Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris fe-17-06-2
Posėdžio pavadinimas Finansų ir ekonomikos komiteto posėdis
Posėdžio data 2017-06-26 16:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 7705_1_spr_proj_del_2017_2019_SVP_patvirt_pakeitimo 7706_NR_Siauliai_veiklos_kontekstas 7707_3_spr_proj_pried_01_programa_1b 7708_3_spr_proj_pried_02_programa_1b 7709_3_spr_proj_pried_03_programa_1b 7710_3_spr_proj_pried_04_programa_1b 7711_3_spr_proj_pried_04_programa_1b 7712_3_spr_proj_pried_05_programa_1b 7713_3_spr_proj_pried_06_programa_1b 7714_3_spr_proj_pried_07_programa_1b 7715_3_spr_proj_pried_08_programa_1b 7716_3_spr_proj_pried_09_programa_1b 7717_3_spr_proj_pried_10_programa_1b 7718_3_spr_proj_pried_11_programa_1b 7719_4_spr_proj_pried_01_programa_1c 7720_4_spr_proj_pried_02_programa_1c 7721_4_spr_proj_pried_03_programa_1c 7722_4_spr_proj_pried_04_programa_1c 7723_4_spr_proj_pried_05_programa_1c 7724_4_spr_proj_pried_06_programa_1c 7725_4_spr_proj_pried_07_programa_1c 7726_4_spr_proj_pried_08_programa_1c 7727_4_spr_proj_pried_09_programa_1c 7728_4_spr_proj_pried_10_programa_1c 7729_4_spr_proj_pried_11_programa_1c 7728_4_spr_proj_pried_01_programa_1c_lyg_var_pirminis 7729_4_spr_proj_pried_02_programa_1c_lyg_var 7730_4_spr_proj_pried_03_programa_1c_lyg_var_pirminis 7731_4_spr_proj_pried_04_programa_1c_lyg_var_pirminis 7732_4_spr_proj_pried_05_programa_1c_lyg_var_pirminis 7733_4_spr_proj_pried_06_programa_1c_lyg_var 7734_4_spr_proj_pried_07_programa_1c_lyg_var 7735_4_spr_proj_pried_08_programa_1c_lyg_var 7736_4_spr_proj_pried_09_programa_1c_lyg_var 7737_4_spr_proj_pried_10_programa_1c_lyg_var 7738_4_spr_proj_pried_11_programa_1c_lyg_var_pirminis Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-5 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 7730_1_NR_spr_proj_dėl_Siaulių_m_sav_2017_metu_biudzeto_patvirtinimo 7731_2_NR_spr_proj_p1_1_pajamos 7732_3_NR_spr_proj_p1_2_1_asign_savarank_funkc_vykdyti 7733_4_NR_spr_proj_p1_2_2_asign_savarank_funkc_vykdyti_biudz_įst 7734_5_NR_spr_proj_p1_2_3_asign_savarank_funkc_vykdyti_nepanaud_paj 7735_6_NR_spr_proj_p1_2_4_asign_MK 7736_7_NR_spr_proj_p1_2_5_asign_VF 7737_8_NR_spr_proj_p1_2_6_asign_VIP 7738_9_NR_spr_proj_p1_2_7_asign_ES 7739_10_NR_spr_proj_p1_2_8_asign_kitos_dotacijos 7740_11_NR_spr_proj_p1_2_9_asign_kitos_dotacijos_ped_darb_apm_salyg_gerinti 7741_12_NR_spr_proj_p1_2_10_asign_kitos_dotacijos_darbo_apm_įstatym_laipsn_įgyvend 7742_13_NR_spr_proj_p1_2_11_asign_kitos_dotacijos_pedagog_darb_skaičiaus_optimizav 7743_14_NR_spr_proj_p1_3_asign_pagal_valst_funkcijas 7744_15_NR_spr_proj_p1_4_biudzetiniu_įstaigu_pajamu_imokos 7745_16_aisk_rastas 7746_17_aisk_r_priedas 7747_18_a_vert_pazyma Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-307-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS "REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE" ĮGYVENDINIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-301-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-325-(1.15)) Eglė Bružienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 (APSVARSTYMUI). Dėl Šiaulių miesto gatvių su žvyro danga viršutinio sluoksnio pagerinimo, kai dalis darbų finansuojama paramos teikėjo lėšomis. Eglė Bružienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŽYGIMANTO KULĖŠIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-328-(1.15)) Antanas Bartulis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-192 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 7741_1_NR_spr_proj_del-didziaus_leist_skaic_nustatymodoc 7742_2_NR_aisk_rast_del_didziaus_leist_sk_nustatymo Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ FUTBOLO AKADEMIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-295-(1.15)) Saulius Lesnickas, papildomas praenšėjas - Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ FUTBOLO AKADEMIJOS STEIGIMO (Nr. TSP-321-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ FUTBOLO AKADEMIJOS LIKVIDAVIMO (Nr. TSP-320-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ FUTBOLO AKADEMIJOS BENDRADARBIAVIMO SU LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJA IR ŠIAULIŲ APSKRITIES FUTBOLO FEDERACIJA (Nr. TSP-331-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-290-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS 7752_1_spr_proj_del_savivaldybes_busto_nuomos_NUASMENINTAS 7753_2_aisk_r_del_savivaldybes_busto_nuomos_NUASMENINTAS Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-310-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO INVESTUOTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTĄ IR DIDINTI NEPINIGINIU IR PINIGINIU ĮNAŠU UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ (Nr. TSP-329-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO PERTVARKYMO Į BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ ŠIUALIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRĄ. (Nr. TSP-330-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T-132 „DĖL PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO 7688_1_NR_spr_proj_del_projektu_igyvendinimo_prieziuros_tarybos_pakeitimo 7689_2_NR_aisk_rast_del_projektu_igyvendinimo_prieziuros_tarybos_pakeitimo Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSTOVAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLOJE (Nr. TSP-289-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-142 „DĖL SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-300-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ELEKTRONINIO BILIETO SU NUOLAIDA, SKIRTO ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS VAŽIUOTI ŠIAULIŲ MIESTO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS, ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA. (Nr. TSP-318-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-395 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-319-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL NUOMOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO (Nr. TSP-302-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VIEŠŲ NUOMOS KONKURSŲ SKELBIMO 7690_1_ NR_sprend_proj_ del_negyv_pat_vies_nuom_konkur 7691_2_NR_aisk_rast_del_negyv_pat_vies_nuom_konk 7692_3_protokolas_VAK_240 7691_VAK_272 Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 Kiti klausimai.

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.