Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris TP-15
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2017-12-22 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8617_1_NR_spr_proj_del_2017_2019_SVP_patvirt_pakeitimo 8618_3_NR_sprendimo_projekto_del 2017_2019_SVP_patvirtinimo_aiskinamasis_rastas 8619_2_spr_proj_pried_04_programa_1c_ 8620_2_spr_proj_pried_04_programa_1c_lyg_var_ 8621_2_spr_proj_pried_05_programa_1c 8622_2_spr_proj_pried_05_programa_1c_lyg_var 8623_2_spr_proj_ pried_07_programa_1c 8624_2_spr_proj_ pried_07_programa_1c_lyg_var_pradinis 8625_2_spr_proj_pried_08_programa_1c_NR 8626_2_spr_proj_pried_08_programa_1c_lyg_var_NR 8627_2_spr_proj_pried_10_programa_1c 8628_2_spr_proj_pried_10_programa_1c_lyg_var 8629_2_spr_proj_pried_11_programa_1c 8630_2_spr_proj_pried_11_programa_1c_lyg_var Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8597_1_NR_spr_proj_dėl_Siaulių_m_sav_2017_metu_biudzeto_patvirtinimo 8598_2_NR_spr_proj_p1_1_pajamos 8599_3_NR_spr_proj_p1_2_1_asign_savarank_funkc_vykdyti 8600_4_NR_spr_proj_p1_2_2_asign_savarank_funkc_vykdyti_biudz_įst 8601_5_NR_spr_proj_p1_2_3_asign_savarank_funkc_vykdyti_nepanaud_paj 8602_6_NR_spr_proj_p1_2_4_asign_MK 8603_7_NR_spr_proj_p1_2_5_asign_VF 8604_8_NR_spr_proj_p1_2_6_asign_VIP 8605_9_NR_spr_proj_p1_2_7_asign_ES 8606_10_NR_spr_proj_p1_2_8_asign_kitos_dotacijos 8607_11_NR_spr_proj_p1_2_9_asign_kitos_dotacijos_ped_darb_apm_salyg_gerinti 8608_12_NR_spr_proj_p1_2_10_asign_kitos_dotacijos_darbo_apm_įstatym_laipsn_įgyvend 8609_13_NR_spr_proj_p1_2_11_asign_kitos_dotacijos_pedagog_darb_skaičiaus_optimizav 8610_14_NR_spr_proj_p1_2_12_asign_skolintu_lesu 8611_15_NR_spr_proj_p1_3_asign_pagal_valst_funkcijas 8612_16_NR_spr_proj_p1_4_biudzetiniu_įstaigu_pajamu_imokos 8613_17_NR_aisk_rastas 8614_18_NR_aisk_rasto_priedas_smulkus 8615_19_SM_Klevas_rastas 8616_20_a_vert_pazyma 8665_1_NR_spr_proj_dėl_Siaulių_m_sav_2017_metu_biudzeto_patvirtinimo 8666_2_NR_spr_proj_p1_1_pajamos 8667_3_NR_spr_proj_p1_2_1_asign_savarank_funkc_vykdyti 8668_10_NR_spr_proj_p1_2_8_asign_kitos_dotacijos Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL 2017 M. LAPRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2018 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-490-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŽEMĖS SAVININKŲ, KURIŲ SKLYPUOSE NEĮRENGTA BŪTINA INFRASTRUKTŪRA, ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO 8626_1_NR_del zemes savininku atleidimo nuo zemes mokescio 8627_2_NR_aiskinamas_rastas_del_atleidimo_nuo_zemės_mokescio_Medelynas_nauja_redakcija 8628_3_NR_sprendimo_del_atleidimo_nuo_zemes_mokescio_Medelynas_priedas_nauja_redakcija_nuasmeninta Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL E.D. ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO 8596_1_sprendimo_projektas_del_zm_atleidimo_E_D_nuasmeninta 8597_2_aiskinamasis_rastas_del_zm_atleidimo_E_D_nuasmeninta Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (Nr. TSP-485-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO LIETUVOS CENTRO PARTIJAI (Nr. TSP-486-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖLNEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUKILĖLIŲ G.41, ŠIAULIUOSE, PANAUDOS (Nr. TSP-487-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO 8472_1_del_ bust_pard_spr_pr_nuasm 8473_2_aisk_ rast_del_bust_pard_nuasm Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "STATGA" VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO (Nr. TSP-511-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO (Nr. TSP-512-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO (Nr. TSP-517-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-329 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-514-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VYTAUTO G. 101, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO (Nr. TSP-491-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO LAIKINOSIOS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ĮRANGOS (LAIKINŲJŲ KIOSKŲ IR PAVILJONŲ) VIETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-488-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ TEIKIAMOS SOCIALINĖS GLOBOS PERTVARKOS 2018–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-492-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-248 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO (Nr. TSP-494-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMUOSE NUSTATYMO (Nr. TSP-493-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-402 „DĖL ASMENS GEBĖJIMO PASIRŪPINTI SAVIMI IR PRIIMTI KASDIENIUS SPRENDIMUS IŠVADOS RENGIMO IR KAINOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-495-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL MAITINIMO IŠLAIDŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMUOSE PATVIRTINIMO (Nr. TSP-496-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-497-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-498-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-499-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-500-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-501-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ PERTVARKOS 2018–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-502-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL REGINOS KAČKIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUPŲ PĖDAS“ DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-503-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL DALIJOS BERUTOS ULINSKIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-504-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL GALINOS STEPANOVIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGIAGĖLĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-518-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL 2018 – 2020 M. REPREZENTACINIŲ ŠIAULIŲ MIESTO FESTIVALIŲ IR SPORTO RENGINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-507-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-513-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „PARAMOS PRIEMONIŲ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS ASMENIMS ĮGYVENDINIMAS ŠIAULIŲ MIESTE“ (Nr. TSP-508-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL PROJEKTO „KELIO ŽVAIGŽDĖ“ BENDRO FINANSAVIMO (Nr. TSP-509-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-138 „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ MIESTO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS INVENTORIZAVIMAS, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS REKONSTRAVIMAS IR PLĖTRA“ PAKEITIMO (Nr. TSP-510-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDOMI KLAUSIMAI: 1 papildomas. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-103 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO 8638_1_spr_proj_del_Miesto_ukio_ir_pletr_kom_pakeitimo 8639_2_aisk_rastas_del_Miesto_ukio_ir_pletros _kom_pakeitimo 8640_3_lyg_var_komiteto_k_pakeitimui 8641_Prasymas_TArybos nario 8642_VRK sprendimas 8652_1_NR_spr_proj_del_Miesto_ukio_ir_pletr_kom_pakeitimo 8653_2_NR_aisk_rastas_del_Miesto_ukio_ir_pletros _kom_pakeitimo 8654_3_NR_lyg_var_komiteto_k_pakeitimui 8655_Siulymas del Kontroles kom pirmininko Arnas Ilgauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
36 2 papildomas. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO SKYRIMO 8658_1_spr_proj_Del_SMST_Kontroles_komiteto_pirmininko_skyrimo 8659_2_aiskinamasis_rastas_Kontroles_kom_pirm_skyrimui 8660_Siulymas Arnas Ilgauskas
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.