Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris sks-19-05-21 (1)
Posėdžio pavadinimas Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis 237 kab.
Posėdžio data 2019-05-21 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-142-(1.15)) Ingrida Kuolienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-232-(1.15)) Asta Vaičiūnienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-239-(1.15)) Diana Tamutienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-233-(1.15)) Janina Urnikienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-221-(1.15)) Audronė Urbienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „RINGUVOS“ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-241-(1.15)) Lijana Giedraitienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-205-(1.15)) Roma Butkienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-209-(1.15)) Regina Usienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-208-(1.15)) Dalia Dambrauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-227-(1.15)) Onutė Raščiuvienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „COLIUKĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-195-(1.15)) Eugenija Vaičaitytė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DAINELĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-194-(1.15)) Daiva Jankuvienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-228-(1.15)) Dalia Dambrauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 11868_1_spr_proj_del_pritarimo_lopselio_darzelio_Eglute_2018_ataskaitai 11869_2_spr_proj_priedas_lopselio_darzelio_Eglute_2018_ataskaita 11870_3_spr_proj_priedas_lopselio_darzelio_Eglute_2018_ataskaitos_ivertinimas 11871_4_aisk_rast_del_pritarimo_lopselio_darzelio_Eglute_2018_ataskaitai Silva Taralienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EŽERĖLIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-202-(1.15)) Rita Daubarienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-203-(1.15)) Laimutė Garbačauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-229-(1.15)) Danguolė Dargienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-220-(1.15)) Adelija Motejūnienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-204-(1.15)) Nijolė Gudžiūnienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-206-(1.15)) Reda Ponelienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOGOPEDINIO LOPŠELIO-DARŽELIO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-199-(1.15)) Ilona Kazlauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-200-(1.15)) Neringa Baršauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUPŲ PĖDAS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-210-(1.15)) Dalia Zorienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SANATORINIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-211-(1.15)) Florina Varkalienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGIAGĖLĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-196-(1.15)) Roma Jarulienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-197-(1.15)) Aida Striaukaitė - Gumuliauskienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-198-(1.15)) Eimutė Kripienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖLPRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-214-(1.15)) Renata Jonaitienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „TRYS NYKŠTUKAI“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-207-(1.15)) Danguolė Dargienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-216-(1.15)) Eimutė Kripienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VOVERAITĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-217-(1.15)) Laimutė Laurutytė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-218-(1.15)) Olimpija Krincienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 11872_1_spr_proj_del_pritarimo_lopselio_darzelio_Zibute_2018_ataskaitai 11873_2_spr_proj_priedas_lopselio_darzelio_Zibute_2018+ataskaita 11874_3_spr_proj_priedas_lopselio_darzelio_Zibute_2018_ataskaitos_ivertinimas 11875_4_aisk_rast_del_pritarimo_lopselio_darzelio_Zibute_2018_ataskaitai Audronė Karulaitienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-215-(1.15)) Eglė Ivanauskaitė - Rimšė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-212-(1.15)) Sigita Saviščevienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIRNIUKAS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-219-(1.15)) Laima Tiepelienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „DAGILĖLIO“ DAINAVIMO MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-224-(1.15)) Remigijus Adomaitis, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-222-(1.15)) Gintaras Oliškevičius, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TECHNIKŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-225-(1.15)) Romualdas Pelenis, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-226-(1.15)) Romualdas Pelenis, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MOKSLEIVIŲ NAMŲ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-234-(1.15)) Kęstutis Šaltis, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ 1-OSIOS MUZIKOS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-223-(1.15)) Vygintas Ališauskas, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DAINŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 11876_1_spr_proj_del_pritarimo_Dainu_muzikos_mokyklos_veiklos_2018_ataskaitai 11877_2_spr_proj_priedas_1_Dainu_muzikos_mokyklos_veiklos_ataskaita_2018 11878_3_spr_proj_priedas_2_Dainu_muzikos_mokyklos_veiklos_ataskaitos_ivertinimas 11879_4_aisk_rast_del_pritarimo_Dainu_muzikos_mokyklos_2018_metu_veiklos_ataskaitai Valerija Dovydaitienė, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-240-(1.15)) Arūnas Šarkus, papildoma pranešėja – Edita Minkuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.