Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris Nr.3
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2014-03-27
Posėdžio data 2014-03-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO, ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ (Nr. TSP-87-(1.15)) Justinas Sartauskas, Gediminas Vyšniauskas, Arvydas Ušeckas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-116 ,,DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ NUSTATYMO, ADMINISTRAVIMO IR MOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-72-(1.15)) Regina Janušauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PASTATŲ LANGŲ PAKEITIMO Evaldas Vaičeliūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ I-ĄJAI MUZIKOS MOKYKLAI (Nr. TSP-84-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SU BENDRO NAUDOJIMO PATALPOMIS IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATO DALIMIS PARDAVIMO (Nr. TSP-89-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO DAIKTO DAUBOS G. 3, ŠIAULIUOSE, IŠBRAUKIMO IŠ PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO (Nr. TSP-83-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŽEMĖS SKLYPO JAVŲ G. 67, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-73-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO NAUJO VIEŠOJO PARKO IDĖJOS KONKURSUI (Nr. TSP-92-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR.T-273 „DĖL NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-104-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR.T-163 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO. (Nr. TSP-80-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-86-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METAIS SKIRSTOMŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ DALIŲ MOKYMO REIKMĖMS TENKINTI NUSTATYMO (Nr. TSP-85-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ LIEPORIŲ PRADINĖS MOKYKLOS IR ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO (Nr. TSP-82-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL MAKSIMALAUS TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO (Nr. TSP-74-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ PADALINIO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „GODA“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-75-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-76-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO (Nr. TSP-77-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO (Nr. TSP-78-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-96-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. SPALIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-349 „DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖSE, KONTROLIUOJAMOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE, UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE IR ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO (Nr. TSP-94-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-122 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-91-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-116 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-99-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO INVESTICIJŲ IR ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS TARP ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „FORMULA AIR BALTIC“ (Nr. TSP-88-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ ,,ATVIRO JAUNIMO CENTRO ĮKŪRIMAS MODERNIZAVUS ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO PATALPAS“ (Nr. TSP-102-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO LIETUVOS KARIUOMENĖS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (Nr. TSP-98-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. SPALIO 24 D. SPRENDIMO NR. 521 „DĖL PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-97-(1.15)) Domas Griškevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL I.VASINAUSKAITĖS PETICIJOJE IŠDĖSTYTŲ REIKALAVIMŲ IR SIŪLYMŲ TENKINIMO (Nr. TSP-101-(1.15)) Danguolė Martinkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-112 „VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-90-(1.15)) Vitalis Lebedis
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ ATASKAITAI (Nr. TSP-79-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-103-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-360 ,,DĖL KONKURSO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-100-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PROJEKTO „ŠIAULIŲ MENŲ INKUBATORIAUS ĮKŪRIMAS PRITAIKANT BUVUSĮ „ELNIO“ FABRIKĄ KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ VEIKLAI“ TECHNINĖS IR UŽTERŠTUMO EKSPERTIZĖS Aurimas Nausėda, Stasys Tumėnas, Artūras Visockas
Įtrauktas į darbotvarkę
33 KITI KLAUSIMAI 1305_KITI---Del reikalavimo pateikimo 1306_KITI--2--Del adm.direktoriaus ir pavaduotojo atostogu

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
34 DĖL SVEIKATOS APSAUGOS SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTŲ, TEIKIAMŲ 2015–2017 METŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS FINANSAVIMUI GAUTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-105-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-31 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ IR MIKROAUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ŠIAULIŲ MIESTE BILIETŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-106-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.