Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2015-06-25
Posėdžio data 2015-06-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-374 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-169-(1.15)) Rasa Macienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-170-(1.15)) Irmina Volskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-35 „DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 2015–2020 METŲ ILGALAIKIO INVESTICIJŲ Į ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRUKCIJĄ IR PLĖTRĄ, PLANUOJAMŲ VYKDYTI SU EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMA, PLANO SUDERINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-172-(1.15)) Vida Lašinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KAINOS DEDAMŲJŲ) SUDERINIMO (Nr. TSP-173-(1.15)) Vida Lašinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ SUDERINIMO (Nr. TSP-174-(1.15)) Vida Lašinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO (Nr. TSP-175-(1.15)) Vida Lašinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-349 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ŠIAULIŲ MIESTE KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-220-(1.15)) Vida Lašinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO INVESTICIJŲ IR ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS TARP ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ATC BALTIC“ (Nr. TSP-176-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSTOVAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLOJE (Nr. TSP-218-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-300 ,,DĖL ŠILUMOS ŪKIO VYSTYMO“ 1 IR 3 PUNKTŲ IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-123 ,,DĖL UAB ,,GECO – TAIKA“ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS BEI PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ IR DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIAJAME PLANE NENUMATYTŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, KETINANČIŲ TIEKTI ŠILUMOS ENERGIJĄ Į ŠIAULIŲ MIESTO CENTRALIZUOTAS ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMAS, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITŲ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. TSP-205-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-214-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-78 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2015 M. PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-178-(1.15)) Andrius Androsovas
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VOVERAITĖ“ DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-179-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ SANATORINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-207-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ SPORTO VIDURINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-180-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ VIDURINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-181-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-143 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS, VYKDANČIAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-182-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ, KURIAS ĮGYVENDINA ŠIAULIŲ MIESTO NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IR LAISVIEJI MOKYTOJAI, FINANSAVIMO (Nr. TSP-206-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ 2015–2016 METŲ SEZONINĖS KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-183-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-313 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-184-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. TSP-185-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-186-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-59 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-187-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-86 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI SUTEIKIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-188-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL VALDYBOS NARIO SKYRIMO (Nr. TSP-216-(1.15)) Martynas Šiurkus
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI DIRBTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA (Nr. TSP-209-(1.15)) Gendrūta Slavinskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DIRBTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA (Nr. TSP-189-(1.15)) Gendrūta Slavinskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-367 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TRIŠALĖS TARYBOS NUOSTATŲ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-190-(1.15)) Dovilė Žukauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. TSP-191-(1.15)) Dovilė Žukauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-192-(1.15)) Dovilė Žukauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. TSP-213-(1.15)) Dovilė Žukauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-193-(1.15)) Odeta Valungevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL PARDUODAMŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ SĄRAŠO SUDARYMO (Nr. TSP-194-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠO PAKEITIMO (Nr. TSP-195-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. TSP-196-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-393 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-197-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-208-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL PASTATO – SLĖPTUVĖS DUBIJOS G. 22A, ŠAIULIUOSE, PERĖMIMO (Nr. TSP-198-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARČIŲ (Nr. TSP-199-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL TURTO PANAUDOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO (Nr. TSP-200-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL PASTATO K. KORSAKO G. 61, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-201-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŽEMĖS SKLYPO MAŽOSIOS LIETUVOS G. 1D, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-202-(1.15)) Valdas Markevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
43 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMŲ VARTOTOJŲ RENTABILUMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-204-(1.15)) Valdas Markevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŠILUMOS VARTOTOJŲ APRŪPINIMO ŠILUMA BŪDO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-177-(1.15)) Valdas Markevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ENERGIJOS RŪŠIES PARINKIMO IR PANAUDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTE SPECIALIOJO PLANO IR REGLAMENTO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-203-(1.15)) Valdas Markevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
46 ZOKNIŲ GYVENAMOJO RAJONO ŠIAULIUOSE DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-215-(1.15)) Valdas Markevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-105 „DĖL INDUSTRINIO PARKO (TERITORIJOS ŠALIA DUBIJOS, RADVILIŠKIO, P. MOTIEKAIČIO GATVIŲ) ŠIAULIUOSE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-217-(1.15)) Valdas Markevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SPECIALIOJO PLANO PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-211-(1.15)) Vitalija Pelenienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2015 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-171-(1.15)) Vitalija Pelenienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL PRITARIMO SKIRTI LĖŠŲ (Nr. TSP-212-(1.15)) Justinas Sartauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
51 KITI KLAUSIMAI 3763_Teikimas1

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
52 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SAVIVALDYBĖSE PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMAS ĮDIEGIANT JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELĮ“ (Nr. TSP-219-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.