Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 13-10-31
Posėdžio pavadinimas Savivaldybes tarybos 2013-10-31 posedis
Posėdžio data 2013-10-31 13:57:20
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-34 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-297-(1.15)) Regina Janušauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-35 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2013 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-261-(1.15)) Regina Janušauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-158 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINĖS PLĖTROS TARYBOS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-262-(1.15)) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS NUSTATYMO (Nr. TSP-296-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGPJŪČIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-217 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIAMS PADALINIAMS PRISKIRTŲ ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ KURAVIMO“ PAKEITIMO 506_P-3-NAUJA-MTS_PRISKIRTU  IMONIU KURAVIMAS 507_P-3p1-Nauja-2013 10 31 aisk rastas MST sprend proj del kuruojamu imoniu Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-398 „DĖL PRITARIMO, KAD UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA DALYVAUTŲ PROJEKTE „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ŠIAULIŲ RAJONE“, JĮ ĮGYVENDINTŲ IR PASIRAŠYTŲ PARTNERYSTĖS SUTARTĮ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-298-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-299-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ MOKĖJIMO (Nr. TSP-293-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BENDRABUTIS“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-300-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-6 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2013 M. PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-264-(1.15)) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-265-(1.15)) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL NENAUDOJAMŲ, NAUDOJAMŲ NE PAGAL PASKIRTĮ ARBA NEPRIŽIŪRIMŲ STATINIŲ IR PATALPŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 517_P-6p1 518_P-6p2---2013 Sarasas  Tarybai tvirtinimui 1 519_P-6p3 520_P-6-tsp-266-sp Evaldas Vaičeliūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-314 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-267-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL MOKĖJIMO UŽ ŠIAULIŲ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIAUS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS (Nr. TSP-268-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-107 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMOS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENIMS SU SUNKIA NEGALIA ASMENS NAMUOSE KAINOS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-269-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ TEIKIAMOS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENIMS SU SUNKIA NEGALIA ASMENS NAMUOSE KAINOS (Nr. TSP-270-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-101 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „GODA“ IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ REORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-271-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ KŪRYBINIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. TSP-272-(1.15)) Patricija Poderytė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-401 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKETIMO (Nr. TSP-273-(1.15)) Patricija Poderytė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL KITŲ SAVIVALDYBIŲ GYVENTOJŲ ATLEIDIMO NUO NEFORMALIOJO UGDYMO MOKESČIO (Nr. TSP-274-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALBĖS TARYBOS 2010 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-133 ,,DĖL SAUGAUS ELGESIO ŠIAULIŲ MIESTO VANDENS TELKINIUOSE IR ANT JŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-275-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-112 „VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-295-(1.15)) Vitalis Lebedis
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-367 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TRIŠALĖS TARYBOS NUOSTATŲ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-294-(1.15)) Domas Griškevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL SKOLOS MOKĖJIMO (Nr. TSP-276-(1.15))

Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ UAB PABALIŲ TURGAUS AKCIJŲ IŠBRAUKIMO IŠ PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO (Nr. TSP-277-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL TEISĖS Į SOCIALINIO BŪSTO TILŽĖS G. 169-39 NUOMĄ NUSTATYMO (Nr. TSP-278-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-398 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-279-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL TURTO PANAUDOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO (Nr. TSP-280-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO (Nr. TSP-282-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO (Nr. TSP-282-(1.15))

Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLAI (Nr. TSP-283-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. TSP-284-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO ŠIAULIŲ MIESTE TAISYKLIŲ PANAIKINIMO (Nr. TSP-285-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL KVARTALO TARP ŠIAULIŲ MIESTO ADMINISTRACINĖS RIBOS, PAILIŲ GATVĖS BEI JAVŲ IR GYTARIŲ GATVIŲ TĘSINIŲ ŠIAULIUOSE KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-286-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PREKYBOS CENTRŲ IŠDĖSTYMO IR PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO RENGIMO (Nr. TSP-287-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARCHITEKTŲ G. 1, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-288-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŽEMĖS SKLYPO MAŽOSIOS LIETUVOS G. 1M, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-289-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŽEMĖS SKLYPO SERBENTŲ G. 222, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-290-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŽEMĖS SKLYPO VYTURIŲ G. 14, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-291-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ŽEMAITĖS G. 100B IR 100C, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-292-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 KITI KLAUSIMAI Teikimas1

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
42 DĖL NAUJŲ ŠILUMOS TIEKĖJŲ VEIKLOS LAIKINO SUSTABDYMO 492_P-42--tsp-302 493_P-42p1--SVV_Komisijos_keitimas_aiskinamasis_131031 494_P-41p2--priedas Artūras Visockas
Įtrauktas į darbotvarkę
43 Papildomas 2.DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-124 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-302-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO VACLOVO VINGRO ATSISTATYDINIMO (Nr. TSP-303-(1.15)) Danutė Kuprienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO 521_P-45-tsp-304-direktor_pav++skyrim_2013_Kanciauskas 522_P-45p2-R.Kancausko CV 523_P-45p1--AR_KANCAUSKO_priemimas 524_P-45p2-R.Kancausko CV Danutė Kuprienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.