Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris TP-2
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2018-03-01 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI KETINIMŲ PROTOKOLĄ TARP ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TERMICOM“ (Nr. TSP-61-(1.15)) Antanas Bartulis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO DALIES – PREKYBOS CENTRŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS KOREGAVIMO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-58-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-67 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO, BIUDŽETO VYKDYMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-54-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-265 „DĖL ELEKTRONINIO BILIETO SU NUOLAIDA, SKIRTO ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS VAŽIUOTI ŠIAULIŲ MIESTO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS, ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-50-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKAI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (Nr. TSP-44-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-38-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ MUNICIPALINEI APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJAI (Nr. TSP-39-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJAI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-40-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO GIMNAZIJAI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-41-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ APSKRITIES PRIEŠGAISRINEI GELBĖJIMO VALDYBAI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (Nr. TSP-45-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJAI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (Nr. TSP-46-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PRIE PASTATO AIDO G. 12, ŠIAULIUOSE, NUOMOS SUTARTIES ATNAUJINIMO (Nr. TSP-47-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Nr. TSP-42-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-235 „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „GODA“ ESAMO PASTATO (ŽALGIRIO G. 3) ATNAUJINIMAS“ PAKEITIMO 8837_1_tarybos_sprendimo_projektas_del Goda proj pakeitimo 8838_2_NR aiskinamasis rastas_del proj_GODA 8839_3_ Lyginamasis_variantas_del Goda proj pakeitimo Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-29-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS IR IŠMOKŲ VAIKAMS GAVĖJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-43-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-36-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T-297 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-37-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-386 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-56-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-48-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-59-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DĖL TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-313 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-30-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. TSP-31-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-198 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJŲ ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO KŪRYBINIAMS DARBUOTOJAMS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-32-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PREMIJOS UŽ GERIAUSIĄ KULTŪRINĖS EDUKACIJOS PROJEKTĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-33-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-201 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-34-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-204 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8703_1_spr_proj_del_stip_skyr_jaun_menin_konk_nuost_pakeitimo 8704_2_aiskin_rast_del_stip_skyr_jaun_menin_konk_nuostat_pakeitimo Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL 2018 METAIS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ 6 PROCENTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ MOKYMO REIKMĖMS TENKINTI PASKIRSTYMO (Nr. TSP-52-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-53-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-404 „DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-57-(1.15)) Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS 2018–2019 MOKSLO METAIS (Nr. TSP-55-(1.15)) Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLŲ ,,ATŽALYNAS“, ,,DUBYSA“ IR ,,KLEVAS“, ŠIAULIŲ PLAUKIMO MOKYKLOS ,,DELFINAS“ IR ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLOS PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR ŠIAULIŲ SPORTO CENTRŲ ,,ATŽALYNAS“, ,,DUBYSA“, ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRO ,,DELFINAS“ , ŠIAULIŲ REGBIO IR ŽOLĖS RIEDULIO AKADEMIJOS IR ŠIAULIŲ TENISO AKADEMIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-60-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-184 „DĖL PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-51-(1.15)) Arnas Ilgauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
34 KITI KLAUSIMAI. 8875_Reikalavimas 8875_Del Etikos komisijos 2017 metu veiklos ataskaitos

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.