Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2019-02-07 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-54-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-43-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“ DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-49-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-48-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖS APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJOS VEDĖJO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-4-(1.15)) Robertas Klimas, papildomas pranešėjas - Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-27-(1.15)) Henrieta Garbenienė, papildoma pranešėja - Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-28-(1.15)) Audronė Kardašienė, papildoma pranešėja - Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-31-(1.15)) Rimantas Žąsinas, papildomas pranešėjas - Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-32-(1.15)) Danutė Akaveckienė, papildomas pranešėjas - Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-34-(1.15)) Vida Šalnienė, papildomas pranešėjas - Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL REPREZENTACINIŲ ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO RENGINIŲ 2019–2021 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-46-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-458 „DĖL 2018–2020 M. REPREZENTACINIŲ ŠIAULIŲ MIESTO FESTIVALIŲ IR SPORTO RENGINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-2-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AUKSTATA“ INVESTICIJŲ IR ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS (Nr. TSP-42-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO (Nr. TSP-39-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO INVESTUOTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTĄ IR DIDINTI PINIGINIU ĮNAŠU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS DALININKO KAPITALĄ (Nr. TSP-513-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ŠIAULIŲ MIESTE KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-47-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS 10990_1_Sprendimas_ Del_skolu_pripazinimo_beviltiskomis 10991_2_Patalp_ nuom_beviltiskos_skolos_tarybos_sprendimui 10992_3_Aiksteliu_ nuom_beviltiskos_skolos_tarybos_sprendimui 10993_4_Butu_ nuom_beviltiskos_skolos_tarybos_sprendimui 10994_5_ Nuasmenintos _Reklamos_ beviltiskos_skolos_tarybos_sprendimui 10995_6_SRAC_beviltiskos_skolos_tarybos_sprendimui 10996_7_Aisk rastas_Nuasmenintos_Beviltiskos_skolos_aiskinamajam_rastui Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-140 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINĖS PLĖTROS TARYBOS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-53-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL KELTUVO IR LAIPTŲ KOPIKLIŲ PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-6-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 15, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO ASOCIACIJAI ,,DRAUGYSTĖS ŠVIESA“ (Nr. TSP-15-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAINŲ G. 35, ŠIAULIUOSE, SUTEIKIMO REGBIO SPORTO KLUBUI ,,VAIRAS“ (Nr. TSP-16-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 15, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO ŽMONIŲ SU NEGALIA KLUBUI ,,ŽIDINYS“ (Nr. TSP-17-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 15, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO LABDAROS IR PARAMOS FONDUI ,,TAVO PARAMA“ (Nr. TSP-18-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 15, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO ŠIAULIŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ ASOCIACIJAI (Nr. TSP-19-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJAI (Nr. TSP-20-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO DARBO PARTIJAI (Nr. TSP-21-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO MOTERŲ VEIKLOS INOVACIJŲ CENTRUI (Nr. TSP-22-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI (Nr. TSP-23-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (Nr. TSP-7-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIAJAM POLICIJOS KOMISARIATUI (Nr. TSP-8-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTUI PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS (Nr. TSP-9-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO AUTOBUSAIS VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS ŠIAULIUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-41-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2023 METŲ TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-1-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-25-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
35 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-10-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, KURIOMS SUTEIKTAS SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-37-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-269 ,,DĖL DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-11-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-26-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-55-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2019–2020 MOKSLO METAIS NUSTATYMO (Nr. TSP-36-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-44-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-45-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T- 438 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-35-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (Nr. TSP-13-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-460 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LANKYTINŲ VIETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-5-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-33-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PERKAMOS (PARDUODAMOS) AR FINANSUOJAMOS SOCIALINĖS GLOBOS, SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR SĄRAŠO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-29-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMO UŽ TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪRĄ IR GLOBĄ (RŪPYBĄ) ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-30-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS IR ŠIOS PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-24-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL SOCIALINIO BŪSTO FONDO GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS 11054_1_spr_proj_del_socialinio_busto_fondo_gyvenamosios_patalpos_nuomos_da_NUASMENINTA 11055_2_aisk_r_del_socialinio_busto_fondo_gyvenamosios_patalpos_nuomos_da Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-186 „DĖL PARDUODAMŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-14-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-40-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ ĮKŪRIMAS ŠIAULIŲ MIESTE“ (Nr. TSP-38-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTE“ (Nr. TSP-50-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „UGDYMO KARJERAI SISTEMOS TOBULINIMAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE“ (Nr. TSP-51-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 10794_1_spren_del_2018_Kontroles_komiteto_ataskaitos_patvirtinimo 10795_3_aisk_rast_Del_2018_Kontroles_komiteto_ataskaitos_patvirtinimo 10796_2_del_2018_Kontroles_komiteto_ataskaita_nuasmeninta Alfredas Lankauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
57 DĖL PERMOKĖTO KONCESIJOS MOKESČIO 11030_1_sprend_proj_del_permoketo_koncesijos_mokescio_Ausrines taisytas 11031_2_aisk_rastas_del permoketo koncesijos mokescio 11032_3_papildoma medziaga_2016 12 06 LAT nutartis 11033_4_papildoma medziaga_2006 06 08_Koncesijos sutartis 11034_5_papildoma medziaga 2013 02 20 susitarimas prie koncesijos sutarties Nr.SŽ-187 11035_Derinimo vizavimo pazyma vis DVS_Avilys 11052_Pranesimas del neteisetu veiksmu 11053_VsI Pramogų sala raštas Danguolė Martinkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-420 „DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI GYVENIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE LAIKOTARPĮ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-57-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
59 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-216 „DĖL AB NEAUSTINIŲ MEDŽIAGŲ FABRIKO PROJEKTO PRIPAŽINIMO REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTU“ PAKEITIMO (Nr. TSP-58-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.