Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11-09 (1)
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2017-11-09 12:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-456-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-421-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO (Nr. TSP-455-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-361 „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ PAKEITIMO (Nr. TSP-465-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-234 „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „SAULĖS LAIKRODŽIO AIKŠTĖS KAPITALINIS REMONTAS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-466-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL VšĮ FUTBOLO AKADEMIJOS ,,ŠIAULIAI“ STEIGIMO (Nr. TSP-450-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL DALYVAVIMO EUROPOS FUTBOLO ASOCIACIJOS (UEFA) MOTERŲ FUTBOLO ČEMPIONŲ LYGOS VARŽYBOSE“ PAKEITIMO (Nr. TSP-468-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-418-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ GIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-433-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-457-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-434-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ CENTRO, „SAULĖS“ PRADINIŲ MOKYKLŲ IR ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-435-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-432-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖS, „RINGUVOS“ SPECIALIOSIOS, SANATORINĖS MOKYKLŲ IR ŠIAULIŲ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-451-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-56 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-452-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-122 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-461-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-331 ,,DĖL KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO SKATINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-447-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-448-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL 2017 METAIS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ 6 PROCENTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ MOKYMO REIKMĖMS TENKINTI PASKIRSTYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-463-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL 2018 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO (Nr. TSP-428-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-393 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲDAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-419-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO 8373_1_sprend_pr_del bustu pardavimo_nauja redakcija 8374_2_aisk_ rast_del_bust_pard_nuasm Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ RADVILIŠKIO G. 66, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO (Nr. TSP-422-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRUI (Nr. TSP-423-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO (Nr. TSP-424-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO TĖVYNĖS SĄJUNGAI-LIETUVOS KRIKŠČIONIMS DEMOKRATAMS (Nr. TSP-425-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS DIREKTORIAUS IR KITŲ VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO (Nr. TSP-426-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO (Nr. TSP-427-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL INVESTUOTOJŲ ATRANKOS, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS NE AUKCIONO BŪDU ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE IR ĮMONIŲ, INVESTAVUSIŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE, ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO IR NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ MOKESČIŲ 8347_1_spr_proj_del_invest_atrankos_pram_parke_ir_atleidimo_nuo_mokesciu 8348_2_spr_priedas_aprasas_del_invest_atrankos_pram_parke 8349_3_spr_proj_priedas_zemes_nuomos_sutarties_pram_parke_forma 8350_4_spr_proj_priedas_investiciju_sut_pram_parke_forma 8351_5_spr_proj_aiskinamasis_rastas_del_invest_atrankos_pram_parke Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2018 M. VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO (Nr. TSP-462-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-204 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO VERSLO TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO 8375_1_NR_sprend_pr_del verslo tarybos sudarymo pakeitimo 8376_2_NR_aisk_rastas_del verslo tarybos sudarymo pakeitimo Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-429-(1.15)) Rima Jankienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL NENAUDOJAMŲ, NAUDOJAMŲ NE PAGAL PASKIRTĮ ARBA NEPRIŽIŪRIMŲ STATINIŲ IR PATALPŲ 2017 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-430-(1.15)) Rima Jankienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL LAUKSARGIO GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. TSP-444-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL PASAULIO TEISUOLIŲ SKVERO PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. TSP-445-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „SOCIALIAI REMTINŲ ŽMONIŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE NUOTEKŲ SURINKIMO INFRASTRUKTŪROS ŠIAULIŲ MIESTE" (Nr. TSP-453-(1.15)) Eglė Bružienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 10 D. SPRENDIMO NR. T-10 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2017 METŲ PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-459-(1.15)) Eglė Bružienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ATNAUJINTO ŠIAULIŲ MIESTO AGLOMERACIJOS STRATEGINIO TRIUKŠMO ŽEMĖLAPIO TVIRTINIMO (Nr. TSP-460-(1.15)) Eglė Bružienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-431-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL TURTO PIRKIMO (Nr. TSP-438-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS DYDŽIŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-436-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-437-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVLDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO APGYVENDINIMO NAKVYNĖS NAMUOSE KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-440-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-439-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 10 D. SPRENDIMO NR.T-13 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲPATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-441-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-443-(1.15)) Arnas Ilgauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-103 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-464-(1.15)) Arnas Ilgauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-142 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-442-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-164 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO BEI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-446-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 KITI KLAUSIMAI. 8376_Tarybai 8377_Isvada 8378_ISvada2 8379_Pareiskimas 8381_Del pateiktu isvadu

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.