Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 06-07 (1)
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2018-06-07 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLOS ,,KLEVAS“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 9473_1_sprendimo_projektas_del_pritarimo_sporto_mokyklos_Klevas_direktoriaus_veiklos_ataskaitai 9474_2_aiskinamasis_rastas_del_sporto_mokyklos_Klevas_direktoriaus_veiklos_ataskaitos 9475_2017 m_SM_Klevas_direktoriaus_veiklos_ataskaita Svajūnas Mikalčius, papildomas pranešėjas – Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-214-(1.15)) Audrė Urbienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-208-(1.15)) Regina Usienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-207-(1.15)) Dalia Dambrauskienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-220-(1.15)) Pranešėja – Nijolė Marcišauskienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „COLIUKĖ“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-206-(1.15)) Eugenija Vaičaitytė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DAINELĖ“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-205-(1.15)) Daiva Jankuvienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-204-(1.15)) Aurelija Čepukienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-209-(1.15)) Silva Taralienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EŽERĖLIS“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-219-(1.15)) Rita Daubarienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 9388_1_spr_proj_del_pritarimo_siauliu_lopselio_darzelio_Gintarelis_direktoriaus__2017_veiklos_ataskaitai 9389_2_spr_proj_pried_1_siauliai_lopselio_darzelio_Gintarelis_direktoriaus_2017_m_veiklos_ataskaita (003) 9390_3_aisk_rast_del_pritarimo_siauliu_lopselio_darzelio_Gintarelis_direktoriaus_2017_metu_veiklos_ataskaitai Laimutė Garbačauskienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-217-(1.15)) Adelija Motejūnienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-216-(1.15)) Nijolė Gudžiūnienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-215-(1.15)) Regina Jonikaitė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOGOPEDINIO LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-224-(1.15)) Ilona Kazlauskienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-213-(1.15)) Neringa Baršauskienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-212-(1.15)) Florina Varkalienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-211-(1.15)) Nijolė Korsakienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-198-(1.15)) Eimutė Kripienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-203-(1.15)) Renata Jonaitienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „TRYS NYKŠTUKAI“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-199-(1.15)) Danguolė Dargienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VOVERAITĖ“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-200-(1.15)) Laimutė Laurutytė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-201-(1.15)) Olimpija Krincienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-202-(1.15)) Audronė Karulaitienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-223-(1.15)) Rima Naudžiuvienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-222-(1.15)) Sigita Saviščevienė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIRNIUKAS“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-221-(1.15)) Irena Urbutytė, papildomas pranešėjas – Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ GENERALINIO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-233-(1.15)) Česlovas Kasputis, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ GENERALINIO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-232-(1.15)) Jonas Matkevičius, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BUSTURAS“ GENERALINIO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-234-(1.15)) Vaidas Seirackas, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-228-(1.15)) Tomas Petreikis, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SAULĖS DOMINIJA“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-230-(1.15)) Gediminas Kutelis, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PABALIŲ TURGAUS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-229-(1.15)) Žydrūnas Augustinas, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŽIBURIO KNYGYNAS“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-226-(1.15)) Žydrūnas Augustinas, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ŠIAULIŲ ORO UOSTO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-231-(1.15)) Aurelija Kuezada, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-227-(1.15)) Alius Valys, papildoma pranešėja – Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-254-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-260-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-329 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-255-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL E. D. ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO 9681_1_sprendimo_projektas_del_zm_atleidimo_E_D_nuasmeninta 9682_Nuasmenintas_2_aiskinamasis_rastas_del_zm_atleidimo_E_D_nuasmeninta Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL PASTATO RADVILIŠKIO G. 118A, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-237-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ TILŽĖS G.148, ŠIAULIUOSE, NUOMOS SUTARTIES ATNAUJINIMO (Nr. TSP-238-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL KARTINGŲ TRASOS IR GARAŽO BAČIŪNŲ G. 27A, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO (Nr. TSP-250-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-251-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-381 „DĖL LAIDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTO KAPINĖSE, KAPINIŲ TVARKYMO IR LANKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-241-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-754 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-259-(1.15)) Vitalija Pelenienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ 2018–2019 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-235-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-18 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTĄ REPREZENTUOJANČIŲ ŽAIDIMŲ SPORTO KOMANDŲ, OLIMPINĖS IR PAROLIMPINĖS RINKTINĖS KANDIDATŲ, MENO KOLEKTYVŲ, ATLIKĖJŲ IR MENININKŲ, TURINČIŲ MENO KŪRĖJO STATUSĄ, SIEKIANČIŲ GAUTI JURIDINIŲ ASMENŲ PARAMĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-242-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLŲ ,,ATŽALYNAS“, ,,DUBYSA“ IR ,,KLEVAS“, ŠIAULIŲ PLAUKIMO MOKYKLOS ,,DELFINAS“ IR ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLOS PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR ŠIAULIŲ SPORTO CENTRŲ ,,ATŽALYNAS“, ,,DUBYSA“, ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRO ,,DELFINAS“, ŠIAULIŲ REGBIO IR ŽOLĖS RIEDULIO AKADEMIJOS, ŠIAULIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS IR SVEIKATINGUMO CENTRO IR ŠIAULIŲ TENISO AKADEMIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-243-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-400 „DĖL VAIKŲ IR MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-261-(1.15)) Rimas Marcinkus
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL PRANO ANDRUŠKEVIČIAUS ATLEIDIMO IŠ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-262-(1.15)) Danutė Kuprienė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS (Nr. TSP-244-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „BUVUSIŲ NAFTOS BAZIŲ SU APLINKINĖMIS TERITORIJOMIS ŠIAULIŲ M., AVIACIJOS G., (4463,4464) IR BUVUSIOS KARINĖS TERITORIJOS ŠIAULIŲ M., AVIACIJOS G., SUTVARKYMAS (11555,11556,11557)“ (Nr. TSP-249-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ PAGAL 08.4.1.-ESFA-V-405 PRIEMONĘ „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA“ (Nr. TSP-252-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS ŠIAULIŲ MIESTE“ (Nr. TSP-253-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL LEIDIMO PIRKTI AUTOMOBILĮ (Nr. TSP-257-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL BUTŲ PIRKIMO PAGAL PROJEKTĄ „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ KOMISIJOS SPRENDIMO PATVIRTINIMO 9594_1_spr_proj_del_butų_pirkimo_pagal_projektą_komisijos_sprendimo_patvirtinimo _nesuasmenintas 9595_2_aisk_rast_del_pritarimo_butu_pirkimo_komisijos__pagal_projektą_sprendimo_patvirtinimui_projektas 9596_T-308 Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-245-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
59 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-246-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
60 DĖL NEPANAUDOTŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI, PANAUDOJIMO KITOMS SOCIALINĖS APSAUGOS SRITIMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-247-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
61 DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-256-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
62 DĖL LEIDIMO PIRKTI AUTOMOBILIUS (Nr. TSP-248-(1.15)) Deividas Petrolevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
63 DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 9619_1_spr_proj_del_tarnybiniu_lengvuju_automobiliu_isigijimo_nuomos_ir_naudojimo_Siauliu_miesto_sav_biudzetinese_istaigose_taisykliu_patvirtinimo 9620_2_spr_proj_pried_tarnybiniu_lengvuju_automobiliu_isigijimo_nuomos_ir_naudojimo_Šiauliu_miesto_savivaldybes_biudzetinese_istaigose_taisykles_2_ 9621_3_aisk_rastas_del_tarnybiniu_automobiliu_isigijimo_nuomos_biudzetinese_istaigose_tvarkos_apraso_1 Antanas Bartulis
Įtrauktas į darbotvarkę
64 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-240-(1.15)) Antanas Bartulis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.