Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2014-08-28
Posėdžio data 2014-08-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO (Nr. TSP-268-(1.15)) Justinas Sartauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-210-(1.15)) Regina Janušauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T-119 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-214-(1.15)) Domas Griškevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBĄ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-213-(1.15)) Domas Griškevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO (Nr. TSP-211-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAITIJŲ (Nr. TSP-264-(1.15)) Algimantas Beinoravičius
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO (Nr. TSP-266-(1.15)) Vaclovas Kardašius
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-171 ,,DĖL NENAUDOJAMŲ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-255-(1.15)) Vitalija Pelenienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-28 ,,DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ŠIAULIŲ MIESTE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-256-(1.15)) Vitalija Pelenienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJŲ ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRUI SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-232-(1.15)) Patricija Poderytė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-12 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS "SAULĖ" TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-240-(1.15)) Patricija Poderytė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PREMIJOS UŽ GERIAUSIĄ KULTŪRINĖS EDUKACIJOS PROJEKTĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-235-(1.15)) Patricija Poderytė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-237-(1.15)) Patricija Poderytė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-238-(1.15)) Patricija Poderytė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 24 D. SPRENDIMO NR. T-82 „DĖL ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-250-(1.15)) Patricija Poderytė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-234-(1.15)) Patricija Poderytė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-258-(1.15)) Patricija Poderytė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-265-(1.15)) Patricija Poderytė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PARAMOS MIRTIES ATVEJU SKYRIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-212-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMO (Nr. TSP-219-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL UGDYMO LĖŠŲ NEFORMALIAJAM ŠVIETIMUI DYDŽIŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-249-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL MAITINIMO NORMŲ ŠIAULIŲ SPORTO VIDURINĖS MOKYKLOS MOKINIAMS NUSTATYMO (Nr. TSP-220-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2014–2015 MOKSLO METAIS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-242-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-221-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLOS ,,KLEVAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-218-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SPORTO SALIŲ NAUDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTO SPORTO MOKYMO ĮSTAIGŲ REIKMĖMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-239-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO VYTAUTO G. 147-28, ŠIAULIUOSE, ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ (Nr. TSP-233-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRAMONĖS G. 15A, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-224-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL BUTŲ PIRKIMO (Nr. TSP-229-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL TEISĖS Į SOCIALINIO BŪSTO V. ČKALOVO G. 43-2 NUOMĄ NUSTATYMO (Nr. TSP-230-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PATALPŲ VILNIAUS G. 297A, ŠIAULIUOSE, PANAUDOS (Nr. TSP-228-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL SUTIKIMO PERIMTI SUSISIEIKIMO KOMUNIKACIJAS (Nr. TSP-226-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-225-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ TILŽĖS G. 54, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO (Nr. TSP-245-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL PRITARIMO SKIRTI LĖŠŲ (Nr. TSP-222-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ LIEPORIŲ PRADINĖS MOKYKLOS MATERIALAUS TURTO PERĖMIMO IR PERDAVIMO (Nr. TSP-227-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 15, ŠIAULIUOSE, PANAUDOS SUTARTIES ATNAUJINIMO (Nr. TSP-223-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL PRIVATIZAVIMO SĄLYGŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ, ESANČIŲ ŠIAULIŲ M. SAV., ŠIAULIŲ M., EŽERO G. 11, PRIVATIZAVIMO PROGRAMĄ (Nr. TSP-241-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. T-313 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO 2007–2016 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-251-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G. 104A, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-252-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŽEMĖS SKLYPO M. MAŽVYDO G. 22, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-253-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŽEMĖS SKLYPO AEROUOSTO G. 103, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-231-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ VARPO G. 34 IR 34A, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-217-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO M. VALANČIAUS G. 18, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-216-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. TSP-236-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-263-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO INVESTICIJŲ SUTARTĮ TARP ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RAIL SKYWAY SYSTEMS LTD“ (Nr. TSP-267-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO INTEGRUOTOSIOS TERITORIJOS VYSTYMO 2014–2020 M. PROGRAMOS PAGRINDINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-243-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS ŠIAULIŲ MIESTO IKIMOKYKLINIO IR MOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE“ (Nr. TSP-244-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ BEI ĮMONIŲ, KURIŲ DALYVĖ YRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ RENGIMO, TVIRTINIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-247-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ PERSKAIČIUOTŲ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-259-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T-287 „DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-260-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-885 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALAUS TARIFO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-261-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. 241 „DĖL LIETAUS NUOTEKŲ TARIFO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-254-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-241 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-262-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL PRITARIMO ATNAUJINTI UAB „BUSTURAS“ ŠIAULIŲ MIESTO MARŠRUTINIŲ AUTOBUSŲ PARKĄ (Nr. TSP-248-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL PASLAUGOS kainos kompensavimo“ PAKEITIMO (Nr. TSP-257-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL DARBO GRUPĖS ŠIAULIŲ MIESTO ŠILUMOS ŪKIO PLĖTROS GALIMYBĖMS IR PRIORITETAMS NUSTATYTI SUDARYMO (Nr. TSP-215-(1.15)) Aurimas Nausėda
Įtrauktas į darbotvarkę
59 Kiti kalusimai 2206_KITI-Del vietos savivaldos istatymo igyvendinimo 2207_KITI-2--Del paramos mirties atveju 2208_KITI-3--Del nevyriausybiniu organizaciju tar.sudeties ir nuostatu

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
60 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AIDO G. 16A, ŠIAULIUOSE, VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO (Nr. TSP-270-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
61 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "ŠIAULIŲ VIEŠOJO TRANSPORTO KOORDINACIJOS CENTRO" ĮSTEIGIMO (Nr. TSP-383-(1.15)) Vaidas Bacys, Artūras Kulikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
62 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ATLEIDIMO (Nr. TSP-269-(1.15)) Daiva Matonienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.