Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2020-02-06 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-57-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-47-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-11-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO (Nr. TSP-50-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS, JŲ NURAŠYMO, APSKAITOS IR INVENTORIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-49-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NORD ROBOTICS“ INVESTICIJŲ SUTARTĮ (Nr. TSP-42-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PAVELDIMO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO TERMINO ATIDĖJIMO (Nr. TSP-12-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-40-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-395 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-39-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL STATINIŲ BAČIŪNŲ G. 58F, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO (Nr. TSP-31-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL NEGYVENAMOJO PASTATO K. JANKAUSKO G. 21, ŠIAULIUOSE,VIEŠO NUOMOS KONKURSO (Nr. TSP-5-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VYTAUTO G. 101, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO (Nr. TSP-4-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 ,,DĖL PASTATŲ – ANGARŲ AVIACIJOS G. 5, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO“ (Nr. TSP-15-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKAI PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-3-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJAI PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-7-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Nr. TSP-6-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO (Nr. TSP-1-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL MATERIALIOJO VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO IR PERDAVIMO (Nr. TSP-8-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO ŠIAULIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ KONFEDERACIJAI PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-9-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERĖMIMO IR PERDAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI (Nr. TSP-10-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI "KARPATAI" PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-16-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL KELTUVŲ PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-13-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-19-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-298 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-2-(1.15)) Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-269 ,,DĖL DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-18-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-24-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-23-(1.15)) Henrieta Garbenienė, papildoma pranešėja - Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-28-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 7 D. SPRENDIMO NR. T-72 „DĖL STASIO ŠALKAUSKIO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-21-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-458 „DĖL 2018–2020 M. REPREZENTACINIŲ ŠIAULIŲ MIESTO FESTIVALIŲ IR SPORTO RENGINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-22-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-331 ,,DĖL KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO SKATINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-59-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ TEIKIAMOS SOCIALINĖS GLOBOS PERTVARKOS 2020-2023 M. PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-41-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-37-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 10 D. SPRENDIMO NR. T-20 „DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-55-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PERKAMOS (PARDUODAMOS) AR FINANSUOJAMOS SOCIALINĖS GLOBOS, SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR SĄRAŠO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-14-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-155 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-38-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-409 „DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-25-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 5 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI ASMENŲ SU SUNKIA NEGALIA SOCIALINEI GLOBAI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO (Nr. TSP-44-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 5 D. SPRENDIMO NR. T-364 „DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS PASLAUGŲ ASMENS NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-45-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI GYVENIMO KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE „ALKA“ LAIKOTARPĮ (Nr. TSP-32-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI GYVENIMO KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE „ALKA” LAIKOTARPĮ (Nr. TSP-33-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „BUVUSIŲ NAFTOS BAZIŲ SU APLINKINĖMIS TERITORIJOMIS ŠIAULIŲ M., AVIACIJOS G. (4463, 4464), IR BUVUSIOS KARINĖS TERITORIJOS ŠIAULIŲ M., AVIACIJOS G. (11555, 11556, 11557), SUTVARKYMAS“ (Nr. TSP-53-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL BUTŲ PIRKIMO PAGAL PROJEKTĄ „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ KOMISIJOS SPRENDIMO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-30-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-20-(1.15)) Virginija Mickavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-34-(1.15)) Denis Michalenko
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020–2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-43-(1.15)) Gintautas Lukošaitis, Aurimas Žvinys
Įtrauktas į darbotvarkę
47 KITI KLAUSIMAI 12870_Teikimas Del SMST_2019m_06_06_sprend NrT-270

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
48 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020–2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-54-(1.15)) Denis Michalenko
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.