŲ NAMŲ KVARTALO ŠIAULIUOSE IŠPLANAVIMO PROJEKTO PANAIKINIMO (Nr. TSP-261-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL KVARTALO SU PRIEIGOMIS TARP VYTAUTO, TILŽĖS, DUBIJOS IR P. VIŠINSKIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO PANAIKINIMO (Nr. TSP-262-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO CENTRINĖS DALIES DETALAUS IŠPLANAVIMO PROJEKTO PANAIKINIMO (Nr. TSP-263-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL GLUOSNIŲ GATVĖS KVARTALO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO PANAIKINIMO (Nr. TSP-264-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO EŽERO GYVENAMOJO RAJONO DETALAUS IŠPLANAVIMO PROJEKTO PANAIKINIMO (Nr. TSP-265-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL BUVUSIO GAGARINO MIESTELIO IŠPLANAVIMO PROJEKTO PANAIKINIMO (Nr. TSP-266-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016–2018 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-278-(1.15)) Angelė Kavaliauskiene
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-267-(1.15)) Gedeminas Vyšniauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
45 KITI KLAUSIMAI 5615_Reikalavimas1

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.