Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2014-09-25
Posėdžio data 2014-09-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. T-313 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO 2007–2016 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO (Nr. TSP-318-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-332-(1.15)) Regina Janušauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL 2013 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO ATASKAITOS IR PRIVATIZAVIMO FONDO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-328-(1.15)) Regina Janušauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-167 DĖL AUKŠTABALIO MULTIFUNKCINIO KOMPLEKSO EKSPLOATAVIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO SUTARTIES VYKDYMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-271-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGPJŪČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-266 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS IR PANAUDOS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-272-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-384 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-273-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 31, ŠIAULIUOSE, VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO (Nr. TSP-275-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL TURTO PANAUDOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO (Nr. TSP-276-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Nr. TSP-306-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE (Nr. TSP-277-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 1997 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 96 „Dėl tarifo nustatymo už šalto vandens ir nuotekų vidaus tinklų avarijų lokalizavimą“ irŠiaulių miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl daugiabučių namų rūsių dezinsekcijos ir deratizacijos“ pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-274-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS ADMINISTRAVIMO IR ŠIŲ PATALPŲ KAIP NUOSAVYBĖS TEISĖS OBJEKTO VALDYMO MĖNESINIO TARIFO NUSTATYMO (Nr. TSP-319-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖLDĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-153 „DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFO APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-278-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-6 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO TARIFŲ IR JŲ SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-320-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PANAUDOS SUTARČIŲ TERMINŲ ATNAUJINIMO IR GYVENAMOSIOS PATALPOS IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ APSKAITOS (Nr. TSP-279-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŽEMĖS SKLYPO M. MAŽVYDO G. 19, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-308-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL TYRAVOS GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. TSP-307-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO SKIRTI DALINĮ FINANSAVIMĄ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO IŠSAUGOJIMO DARBAMS (Nr. TSP-309-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KURIO UNIKALUS NR. 4400-1546-8690, DALIES (APIE 0,8 HA) PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS (Nr. TSP-324-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-339-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL INDUSTRINIO PARKO (TERITORIJOS ŠALIA DUBIJOS, RADVILIŠKIO, P. MOTIEKAIČIO GATVIŲ) ŠIAULIUOSE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-337-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-310 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2014 M. PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-327-(1.15)) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. KOVO 13 D. SPRENDIMO NR. T-645 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-335-(1.15)) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGPJŪČIO 23 D. NR. T-288 „DĖL MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ ŠIAULIŲ MIESTO GATVĖMIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE, IŠ JŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, ĮREGISTRUOTOMIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS) MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO, KONTROLĖS IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO IR MOKESČIO DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-334-(1.15)) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-244 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-325-(1.15)) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PRITARIMO KETINIMŲ PROTOKOLUI (Nr. TSP-338-(1.15)) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-209 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ" PAKEITIMO (Nr. TSP-280-(1.15)) Romaldas Šemeta
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T-90 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖS APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJOS ATLIEKAMŲ CHEMINIŲ IR FIZIKINIŲ TYRIMŲ KAINOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-281-(1.15)) Romaldas Šemeta
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VŠĮ ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRE IR PRITARIMO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR ŠALINIMO AUKŠTRAKIŲ SĄVARTYNE ĮKAINIUI“ PAKEITIMO (Nr. TSP-282-(1.15)) Romaldas Šemeta
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-121 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) LAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-283-(1.15)) Vitalija Pelenienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ (Nr. TSP-310-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-142 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MAITINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-311-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL MAITINIMO NORMŲ SPECIALIŲJŲ MOKYKLŲ MOKINIAMS, GYVENANTIEMS MOKYKLOS BENDRABUTYJE, NUSTATYMO (Nr. TSP-312-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL MAITINIMO NORMOS ŠIAULIŲ SPORTO VIDURINĖS MOKYKLOS MOKINIAMS NUSTATYMO (Nr. TSP-313-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL UGDYMO LĖŠŲ NEFORMALIAJAM ŠVIETIMUI DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-330-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-179 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-315-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-316-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-362 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ (2012 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-182 REDAKCIJA) PAKEITIMO (Nr. TSP-314-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KITŲ SAVIVALDYBIŲ GYVENTOJAMS KAINOS NUSTATYMO IR BENDRADARBIAVIMO TEIKIANT UGDYMO PASLAUGAS PAVYZDINĖS SUTARTIES PATVIRTINIMO (Nr. TSP-321-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL PRITARIMO RENGTI SPORTO KOMPLEKSO (FUTBOLO, REGBIO IR ŽOLĖS RIEDULIO) DAINŲ PARKE TECHNINĮ PROJEKTĄ (Nr. TSP-322-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-347 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „GODA“ MITYBOS NORMATYVO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-284-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-99 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ IR DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „GODA“ MITYBOS NORMATYVO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-285-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-182 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ MITYBOS, MEDIKAMENTŲ IR MATERIALINIŲ VERTYBIŲ ATSARGŲ BEI INVENTORIAUS FINANSINIŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-286-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-80 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS PADALINIO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „GODA“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-287-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-249 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ TEIKIAMOS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENIMS SU SUNKIA NEGALIA ASMENS NAMUOSE KAINOS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-288-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-167 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-289-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-188 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-290-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-82 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-293-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-248 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-292-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL SPAUSDINAMŲ BLANKŲ, SPIRALINIO ĮRIŠIMO IR DOKUMENTŲ LAMINAVIMO ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-326-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 19 D. SPRENDIMO NR. T-216 „DĖL ŠIAULIŲ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIAUS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS IR KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO (Nr. TSP-291-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ PADALINIŲ TEIKIAMŲ PAPILDOMŲ SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE KAINŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-294-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-81 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-295-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-281 „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-296-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-309 „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-297-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-107 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMOS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENIMS SU SUNKIA NEGALIA ASMENS NAMUOSE KAINOS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-298-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-299-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-21 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-300-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
59 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ŠIAULIŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR KITŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-301-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
60 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-611 „DĖL VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ REVIZORIŲ PASKYRIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-302-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
61 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-356 ,,DĖL ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO FIZINĖS GEROVĖS, GROŽIO IR KŪNO RENGYBOS PASLAUGŲ KAINYNO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-342-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
62 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-612 ,,DĖL VŠĮ ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES TEIKIAMŲ PAPILDOMŲ PERVEŽIMO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-343-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
63 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADAVIMO (Nr. TSP-303-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
64 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 24 D. SPRENDIMO NR. T-90 „DĖL SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO “ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-331-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
65 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO INTEGRUOTOSIOS TERITORIJOS VYSTYMO 2014–2020 M. PROGRAMOS PAGRINDINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-336-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
66 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-304-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
67 DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ŠIAULIŲ ORO UOSTO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ MINIMALIŲ KAINŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-317-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
68 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-323-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
69 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-61 „DĖL VIEŠŲJŲ IR KITŲ PASLAUGŲ, KURIAS TEIKIA SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOS ĮMONĖS, KAINŲ (TARIFŲ) NUSTATYMO TVARKOS APRAŠo PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-305-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
70 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-333-(1.15)) Aurimas Nausėda
Įtrauktas į darbotvarkę
71 Kiti klausimai. 2532_Rastas1 2533_Rastas2 2534_Rastas3 2535_Rastas4 2536_Rastas5

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
72 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-188 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ATLEIDIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-340-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
73 SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO NUTRAUKTI ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO INVESTICIJŲ SUTARTĮ TARP ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RAIL SKYWAY SYSTEMS LTD“ (Nr. TSP-341-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.