Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 03-2
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2017-03-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitai 6915_1_mero_2016_atask_sprend 6916_2_aisk_rast_Del_pritar_Mero_atask 6917_Mero ataskaita 2016 m Artūras Visockas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitai. 6886_1_spr_nauja redakcija_del_ pritarimo_direktoriaus_ataskaitai 6887_2_aisk_rast_nauja_redakcija_del_direktoriaus_veiklos_ataskaitos 6888_3_spr_proj_pried_dir_veikl_atask 6889_4_spr_proj_pried_admin_veikl_atask Antanas Bartulis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai. 6890_1_spr_proj_del_pritarimo_Kontroles_ir_audito_tarnybos_2016_m_veiklos_ataskaitai 6891_2_aisk_rast_del_pritarimo_Kontroles_audito_tarnybos_2016_veiklos_ataskaitai 6892_Sav_kontroles_audito_tarnybos_2016_m_veiklos_ataskaita Inga Šimkūnaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-115-(1.15)) Vilma Strupienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 6926_1_spr_proj_del_2017_2019_SVP_patvirt_pakeitimo 6927_2_aisk_rast_del 2017_2019_SVP_patvirt_pakeitimo (1) 6928_Siauliai_veiklos_kontekstas 6929_3_spr_proj_pried_01_programa_1b 6930_3_spr_proj_pried_02_programa_1b 6931_3_spr_proj_pried_03_programa_1b 6932_3_spr_proj_pried_04_programa_1b 6933_Nauja redakcija 3_spr_proj_pried_05_programa_1b 6934_3_spr_proj_pried_06_programa_1b 6935_3_spr_proj_pried_07_programa_1b 6936_3_spr_proj_pried_08_programa_1b 6937_3_spr_proj_pried_09_programa_1b 6938_3_spr_proj_pried_10_programa_1b 6939_3_spr_proj_pried_11_programa_1b 6940_4_spr_proj_pried_01_programa_1c 6941_4_spr_proj_pried_02_programa_1c 6942_4_spr_proj_pried_03_programa_1c 6943_4_spr_proj_pried_04_programa_1c 6944_4_spr_proj_pried_05_programa_1c 6945_4_spr_proj_pried_06_programa_1c Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 6909_1_spr_proj_dėl_Siaulių_m_sav_2017_metu_biudzeto_patvirtinimo 6910_2_spr_proj_p1_1_pajamos 6911_3_spr_proj_p1_2_1_asign_savarank_funkc_vykdyti 6912_4_spr_proj_p1_2_2_asign_savarank_funkc_vykdyti_biudz_įst 6913_5_spr_proj_p1_2_3_asign_savarank_funkc_vykdyti_nepanaud_paj 6914_6_spr_proj_p1_2_4_asign_MK 6915_7_spr_proj_p1_2_5_asign_VF 6916_8_spr_proj_p1_2_6_asign_VIP 6917_9_spr_proj_p1_2_7_asign_ES 6918_10_spr_proj_p1_2_8_asign_kitos_dotacijos 6919_11_spr_proj_p1_2_9_asign_kitos_dotacijos_ped_darb_apm_salyg_gerinti 6920_11_spr_proj_p1_2_9_asign_kitos_dotacijos_ped_darb_apm_salyg_gerinti 6921_12_spr_proj_p1_3_asign_pagal_valst_funkcijas 6922_13_spr_proj_p1_4_biudzetiniu_įstaigu_pajamu_imokos 6923_14_aisk_rastas 6924_Kopija 15_aisk_r_priedas 6925_Pasiulymas Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-140 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINĖS PLĖTROS TARYBOS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-81-(1.15)) Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ SUDERINIMO (Nr. TSP-83-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO PARDUOTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŽIBURIO KNYGYNAS“ VEIKLOJE NENAUDOJAMAS PATALPAS (Nr. TSP-103-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŽIBURIO KNYGYNAS“ SKOLINTIS (Nr. TSP-104-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO SIŪLYMUI DIDINTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŽIBURIO KNYGYNAS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ (Nr. TSP-105-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-235 „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „GODA“ ESAMO PASTATO (ŽALGIRIO G. 3) ATNAUJINIMAS IR PRIESTATO STATYBA“ PAKEITIMO (Nr. TSP-106-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T-132 „DĖL PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-84-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-329 ,,DĖL AUKŠTABALIO MULTIFUNKCINIO KOMPLEKSO EKSPLOATAVIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO SUTARTIES VYKDYMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-85-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS G. 170, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO (Nr. TSP-107-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARČIŲ (Nr. TSP-86-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-170 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-87-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. TSP-88-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-234 „DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ, KURIAS ĮGYVENDINA ŠIAULIŲ MIESTO NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IR LAISVIEJI MOKYTOJAI, FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-91-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 6885_1_nauja redakcija lesu_skyrimo_neformaliojo 6886_nauja redakcija 2_nvs_lesu_skyrimo_ir_panaudojimo_tvarkos_apraso_lyginamasis_variantas 6887_3_aisk_rast_nvs_lesu_skyrimo_ir_panaudojimo_tvarkos_apraso_pakeitimo 6888_4_ antik_vert_del_nvs_lesu_skyrimo_ir_panaudojimo_tvarkos_apraso_pakeitimo Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių sporto mokyklų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. 6897_sprendimas dėl įkainių 2017_03 (1) 6898_2017_03 aiskinamasis_rastas_del_paslaugu_ikainiu 6899_Nauja redakcija_plaukimo_mokyklos_Delfinas 6900_nauja redakcija_lengvosios_atletikos 6901_nauja redakcija_futbolo_akademijos 6902_Lyginamasis _priedas_ Delfino 6903_Lyginamasis _priedas_l atletikos_sveikat_centro_sarasas 6904_Lyginamasis futbolo akad ikainiai 6905_paslaugu_ikainiu_lyginamasis_variantas 2017_03 (1) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSUS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-92-(1.15)) Donatas Žakaris
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-94-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl pritarimo jungtinei Bendradarbiavimo sutarčiai kuriant ir įveiklinant Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą Šiaulių apskrities teritorijoje. 6892_1_spr_proj_del_pritarimo_jungtinei_bendradarbiavimo_sutarciai_kuriant_ir_iveiklinant_STEAM_atviros_prieigos_centra 6893_2_spr_proj_pried_1_jungtine_bendradarbiavimo_sutartis 6894_3_spr_proj_pried_2_bendradarbiavimo_sutartis 6895_4_aisk_rast_del_jungtines_bendradarbiavimo_sutarties_kuriant_ir_iveiklinant_STEAM_atviros_prieigos_centra Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. TSP-95-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-96-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-186 „DĖL PARDUODAMŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-97-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIAUS PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-98-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. TSP-100-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavadavimo. 6883_1_spr_nauja_redakcij_del administracijos direktoriaus pavadavimo 6884_2_aisk_rast_nauja_redakcija_del direktoriaus_pavadavimo Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ VEIKLOS SRIČIŲ (Nr. TSP-116-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL LEIDIMO DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA PANAIKINIMO (Nr. TSP-102-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ PLAUKIMO MOKYKLOS „DELFINAS“ LAIKINAI EINANČIO PAREIGAS DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-109-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SAUSIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-112-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
35 Kiti klausimai. 6758_Reikalavimas

Įtrauktas į darbotvarkę
36 (PAPILDOMAS KLAUSIMAS 1) DĖL NAUJO KULTŪROS SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTO TEIKIMO, 2018–2020 METŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS FINANSAVIMUI GAUTI (Nr. TSP-89-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 (PAPILDOMAS KLAUSIMAS 2) Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-148 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kiekybinių ir kokybinių rodiklių vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo. 6903_1_sprend_del komisijos_pakeitimo 6904_2_aisk_rast_del_komisijos_pakeitimo 6905_3_lyg_variant_del_komisijos_pakeitimo Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 (PAPILDOMAS KLAUSIMAS 3) Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo. 6907_1_sprendimo projektas_Del _komitet_pakeitimo 6908_2_sprend_aisk_Dėl_komitet_keit Vilma Strupienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.