Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2019-07-04 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO 11892_1_sprendimo_projektas_del_siauliu_rasos_progimnazijos_direktoriaus_skyrimo 11893_2_aiskinamasis_rastas_del_siauliu_rasos_progimnazijos_direktoriaus_skyrimo 11894_TAMUTIENE Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL EIMUTĖS KRIPIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-292-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-299-(1.15)) Krizentas Kameneckas, papildoma pranešėja - Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDARYMO (Nr. TSP-302-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO (Nr. TSP-322-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 11900_1_spr_proj_del_pritarimo_VsI Siauliu verslo inkubatoriaus_2018_veiklos_ataskaitai 11901_2_spr_proj_pried_del_pritarimo_VsI Siauliu verslo inkubatoriaus_2018_veiklos_ataskaitai 11902_3_aisk_rast_del_pritarimo_VsI Siauliu verslo inkubatoriaus_2018_veiklos_ataskaitai Alius Valys, papildoma pranešėja - Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-333-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-331-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS IR INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO STRATEGIJOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-323-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB ,,TERMICOM“ 2018 M. GEGUŽĖS 7 D. INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SŽ-515 PAKEITIMO (Nr. TSP-339-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO (Nr. TSP-325-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. T-288 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-318-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-341-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-386 "DĖL MASINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO" (Nr. TSP-321-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-329 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-324-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO (Nr. TSP-317-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 11895_1_spr_projek_deel-savivaldybes_ilgalaikio_materialiojo_turto+_nuomos+_aprašo-patvirtinimodoc 11896_2_spren_projek__nuomos_tvarkos_aprašasdocx 11897_3_spren_projek_priedas_1_nuomos_sutartis 11898_4_spren_projek_priedas_2_nuomos_sutarties_aktas 11899_5_asprend_projek_aisk_rastas-dėl_nuomos+tvarkos_apraso-tvirtinimo- 12082_NR_del ilgalaikio mat turto_aprasas 12083_NR_del ilg mat turto_sutartis Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCINĖS BENDROVĖS ŠIAULIŲ BANKO AKCIJŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ (Nr. TSP-297-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,SLEZVB“ AKCIJŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ (Nr. TSP-295-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,TOKSIKA“ AKCIJŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ (Nr. TSP-296-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖLŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-84 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖI PRIKLAUNSANČIŲ AKCIJŲ PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-303-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PAKALNĖS G. 6A, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-294-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE (Nr. TSP-293-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PAMEDĖS GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. TSP-326-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PANAIKINIMO (Nr. TSP-319-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-168 „ DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI ŽALIASODŽIŲ GATVĖS REKONSTRAVIMO DARBUS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-316-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO (Nr. TSP-310-(1.15)) Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. TSP-298-(1.15)) Dalia Vietienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-312-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LAIKINOJO APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TIESOS G. 3, ŠIAULIUOSE (Nr. TSP-336-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGOSE TEIKIAMAS UGDYMO PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO (Nr. TSP-315-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ LOGOPEDINIO LOPŠELIO–DARŽELIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-301-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 19 D. SPRENDIMO NR. T- 276 „DĖL STUDIJŲ ŠIAULIŲ MIESTE PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-320-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR. T-385 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-307-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-309-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI AUTOMOBILĮ (Nr. TSP-314-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS (Nr. TSP-327-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-328-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-37 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2019–2020 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ (Nr. TSP-329-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-46 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-304-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-313 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-305-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. T-44 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-306-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-270 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-308-(1.15)) Virginija Mickavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL PRIEMOKOS SKYRIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJAI INGAI ŠIMKŪNAITEI, LAIKINAI EINANČIAI SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGAS (Nr. TSP-313-(1.15)) Arnas Ilgauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-330-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-15 „DĖL PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-311-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „VAIKŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS SKATINIMAS JELGAVOS IR ŠIAULIŲ MIESTUOSE“ (Nr. TSP-332-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „TARPTAUTINIS KULTŪROS TURZIMO KELIAS „BALTŲ KELIAS“ (Nr. TSP-335-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS JELGAVOS IR ŠIAULIŲ MIESTUOSE STIPRINANT SKAITMENINIUS GEBĖJIMUS IR DIEGIANT INOVATYVIUS SPRENDIMUS“ (Nr. TSP-337-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „BENDRADARBIAVIMAS PASIENIO REGIONE SIEKIANT UŽTIKRINTI SAUGUMĄ IR VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ EFEKTYVUMĄ“ (Nr. TSP-338-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „SAULĖ“ (Nr. TSP-340-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.