Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-09-03 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2020-09-03 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO (Nr. TSP-412-(1.15)) Artūras Visockas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-421-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR.T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-420-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL 2019 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-397-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO INVESTUOTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTĄ IR DIDINTI NEPINIGINIU ĮNAŠU UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ (Nr. TSP-381-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALFESTAS“ INVESTICIJŲ SUTARTĮ (Nr. TSP-377-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KONTIVIS PLIUS PARTNERIAI“ INVESTICIJŲ IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS (Nr. TSP-364-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LTINTUS“ INVESTICIJŲ IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS (Nr. TSP-368-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LAUMŽIRGIAI“ INVESTICIJŲ SUTARTĮ (Nr. TSP-408-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ PRITRAUKIMO (SKATINIMO) DIRBTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANČIOSE ĮMONĖSE FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-414-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "NEMUNO VAISTINĖ" ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO (Nr. TSP-389-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-378-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKAI PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-380-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-379-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJAI (Nr. TSP-363-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ŽEMAITĖS G. 22, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IŠ ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS (Nr. TSP-362-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPEI PANAUDOS TEISE (Nr. TSP-374-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO (Nr. TSP-375-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS METALISTŲ G. 8B, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO (Nr. TSP-371-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL NEGYVENAMOJO PASTATO KVIEČIŲ G. 7, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO (Nr. TSP-372-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS G. 170, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO (Nr. TSP-373-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-387-(1.15)) Krizentas Kameneckas
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-419-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS PASKYRIMO TEIKTI PIRMINIO LYGIO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS (Nr. TSP-388-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO 15074_1_spr_proj_del_narkot_kontrol_komis_sudarymo 15075_2_aisk_rast_del_narkot_kontrol_komis_sudarymo Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-386 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-370-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-289 „DĖL SAUGAUS ELGESIO ŠIAULIŲ MIESTO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-376-(1.15)) Rigita Tijūnaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS, RASEINIŲ, KELMĖS IR ŠIAULIŲ RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI DĖL RELIGINIO TURIZMO KŪRIMO IR SKATINIMO (Nr. TSP-382-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE IR KITOSE NESUFORMUOTOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ (Nr. TSP-415-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO REPREZENTACINIO RENGINIO STATUSO SUTEIKIMO IR DALINIO FINANSAVIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-366-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-386 „DĖL MASINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-367-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-402-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATŲ (Nr. TSP-401-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ GIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-398-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-400-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-399-(1.15)) ASta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-395-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-394-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T-272 „DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-383-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2020–2021 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-418-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-105 „DĖL ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOS KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS 2020–2021 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-416-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ ,,ALKA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-405-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS IR PAŠALPŲ NEPASITURINTIEMS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-404-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL TAKSI STOTELIŲ ĮRENGIMO ŠIAULIŲ MIESTO TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-384-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-71 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS HERBŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-406-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL GLUOSNIO SODŲ 3-OJI GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. TSP-411-(1.15)) Virgilijus Statkus
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL GYVENTOJŲ APKLAUSOS (Nr. TSP-385-(1.15)) Diana Grigienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-22 „DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO“ PANAIKINIMO (Nr. TSP-391-(1.15)) Danutė Kuprienė
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „PASLAUGŲ CENTRO VAIKAMS ĮKŪRIMAS ŠIAULIŲ REGIONE“ (Nr. TSP-403-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL ATSISAKYMO SKIRTI PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ BANKRUTAVUSIAI VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „SPORTAS VISIEMS – ŠIAULIŲ REGIONAS 2012“ (Nr. TSP-409-(1.15)) 15076_15074_1_tarybos_sprendimo_projektas_dėl_atsisakymo_skirti_finansavimą.docx 15077_15075_2_aisk_rastas_del_atsisakymo_skirti+_papildomą_finanasavimą+(Įrašyta+automatiškai).docx 15078_15076_2020+03+26+Apeliacinio+teismo+sprendimas+byloje+2A-603-516-2020 15079_15077_2020+06+22+LAT+nutartis 15080_15078_2020+07+09+KREIPIMASIS 15081_15079_2020+08+12+pak+KREIPIMASIS 15080_Del sprendimo administracinio  ginco byloje Virginija Mickavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.