Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.

 


 

 

Klausimai-atsakymai
2015-03-16
Laba diena,

Norėčiau sujungti dvi namų valdas su pastatais (žemės sklypų plotas 0,0521 ir 0,078 ha, esančias miesto teritorijoje bei turinčias du atskirus adresus) į vieną. Valdų savininkas vienas asmuo. Kokiais teisės aktais vadovautis ir į kokius juose esančius punktus reikia atkreipti dėmesį norint tai padaryti.
Ačiū.

Informacija parengta pagal Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2015-02-17 raštą Nr. (8.4)-2D-2429 http://www.vtpsi.lt/node/2172

“Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) gavo Jūsų 2015 m. sausio 16 d. prašymą Nr. S-130(6.10) „Dėl detaliųjų planų koregavimo“ (toliau – Prašymas). Prašyme akcentuojama, kad susidūrėte su teisės aktų nuostatų taikymo dviprasmybėmis, atsiradus poreikiui koreguoti esamų detaliųjų planų sprendinius.

Pagal kompetenciją teikiame Inspekcijos nuomonę, kuri negali būti traktuojama kaip oficialus teisės aiškinimas. Informuojame, kad Prašyme pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Inspekcijos konsultacijos turinys.

1. Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Sklypų formavimo taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, 2 punktu, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas (toliau – Projektas) yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams. Projekto sprendiniai negali prieštarauti kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, įstatymams ir kitiems teisės aktams, tarp jų teritorijų planavimo normų ir statybos techninių reglamentų reikalavimams, darantiems įtaką Projekto sprendiniams. Vienas iš Sklypų formavimo taisyklių 2 punkte išvardytų Projekto rengimo atvejų ­– žemės sklypų padalijamas, atidalijamas, sujungimas ar perdalijimas (išskyrus atvejus, kai tai draudžia įstatymai ar kiti teisės aktai, ir atvejus, nustatytus Sklypų formavimo taisyklių 6 punkte).

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Sklypų formavimo taisyklių 3 punktą ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių (toliau – Taisyklių) 318.4.5.1.1. punktą Projektas laikytinas galiojančio detaliojo plano (įregistruoto Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 39 straipsnio nuostatomis) koregavimu.

Todėl šiuo atveju, Sklypų formavimo taisyklių 2 punkte numatytu atveju, Inspekcijos nuomone, inicijuoti Projekto rengimą, siekiant padalyti, atidalyti, sujungti ar perdalyti žemės sklypą (-us), galima tais atvejais „kai nustatyto leistino užstatymo tankio ar faktinio užstatymo tankio projekte keisti nenumatoma“, išskyrus Sklypų formavimo taisyklių 3 punkte numatytą atvejį, kur Projektas laikytinas detaliojo plano koregavimu, Taisyklių 318.4.5.1.1. punkte numatytu atveju. Manome, kad galima inicijuoti Projekto rengimą padalijant, atidalijant, sujungiant ar perdalijant detaliajame plane suprojektuotą žemės sklypą nekeičiant leistino užstatymo tankio, vadovaujantis Sklypų formavimo taisyklių 2.2. ar 3 punkto nuostatomis.

Informuojame, kad vadovaujantis Sklypų formavimo taisyklių 16 punkto nuostatomis, Projektų rengimo, viešinimo ir derinimo procedūrų, Projektų sprendinių atitikties teisės aktų reikalavimams valstybinę priežiūrą atlieka Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinis padalinys, atsakingas už valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą.”

Informacija parengta pagal Žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282(12.149) http://www.nzt.lt/go.php/lit/Kaip-turime-atlikti-veiksmus-susijusius-su-zemes-sklypu-formavimo-ir-pertvarkymo-projektu-rengimu-viesinimu-ir-kt/0/1393/394

 “Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) buvo pakeistos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas) (įsigaliojo 2014 m. sausio 15 d.).

Vadovaujantis naujos redakcijos Taisyklių nuostatomis, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūros, išskyrus atvejus, kai objektas susijęs su įslaptinta informacija, turi būti vykdomos automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), jei šioje sistemoje numatyta galimybė jas atlikti ir Taisyklėse nenurodyta kitaip.

Lietuvos Respublikos Seimui 2013 m. birželio 27 d. priėmus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 2, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 51 ir 52 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą, jų nuostatos tiesiogiai turėjo įtakos ŽPDRIS funkcionalumui, nes pakeitė žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procesą. Galutinę šių įstatymų nuostatų įtaką buvo galima nustatyti ir atitinkamus sistemos pakeitimus atlikti tik priėmus šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus. Dėl šios priežasties ŽPDRIS šiuo metu dar nevisiškai įdiegta.

Siekdami, kad nenutrūktų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas, prašome, kol bus įdiegta ŽPDRIS, visus veiksmus, susijusius su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimu, viešinimu, derinimu, tikrinimu ir tvirtinimu atlikti naudojant priemones (būdus), kurios buvo naudojamos iki šiol (prašymai organizuoti projektą, išduoti projekto rengimo reikalavimus, projekto rengimo reikalavimai pateikiami raštu, projektas teikiamas derinti raštu ir pan.).

Be to, siekdami užtikrinti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo viešumą, prašome visą informaciją, susijusią su pradedamais rengti, parengtais ir patvirtintais projektais, kurią pagal naujos redakcijos Taisyklių nuostatas numatyta skelbti ŽPDRIS interneto svetainėje, kol bus įdiegta ŽPDRIS, skelbti planavimo organizatoriaus interneto svetainėje.

Taip pat atkreipiame dėmesį, jog Įsakyme yra nustatyta, kad iki 2013 m. gruodžio 31 d. pradėtos, bet neužbaigtos žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo procedūros gali būti baigiamos pagal iki šios datos galiojusių Taisyklių nuostatas. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai, dėl kurių rengimo kreiptasi planavimo sąlygų, gali būti baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą.

Vadovaujantis minėtomis nuostatomis darytina išvada, kad tuo atveju, jei buvo priimtas Nacionalinės žemės tarnybos sprendimas dėl projekto rengimo ir savivaldybės administracijoje iki 2013 m. gruodžio 31 d. buvo gautas organizatoriaus prašymas išduoti planavimo sąlygas, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai gali būti užbaigiami rengti pagal iki 2013 m. gruodžio 31 d. galiojusių teisės aktų nuostatas.

Atsižvelgdami į tai, kad minėtuose teisės aktuose numatyta tik galimybė (neprivalomumas) užbaigti rengti projektus pagal iki 2013 m. gruodžio 31 d. galiojusių teisės aktų nuostatas, taip pat į tai, kad pagal pakeistas Taisykles kai kurie procesai supaprastinti ar sutrumpinti procedūrų atlikimo terminai, siūlytume, tais atvejais, kai iki 2013 m. gruodžio 31 d. buvo kreiptasi dėl planavimo sąlygų, tačiau jos dar neišduotos, informuoti organizatorius apie žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo tvarkos pasikeitimus ir pasiūlyti jiems galimybę žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo procedūras pradėti iš naujo pagal naujos redakcijos Taisyklių nuostatas.”

Priede - detalusis planas

 

Pagarbiai,
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyriaus
Teritorijų planavimo poskyrio vedėjas
Valdas Markevičius
tel. (8 41) 59 62 42
faks. (8 41) 52 40 01
valdas.markevicius@siauliai.lt

Atgal


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Sausis
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: