Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris t-2
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2017-02-02
Posėdžio data 2017-02-02 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-33-(1.15)) Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo. Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL GIEDRĖS MENDOZOS HERREROS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGŲ (Nr. TSP-36-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL MARTYNO ŠIURKAUS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGŲ (Nr. TSP-37-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojo. 6648_1_NR_spr_proj_mero_pavaduotojo 6649_2_NR_aisk_ras_spr_proj_del_mero_pavad_skyr Mindaugas Bilius
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-41-(1.15)) Mindaugas Bilius
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T-132 „DĖL PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-44-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS AGENTŪRA“ DALININKO TEISES IR KAPITALĄ IŠ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS (Nr. TSP-4-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS AGENTŪRA“ DALININKO TEISES IR KAPITALĄ IŠ KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS (Nr. TSP-5-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ KREPŠINIO AKADEMIJOS „SAULĖ“ DALININKO TEISES IR KAPITALĄ (Nr. TSP-3-(1.15)) Kristina Šmidtienė ir Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-320 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ APLINKOSAUGOS PROJEKTŲ RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-6-(1.15)) Eglė Bružienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-321 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO IR UGDYMO PROJEKTŲ RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-7-(1.15)) Eglė Bružienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2017 METŲ PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-28-(1.15)) Eglė Bružienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2015 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-8-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ ,,ALKOHOLIO BEI KITŲ PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ PREVENCIJOS, GYDYMO PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS TOBULINIMAS“ (Nr. TSP-9-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-10-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-444 ,,DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-34-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-11-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo. 6578_1_spr_proj_del_Sav_vies_bibliotekos_nuost_patvirtinimo 6579_2_spr_proj_lygin_var_del_Sav_vies_bibliotekos_nuost_patvirtinimoTaisytas 6580_3_spr_proj_1_pried_del_Sav_vies_bibliotekos_nuost_patvirtinimo 6581_4_aiskin_rastas_del_Sav_vies_bibliotekos_nuost_patvirtinimo Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-224 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO NEPLANUOTOMS KULTŪROS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-13-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL TARPTAUTINIO FOLKLORO KONKURSO-FESTIVALIO "SAULĖS ŽIEDAS" ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO (Nr. TSP-31-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR ŠIAULIŲ MIESTO TERITORIJOJE VEIKIANČIŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ BENDRADARBIAVIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-35-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-14-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL APGYVENDINIMO NAKVYNĖS NAMUOSE PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS IR LAIKINO APNAKVINDINIMO PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-15-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO IR VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-16-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-32-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-17-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL TURTO PANAUDOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO (Nr. TSP-18-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-19-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERRDAVIMO ŠIAULIŲ JOVARO PROGIMNAZIJAI (Nr. TSP-20-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Nr. TSP-21-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARČIŲ (Nr. TSP-22-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIAJAM POLICIJOS KOMISARIATUI (Nr. TSP-23-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL KELTUVŲ IR LAIPTŲ KOPIKLIŲ PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-24-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL PAGELUVIO GELBĖJIMO STOTIES PASTATO PERĖMIMO IR PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI (Nr. TSP-25-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS G. 170, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO (Nr. TSP-26-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĘ (Nr. TSP-40-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ TINKLO KŪRIMAS ŠIAULIŲ MIESTE“ (Nr. TSP-30-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ ŠIAULIŲ MIESTE SCHEMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-29-(1.15)) Rasa Budytė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 6650_1_sprend_proj_del reglamento pakeitimo 6651_2_lyginamasis_var_del reglamento pakeitimo 6652_3_aiskinamasis_r_del reglamento pakeitimo_ 6653_1_Alternatyva_Sprendimo projektas_del reglamento 6654_2_Alternatyva_Aisk rastas del reglamento 6655_3_Alternatyva_lyginamasis var_del reglamento 6656_4_Teisininku isvados Vilma Strupienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. TSP-27-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL PAVEDIMO MARTYNUI ŠIURKUI LAIKINAI EITI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. TSP-38-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. TSP-39-(1.15)) Mindaugas Bilius
Įtrauktas į darbotvarkę
44 Kiti klausimai.

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.